Nyheter

TAR GREP: Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon brigader Anders Jernberg har sendt ut et skriv til alle FLOs avdelinger etter den uheldige hendelsen.

En person skadd i flaske-eksplosjon – setter inn strakstiltak

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) setter inn strakstiltak etter at en spruteflaske med høykonsentrert isopropanol eksploderte under en gjennomgang av kjemikalier. 

Publisert

Kortversjonen

  • En person pådro seg moderate skader da en flaske med høykonsentrert isopropanol eksploderte under kjemikaliehåndtering hos FOLAT.
  • Eksponering for luft over ti år førte til krystallisering av triacetontriperoksid (TATP) i bunnen av flasken, noe som utløste eksplosjonen.
  • Som følge av hendelsen har Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innført strakstiltak for å lokalisere og sikre all høykonsentrert isopropanol.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

En person fikk moderate skader etter at en spruteflaske med høykonsentrert Isopropanol eksploderte under en gjennomgang av kjemikalier på Forsvarets laboratorietjenester (FOLAT) i midten av februar. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Spruteflaska hadde stått i et kjemikalieskap i mer enn ti år uten kork, som hadde gjort at innholdet fikk kontinuerlig tilgang på luft, kommer det fram i et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i. 

Eksploderte i hånda

«I forbindelse med opprydding ble den flyttet til avtrekksskap sammen med andre flasker for uttømming. Da operatøren skrudde på korken eksploderte flasken i hånden til vedkommende», står det i dokumentet. 

– Årsaken til at flasken hadde stått så lenge var at den dessverre var blitt hensatt sammen med kursmateriell som ble benyttet for cirka ti år siden, skriver kommunikasjonssjef i FLO Hans Meisingset i en e-post til Forsvarets forum. 

Operatøren ble evakuert og ivaretatt av medisinsk personell for videre oppfølging. 

På spørsmål om hvordan det går med den ansatte i dag, svarer Meisingset at de ikke uttaler seg om helsetilstanden til sine ansatte. 

Tatt opp med Arbeidstilsynet

Isopropanol brukes gjerne som fettløsende eller uttørkende middel, kondensfjerner og defroster. Blårens består for eksempel av ren isopropanol. 

Grunnen til eksplosjonen var at innholdet i bunnen av flaska hadde krystallisert seg. Krystallene bestod av tilnærmet ren triacetontriperoksid (TATP). Enkelte av dem var flere centimeter. 

TATP er et følsomt primæreksplosiv som kan detonere med «voldsom kraft» under relativt lav påvirkning, som støt eller friksjon.

Det er relativt få kjente hendelser der dette har skjedd på verdensbasis, står det videre. Det er imidlertid flere avdelinger som oppbevarer og håndterer høykonsentrert isopropanol som er mange år gammelt, eller av ukjent dato, står det i dokumentet. 

– Risikoen for peroksiddannelse og dannelse av TATP (som eksploderte) viser seg å være lite kjent blant brukere av isopropanol i Forsvaret og sivilt. Dette er heller ikke kommunisert tydelig i produktenes sikkerhetsdatablader, skriver Meisingset.

Forsvaret har tatt dette forholdet opp med Arbeidstilsynet, opplyser han. 

– Vi ser dette som viktig sett i lys av at isopropanol er et vanlig stoff som også benyttes i store mengder utenfor Forsvaret, skriver Meisingset videre. 

Nå blir det utarbeidet nye rutiner for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen. 

– Gjennom blant annet opplæring, interne sikkerhetsrutiner og kontrolltiltak skal det sikres at potensielt farlige stoffer behandles riktig for å unngå uønskede hendelser. Denne saken viser at slike hendelser likevel kan skje. Vi gjør det vi kan for å lære og for å minimere risiko, skriver Meisingset. 

Innfører tiltak

Det er lite informasjon om TATP i allerede etablerte tiltaksplaner. Nå skal FLO-avdelingene på isopropanol-jakt. Sjef Anders Jernberg for Forsvarets logistikkorganisasjon innfører flere strakstiltak som følge av hendelsen. 

Dette er noen av dem:

  • Alle flasker med høykonsentrert isopropanol skal lokaliseres. 
  • Beholderne skal ikke flyttes. Først må det avklares om væska er klar, om det har dannet seg bunnfall eller om den er gått over til fast form.
  • Alderen på flaska må inspiseres og håndteres. 
  • Tiltakene kommer i tillegg til retningslinjer i regelverk, sikkerhetsdatablader og lokale risikovurderinger.
Powered by Labrador CMS