Nyheter

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener at historier som den til Trym Olsen er viktige fordi de illustrerer viktigheten av å få på plass gode ordninger for veteraner.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener at historier som den til Trym Olsen er viktige fordi de illustrerer viktigheten av å få på plass gode ordninger for veteraner.

Forsvarsminister: Veteraner ivaretas på en bedre måte i dag

Frank Bakke-Jensen roser den jobben veteranorganisasjonene gjør for å ivareta veteraner som sliter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Trym Olsen elsket militæret. Så kom de psykiske plagene.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Rett før Trym dro til Afghanistan i 2010, la regjeringen frem en veteranmelding. Året etter – omtrent samtidig som Trym kom hjem fra første periode i Afghanistan – la den samme regjeringen frem en handlingsplan. Målet var å ta vare på veteraner. Likevel: Tross veteranmelding og handlingsplan med 126 tiltak hjalp ikke tiltakene Trym.

Her kan du lese historien om hvordan to perioder i Afghanistan endte i et mareritt Trym Olsen fortsatt befinner seg i.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har lest historien til Trym Olsen.

– La meg først få uttrykke min medfølelse med hva Trym har gått gjennom etter å ha tjenestegjort på vegne av Norge. Det er slike historier som illustrerer viktigheten av å få på plass gode ordninger for vårt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Ny klageadgang

Han skriver:

«Som Forsvarets forum nevner, inneholder handlingsplanen «I tjeneste fra Norge» som ble utgitt i 2011, 126 tiltak som var og er ment å skulle få på plass en god veteranpolitikk for Forsvarets veteraner. Disse tiltakene skulle iverksettes i perioden 2011-2013, og planen ble avløst av oppfølgingsplanen i 2014 med blant annet fire sektorovergripende mål. Oppfølgingsplanen ble deretter forlenget. Veteranmeldingen av 2020 peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken, for å forbedre situasjonen for veteraner fra internasjonale operasjoner. Denne stortingsmeldingen følges nå opp tverrsektorielt. Regjeringen legger blant annet til rette for systematisk forskning om veteraner og hvordan tjeneste i internasjonale operasjoner påvirker familielivet. Samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitusjoner og sivile forskningsinstitusjoner vil kunne gi positiv effekt. Regjeringen har også fulgt opp forslag om forbedringer i erstatningsordningene for de som er uheldige og skades under tjenesten. Blant annet er det innført en klageadgang i saker om erstatning for psykiske skader påført i tjeneste fra og med 2010.»

Mener det har blitt bedre

– Vi har fått på plass mye, og våre veteraner fra internasjonale operasjoner er nå ivaretatt på en annen og bedre måte enn da Trym avtjente sin tjeneste i Afghanistan, skriver han til Forsvarets forum.

Han mener at man fremdeles vil kunne finne at noen, som Trym, føler at de har falt mellom flere stoler.

«Det gledelige ved å lese Tryms historie er å se hvordan han nå, gjennom hjelpeapparatet, men spesielt gjennom hjelp og støtte fra sine kamerater, ser ut til å ha kommet seg videre i livet. I den forbindelse vil jeg rette oppmerksomheten mot veteranorganisasjonene og den flotte jobben de gjør for våre veteraner. Hos disse er det alltid en åpen dør, og her vil veteranene fra internasjonale operasjoner finne kameratskap og støtte fra personer som vet hva de har vært gjennom. Jeg vil også oppfordre Trym og andre i lignende situasjon som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner om å ta kontakt med Forsvarets veterantjeneste, Bæreia, eller Forsvarets sanitet. På forsvaret.no finnes også god informasjon. Regjeringen vil fortsatt jobbe for en god tverrsektoriell veteranpolitikk, for å ivareta og anerkjenne våre veteraner og for at de tiltakene som er og vil bli iverksatt i størst mulig grad bidrar til bedre oppfølging av hver enkelt veteran.»

– Basert på samtaler med veteraner under en rekke medaljeseremonier, er min opplevelse at Forsvaret de senere år er blitt mye flinkere til å ivareta de som har behov og/eller utsettes for krevende situasjoner allerede fra første øyeblikk, skriver forsvarsministeren.

Powered by Labrador CMS