Nyheter:

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ved Øygarden i Hordaland.

Tre fregatter blir liggende til kai i januar

Det kommer frem etter at Forsvaret har lest Havarikommisjonens utkast til delrapport 2 etter KNM Helge Ingstad-forliset.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Havarikommisjonen har allerede levert èn rapport og jobber for tiden med nummer to. Den har Forsvaret nå fått til gjennomlesing. På bakgrunn av informasjonen i utkastet har Forsvartet besluttet å redusere seilingsaktiviteten til fregattene i starten av 2021. Det betyr at tre fregatter blir liggende til kai i hele januar. Det opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

– Det påpekes at alle fregattene er sertifisert og sjødyktige. Like fullt utgjør summen av avvik som påpekes i havarikommisjonens utkast til delrapport 2, at vi utarbeider en samlet vurdering som vil danne grunnlag for vårt videre arbeid innen kompetanse, prosedyrer og tekniske forhold, opplyser forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, til NTB.

Tre fartøyer blir liggende på Haakonsvern i januar, mens fregatten KNM Otto Sverdrup forberedes for å seile på øvelse i Storbritannia.

Lager håndteringsplan

I november 2018 utga Havarikommisjonen en foreløpig rapport om fregatt-ulykken. Rapporten som nå kommer i mars 2021, er delrapport to. Den omhandler hva som skjedde etter kollisjonen, som til slutt endte med at KNM Helge Ingstad sank.

Kristoffersen peker på at Havarikommisjonens foreløpige rapport nummer to er svært detaljert. På bakgrunn av funn i tidligere undersøkelsesrapporter er det iverksatt en rekke tiltak som oppfølging av de eksterne og interne undersøkelsene.

– Vi vil derfor bruke januar til å utarbeide en oppdatert plan for hvordan avvikene skal håndteres, sier Kristoffersen.

Skyld er foreløpig ikke fordelt

Det er nå over to år siden fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola utenfor Stureterminalen i Øygarden. I fjor ble det besluttet at fregatten ikke skulle repareres. I sommer ble fregatten lagt ut på anbud for opphogging, hvor den skal bli til skrapmetall.

Les også saken: Destruksjon av KNM Helge Ingstad er kunngjort som konkurranse.

Ulykken, havariet og den mislykkede bergingen etterpå er blitt gransket, etterforsket og undersøkt, men prosessene er ennå ikke sluttført, og skyld er ikke fordelt.

I september skulle egentlig rettssaken, der staten og eierne av Sola TS har saksøkt hverandre, ha startet, men saken er utsatt til starten av 2021. Retten skal ta stilling til hver av partenes ansvar for skade som følge av kollisjonen.

Vurdert opp mot Skipssikkerhetsloven

Onsdag 12. august skrev Forsvarets forum at siste bit i etterforskningen av KNM Helge Ingstad var på plass. Sjøfartsdirektoratet var ferdig med sin vurdering knyttet til om det er brudd mot Skipssikkerhetsloven i forbindelse med kollisjonen mellom tankskipet Sola og KNM Helge Ingstad, og sendte denne over 13. august.

Havarikommisjonens rapport etter ulykken: Uerfarne navigatører er en av flere faktorer

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus fortalte at det hadde vært et omfattende arbeid i å vurdere ulykken.

– Det er krevende av ulike grunner, blant annet fordi hendelsen hadde et så stort potensial. Det er ikke ofte militære fartøy er involvert i ulykker med sivile fartøy. I likhet med «Viking Sky» som drev mot fjæresteinene, er det ikke vanskelig å se for seg at dette kunne utviklet seg til en katastrofe, sa Aarhus til Forsvarets forum i august.

Generaladvokaten har vurdert

Også Generaladvokaten har vurdert saken. Generaladvokaten har vurdert straffansvar etter militær straffelov, begått av militærpersoner og straffansvar for Forsvaret som foretak. Det opplyste generaladvokat Sigrid Redse Johansen til Forsvarets forum i slutten av mai.

I tillegg til politiets etterforskning, har Staten ved Forsvarsdepartementet har saksøkt eieren av tankskipet TS «Sola» og vice versa. Den rettssaken skulle egentlig finne sted nå i september, men det er enighet mellom partene om at saken skal utsettes til 1. mars 2021.

– Saken gjelder hver av partenes ansvar for skade som følge av kollisjonen. Dette fastsettes som en ansvarsbrøk, opplyste advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten til Forsvarets forum i august.

Powered by Labrador CMS