Nyheter

VELKOMMEN TILBAKE, FORSVARET: Haslemoen leir er klar for å ta imot Forsvaret igjen - 20 år etter de forlot leiren. (F.h.) Næringssjef i Våler, Arild Lande, og ordfører Harry Vinje.

Vil ha Forsvaret tilbake til nedlagt leir 

HASLEMOEN (Forsvarets forum): Terningmoen leir i Elverum står overfor en storstilt utbygging for å huse Hærens nye rekruttskole. Ikke langt unna står en nedlagt leir klar til å hjelpe Forsvaret umidelbart. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Haslemoen leir i Våler hadde militær tilstedeværelse siden 1955, men ble forlatt av Forsvaret i 2003. Siden da har leiren hatt begrenset aktivitet.
  • Eierne, Haslemoen AS og Våler kommune, har vedlikeholdt leiren og leid ut bygg til ulike formål, inkludert arrangementer og som flyktningmottak.
  • Leiren har moderne fasiliteter, som et nytt kjøkken i messa, kjønnsnøytrale kaserner, klasserom, kinosal, og et idretts- og treningssenter.
  • Haslemoen vurderes som et alternativ for Forsvaret på grunn av sin gode tilstand og strategiske plassering, kun en halvtime fra Elverum og en time fra Rena.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

– Det er slik vi alltid har tatt imot rekrutter her, sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje.

Det er strålende vær like ved Glommas bredder. På Haslemoen leir lukter det nyklippet gress, vaktmestere og håndtverkere flikker på byggene og der er stadig trafikk i porten. 

På Haslemoen hadde det vært militær tilstedeværelse siden 1955 da Forsvaret i 2003 forlot leiren. I 20 år har det bare vært mindre aktivitet. Leiren har vært eid av Haslemoen AS og Våler kommune siden 2004. 

Eierne har vedlikeholdt leiren siden, og fått inntekter av å leie ut byggene til blant annet arrangementer, småbedrifter, militære øvelser og har også fungert i perioder delvis som flyktningmottak. 

– Det er få solgte leirer som er like godt ivaretatt som Haslemoen. Her er det bare å sette på potetene, sier næringssjef i kommunen Arild Lande, mens han peker mot nytt og moderne kjøkkenutstyr i messa. 

Krystallklare

Både han, ordfører Vinje, medeierne i Haslemoen Anders Heltzen og Anders Traheim, arbeidsleder i leiren Remi Sollien og pensjonert oberstløytnant fra Midt-Troms, Stig Magne Hagen har møtt Forsvarets forum på Haslemoen. Alle er klinkende klare: 

Leiren må tas i bruk av Forsvaret, og det bør skje så fort som mulig. 

Terningmoen leir i Elverum, rundt en halvtimes kjøring fra Haslemoen, skal bygges ut i stor skala for å ta imot 1800 rekrutter fire ganger i året til Hærens nye felles rekruttskole. Det førte til at Haslemoen ble nevnt i langtidsplanen som en aktuelt løsning mens det bygges ut på Terningmoen.

INNGANGEN: Vaktboden er ny, men gjerdene må kanskje bli høyere. Bla for flere bilder.
KLARE: Næringssjef i Våler Arild Lande, pensjonert oberstløytnant Stig Magne Hagen, medeier Anders Traheim og ordfører i Våler Harry Vinje vil ha forsvarsaktivitet fort på Haslemoen.
UTLEIE: Flere av byggene er leid til ulike bedrifter i dag.

– Vi har et mål om å bruke gamle Haslemoen leir så fort som mulig, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Forsvarets forum i april.

I tillegg til at standarden på leiren er god, er lokasjonen fordelaktig. En halvtime i bil til Elverum, og en time til Rena. Det kan komme godt med når også Brigade sør skal etableres.

I vinter var Forsvaret og Forsvarsdepartementet på befaring i Våler og fikk se tilstanden med egne øyne. 

– Alt er intakt

På en rundtur i leiren kommer argumentene på løpende bånd for hvorfor Haslemoen bør brukes. Leirens tilstand virker solid til tross for at byggene har stått noen tiår. 

Messa har fått nytt kjøkken, og kan huse 600 personer samtidig. Kasernene er kjønnsnøytrale, og har det meste av møbler og inventar. Det finnes også fasiliteter som klasserom, kinosal, idretts- og treningssenter og velferd. 

Rett utenfor leirportene er det 21.000 dekar med areal som inneholder opp mot 16 skytebaner, sprengningsfelt, ammunisjonsbunkre og en flystripe. I nærheten finnes også Norges største trafikale opplæringssenter.

– Infrastrukturen og alt annet er oppe og går. Ingenting er defekt, alt er intakt. Det finnes krefter som kan legge til rette for å ta imot soldater her på kort varsel, sier ordfører Harry Vinje. 

MESSA: Med et nylig oppusset kjøkken er mannskapsmessa på Haslemoen klar for å ta i mot nye soldater. Bare bilde av kongen og dronningen mangler.
UNDERVISNINGSMULIGHETER: Haslemoen leir har alt Forsvaret trenger for å gjennomføre rekruttutdanning, deriblant klasserom.
KASERNER: Fult møblerte rom venter på nye soldater å huse.

Anders Heltzen, daglig leder og styreleder i Haslemoen AS, ramser opp flere grunner til et comeback for Haslemoen på forsvarskartet bør være en «no-brainer».

– Bruk av Haslemoen vil bidra til økt fleksibilitet ved at man kan bruke leiren i oppbyggningen av Hæren. Det er et miljøvennlig aspekt ved gjenbruk, men det viktigste er at Forsvaret frigjør betydelige investeringsmidler og reduserer kostander ved å bruke Haslemoen som et supplement til Terningmoen, sier Heltzen. 

Han påpeker at leiren kan brukes allerede nå til 800 rekrutter uten større investeringer. 

Haslemoen leir:

  • Forsvaret bygde leiren i 1955. Trakk seg ut i 2003. 
  • Leiren eies av Våler kommune og Haslemoen AS. 
  • Hele området er 21 000 dekar, indre leir er på 300. 
  • Cirka 40 bygg, 16 skytebaner, og en flystripe. 

På nivå med Troms-leirer

Til stede var også pensjonert oberstløytnant fra Midt-Troms, Stig Magne Hagen. Han har engasjert seg for bo- og kvarterforhold i Nord-Norge, og er opptatt av at det blir brukt penger på riktig vis som skal føre til at folk vil bo i distriktene.

Han ser fordeler med at Haslemoen børstes støv av.

– Det er riktig med rekruttskole i Sør-Norge, men ikke utbygging i en leir når det er en annen i nærheten som absolutt kan brukes. I tillegg trenger Forsvaret arealer og infrastruktur i fremtiden, blant annet til alliert trening, påpeker han. 

Hagen spår at Elverum blir et kjerneområde hvor forsvarsansatte i Østerdalen skal bo, og at det da er kort vei til jobb på Haslemoen.

At leiren i Våler holder en høy standard sammenlignet med de han dekker over i Troms, gjør at han håper Haslemoen blir tatt i bruk.

– Både kontorer, infrastuktur og kaserner er fullt på høyde med leirene i Indre Troms. Vedlikeholdet på Haslemoen syns vel så bra som leirer nordpå, sier den tidligere offiseren i Hærstaben.

Motivasjon

Våler kommune og Haslemoen AS påpeker at tilrettelegging for Forsvaret er den store motivasjonen. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Da skapes også arbeidsplasser. Samtidig har vi fått signaler over så lang tid om at Haslemoen i et totalforsvar er viktig. Derfor er andre kommunale planer satt på vent. Forsvaret får førsterett til å benytte leiren og områdene, men vi vil ha en avklaring innen året, sier Vinje. 

Ny asfalt, høyere gjerder, utskiftning av møbler og bilde av kongen og dronningen i messa mangler. Ellers er Haslemoen klare for grønn aktivitet igjen. 

Allerede for 20 år siden var poenget med kjøpet av leiren å tilrettelegge for å en gang ta imot Forsvaret igjen, samt andre aktører som politiet og sivilforsvaret. 

– Vi har i flere år hatt et syn på at den sikkerhetspolitiske situasjon i Europa ville endres og at Forsvaret derfor på et gitt tidspunkt ville måtte styrkes, som ville bety at Haslemoen igjen ville komme til nytte. Det er her vi er nå, sier Heltzen.

KASERNE: Et vanlig syn i norske forsvarsleirer.

Vil komme raskt i gang

Etter befaringen i februar fikk Haslemoen-delegasjonen vite at den videre dialogen fortsetter etter at langtidsplanen ble vedtatt. Det skjedde i starten av juni, men sommerferien kom raskt. De regner med at det blir samtaler i høst. 

– Vi ønsker å få på plass en løsning før året er omme. De enorme salgs- og oppdyrkningsplanene kommunen har utarbeidet for øvingsfeltet er satt på midlertidig vent. Får vi ingen avklaring tvinges vi til å iverksette planene for disse arealene. Man er nødt til å få inntekt her, sier Vinje. 

Han sier at både utleie og salg er aktuelt. 

– Prisen vil blant annet avhenge av kravspesifikasjoner på hva Forsvaret trenger, og når de ønsker å starte opp. Dette trenger ikke å ta lang tid, legger Heltzen til.

– Hva vil dette koste Forsvaret?

– Prisen vil blant annet avhenge av deres kravspesifikasjoner, antall soldater og leietid. Men det jeg kan si er at det vil være betydelig rimeligere enn alternativet, som er full utbygging på Terningmoen.

FRITID: Her kan soldatene slappe av etter tjeneste. Bla for flere bilder.
BEFALSTILBUD: For de ansatte er det fasiliteter som kan benyttes også utenfor arbeidstid.
ØL: I befalsmessa tilbyr baren flere ulike typer øl.
GRØNT: Flagget er heist og gresset er nyklippet.

Vil revudere Terningmoen-planer

Han reagerer på planene i Elverum, og er klar på at Haslemoen fint kan være en permanent løsning for Hærens rekruttskole som supplement til Terningmoen.

Han viser til langtidsplanen hvor det står at det er plass til 300 på Terningmoen i dag. 

– Dette kan redusere utbyggingen og behovet på Terningmoen, og er like langt unna som Rena er. I tillegg tror jeg utvidelsen og en sammenblanding med sivil aktivitet på Terningmoen vil ha en sikkerhetsmessig risiko som ikke er tillagt tilstrekkelig vekt i planene. Det er også en viss uforutsigbarhet med tanke på fremtidens krav rundt miljø og støy fra militær virksomhet så nær sivil bebyggelse som Terningmoen tross alt er, sier Heltzen. 

– Bør ikke en felles rekruttskole ligge i samme leir, enn å splitte den opp?

– Jeg tenker ikke slik. På store flyplasser tar det fort en halvtime å forflytte seg. Det er ikke gitt at dette blir mer effektivt og kvalitetsmessig bedre når det store antall soldater skal slåss om tilgjengelige arealer og infrastruktur innenfor et begrenset område, sier Heltzen.

Han foreslår at Forsvaret kan først leie leiren og se hvordan dette fungerer, og eventuelt senere ta stillingen til om utbyggingen på Elverum skal gå som planlagt. 

At Haslemoen som supplement til Terningmoen blir mye dyrere å drifte enn kun Terningmoen mener Heltzen er helt feil. 

– Det er ikke vi enige i. Vi har regnet ut og kommet frem til helt andre økonomiske resultater.

Trolig vil i det minste Haslemoen igjen være en forsvarsleir innen kort tid. 

– Å benytte Haslemoen må være noe av det mest riktige å gjøre i samfunnet nå, sier Vinje. 

FD: – Dialog etter sommeren

Forsvarets forum har spurt Forsvarsdepartementet om hva som vil skje videre i prosessen rundt Haslemoen. Statssekretær Marie Lamo Vikanes sier at leiren fortsatt regnes som aktuell. 

 – Forsvarsbygg, som tilrettelegger eiendom, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren, vil over sommeren iverksette prosessen med å avklare Forsvarets behov og krav knyttet til innleie av Haslemoen. De vil også etablere dialog med Våler kommune og eieren av Haslemoen. Basert på denne prosessen vil tiltaket bli utredet og kostnadsberegnet, og Forsvarsbygg vil sende sin vurdering til departementet, uttaler hun. 

Også hun sier at dialogen mellom partene avgjør innholdet i en eventuell avtale. 

– Eventuell bruk av Haslemoen er ment som et supplerende tiltak for å raskt kunne øke utdanningskapasiteten på den felles rekruttskolen, siden en fullstendig utvikling av Terningmoen vil ta tid. Når og i hvilket omfang leiren kan tas i bruk er ennå ikke avklart. Dette vil avhenge av Forsvarsbyggs utredning og dialog med eieren av Haslemoen og Våler kommune, sier Vikanes. 

I FELT: I tillegg til det inngjerdede området, har Haslemoen leir tilgang på 21.000 dekar med skyte- og øvingsområde som nærmeste nabo. Her er det dyrket mark på en skytebane.
ENGASJERT: Medeier i Haslemoen AS Anders Traheim snakker engasjert ut om Haslemoens muligheter.
Powered by Labrador CMS