Nyheter

GJORT FEIL: Sjefen for Forsvarsstaben, Ingrid Gjerde beklager i et skriv som er sendt ut til ansatte i Forsvaret.

Forsvaret beklager overfor frabeordret offiser

Sjef for Forsvarsstaben Ingrid Gjerde sier unnskyld til en offiser som ble frabeordret uten gyldig rettslig grunnlag. Nå evaluerer Forsvaret hendelsen.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Sjef for forsvarsstaben, generalløytnant Ingrid Gjerde, beklager på Forsvarets vegne til en offiser som ble frabeordret uten gyldig rettslig grunnlag to ganger.
  • Oslo tingrett har i november fastslått at en offiser i Heimevernet ble frabeordret ugyldig to ganger, og Forsvarsdepartementet anket ikke dommen.
  • Forsvaret erkjenner feil i juridisk prosess ved frabeordring av offiseren og har iverksatt tiltak for å forbedre interne prosesser etter dommen.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

«Forsvaret beklager at vår ansatt i den aktuelle saken først ble flyttet og deretter frabeordret sin stilling uten gyldig rettslig grunnlag», skriver generalløytnant Ingrid Gjerde i et innlegg på Forsvarets intranett.

Sjefen for forsvarsstaben fastslår at «Oslo tingrett har fastslått at Forsvaret har gjort flere feil i forbindelse med en arbeidskonflikt. Det beklager vi».

Samtidig varsler hun at Forsvaret har satt i gang arbeid med å evaluere prosessen og planlegger å dele funnene internt.

«Forsvaret tar dommen alvorlig og har allerede iverksatt tiltak», skriver hun.

I oktober i 2023 gikk en offiser i Heimevernet til sak mot Forsvarsdepartementet – og vant. Oslo tingrett kom i november frem til at offiseren hadde blitt ugyldig frabeordret stillingen sin. Forsvarsdepartementet anket ikke saken.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Det er beklagelig at interne konflikter i en avdeling ender opp i domstolen og videre at en av våre egne ansatte må gå til sak mot arbeidsgiver for å vise at et vedtak er ugyldig», skriver Gjerde i sitt innlegg.

Feil juss

Generalløytnanten beklager også den personlige belastningen deres ansatte har blitt utsatt for i prosessen, og forteller at de nå gjør sitt beste for at offiseren skal lykkes når vedkommende er tilbake i jobben sin.

Den aktuelle offiseren ble frabeordret august 2022 av daværende sjef for Heimevernet Elisabeth Michelsen, angivelig på grunn av problemer med arbeidsmiljøet i avdelingen offiseren ledet.

Michelsen og Heimevernet brukte styringsretten for å fjerne offiseren fra stillingen sin midlertidig i påvente av en formell frabeordringsprosess. I et skriv to dager senere uttrykte Michelsen at intensjonen var å varig fjerne offiseren fra stillingen.

INNLEGG: I teksten unnskylder Ingrid Gjerde overfor den frabeordrede offiseren.

Staten har erkjent at det ble brukt feil juss for å fjerne offiseren.

I mai 2023 ble offiseren frabeordret med hjemmel i Forsvarsloven § 4.

Denne loven sier at militært ansatte kan beordres fra en stilling når det er påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre særskilte grunner.

Tilbake i stillingen

Offiserens advokat, Edvard Bakke, sier han ikke har noen kommentar til Gjerdes innlegg.

Når Forsvarets forum spør Forsvaret om hvorfor innlegget ble skrevet og hvorfor det kom nå, over tre måneder etter dommen, svarer talsperson for Forsvaret Stine Barclay Gaaasland at innlegget ble publisert på Forsvarets intranett som en del av en internkommunikasjon i forbindelse med den ansattes nylige gjeninntreden i stilling. 

– I denne saken har Forsvaret gjort flere feil, og det er viktig for oss å synliggjøre at vi tar dette på alvor og iverksetter tiltak for å videreutvikle oss, sier hun.

 Gaasland forteller også at Forsvaret har hatt fortløpende dialog med alle partene i denne saken.

Powered by Labrador CMS