Meninger

FORSVARSSJEFEN: Ny teknologi gir nye muligheter, skriver Eirik Kristoffersen.

Modernisering og effektivisering i forsvarssektoren

Forsvaret står overfor en betydelig modernisering. Det er ikke et alternativ å fortsette som før, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret står overfor en betydelig modernisering. Store prosjekter som kampfly, maritime overvåkningsfly, nye undervannsbåter og stridsvogner er noen eksempler på investeringer som vil styrke Forsvaret. Ambisjonene er høye, og ny teknologi gir nye muligheter.

For å finansiere deler av økte ambisjoner er hele forsvarssektoren pålagt å effektivisere. Langtidsplanen for forsvarssektoren stiler krav til en varig gevinst av effektiviseringen på 1,9 milliarder kroner innen utgangen av 2024. I tillegg har Forsvaret etterslep på 400 millioner kroner fra forrige periode.

Vi må ha et forsvar som virker likest mulig i fred, krise og krig. Sjefer og avdelinger på alle nivå må kunne ha fokus på sine primæroppdrag.

Nye og bedre måter

Hensikten med modernisering og effektivisering er kort forklart å finne nye og bedre måter for å drifte Forsvaret. Vi må ha et forsvar som virker likest mulig i fred, krise og krig. Sjefer og avdelinger på alle nivå må kunne ha fokus på sine primæroppdrag. Vi må tilstrebe å gjøre ting en gang, på ett sted og på ett nivå. Da må vi finne innovative, gode og moderne måter å jobbe på. Spesielt innenfor områder som økonomistyring, måten vi forvalter personell på, innkjøp og investering, vedlikehold og gir digitale løsninger nye muligheter.

Tett samarbeid i rammen av totalforsvaret har også historisk styrket vår forsvarsevne. Forenkling, digitalisering og om mulig automatisering vil gjøre det mulig å å prioritere flere personellressurser til avdelinger som står i fremste linje.

Lederforankring og informasjon

Metoden jeg vil benytte for å modernisere Forsvaret de neste årene er en toppstyrt og inkluderende arbeidsmetodikk der sjefer og arbeidstagerorganisasjonene involveres.

Vi må ha med oss hele forsvarssektoren, spesielt Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. Lederforankring og informasjon er to stikkord for å minimere risikoen ved endring.

Samtidig som vi skal modernisere, skal Forsvaret også innføre nye kapasiteter og vi skal vokse. Jeg har store forventninger til at vi i Forsvaret skal klare å ta ut en effektiviseringsgevinst som styrker våre operative leveranser. Jeg vil starte med å se på ledelsesnivået mitt, og interaksjonen mellom Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

Konsekvensene av modernisering for den enkelte av oss er det for tidlig å peke konkret på, men endringer vil få konsekvenser for enkeltmennesker og måten oppgaver løses på i dag.

Potensiale i mer effektive prosesser

Jeg er overbevist om at vi kan investere og drifte Forsvaret både mer effektivt og med et potensiale for innsparing. Konsekvensene av modernisering for den enkelte av oss er det for tidlig å peke konkret på, men endringer vil få konsekvenser for enkeltmennesker og måten oppgaver løses på i dag. Sluttilstanden ved utgangen av 2024 er et Forsvar som virker likest mulig i fred, krise og krig.

Etter et drøyt år som forsvarssjef ser jeg tydelig at det er et potensiale i mer effektive prosesser. Sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon, generalmajor Lars Christian Aamodt, har som eksempel avdekket et betydelig potensial for å bedre styringen med våre beredskapslagre gjennom forenkling, standardisering og digitalisering, for å ta ett eksempel.

Det er ikke et alternativ å fortsette som før. Modernisering er helt avgjørende for å sikre at vi får mest mulig forsvar ut av hver bevilget krone.

Powered by Labrador CMS