Meninger

ØNSKER ÅPENHET: «Jeg har ingen grunn til å betvile det oberstløytnant Lena Kvarving beskrev at hun opplevde. Det er ikke sånn vi skal ha det i Forsvaret», skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvaret har ingen egeninteresse av å pynte på virkeligheten

Det er tvert imot i Forsvarets interesse å beskrive tilstanden mest mulig korrekt fordi det er den eneste måten å utbedre og lukke avvik.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

NRK intervjuet både oberstløytnant Lena Kvarving og fagforeningsleder Torbjørn Bongo i forrige uke. Begge fremmet et syn på at forsvarsledelsen pynter på virkeligheten. Det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Siden jeg ble forsvarssjef har jeg ikke opplevd at noen bevisst har pyntet på virkeligheten. Tvert imot har jeg flere ganger hatt gode og åpne diskusjoner med stor takhøyde for å få en mest mulig korrekt situasjonsforståelse.

Forsvaret har heller ingen egeninteresse av å pynte på virkeligheten. Det er tvert imot i Forsvarets interesse å beskrive tilstanden mest mulig korrekt fordi det er den eneste måten å utbedre og lukke avvik.

Ærlig og faktabasert

Jeg rapporterer årlig status på forsvarets operative evne. Denne statusen er et resultat av tilstanden i Forsvaret på områder som materielltilgjengelighet, personelloppfylling, beredskapsbeholdninger og treningsnivå for å nevne noen av måleparameterne.

Jeg rapporterer denne statusen til forsvarsdepartementet, men også direkte til regjeringens sikkerhetsutvalg og til den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Både regjeringen og Stortinget er dermed informert om den operative evnen til det Forsvaret som er besluttet i langtidsplanen. Rapporteringen er ærlig og basert på best mulig fakta om tilstanden i Forsvaret.

Les også: Forsvarssjefen må iverksette nulltoleranse i praksis

Åpen debatt

Like etter at jeg ble forsvarssjef fikk også vårt eget fagblad Forsvarets forum befestet sin redaksjonelle frihet gjennom en ny formålsparagraf. Mottoet til Forsvarets forum er «Vi kamuflerer ikke Forsvaret».

Forsvaret er tjent med en åpen og ærlig debatt om Forsvaret, både om det som er bra og det som ikke er bra. Forsvarets forum har siden opplevd en nesten eventyrlig vekst i antall lesere, noe som vitner om at åpenhet gir både engasjement og interesse.

Bedre arbeidsmiljø

Forsvaret har siden 2018 gjennomført en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Forsvaret har vært helt åpne om resultatene fra undersøkelsen. Jeg er overbevist om at denne åpenheten bidrar til å gjøre arbeidsmiljøet i Forsvaret bedre i seg selv. Samtidig må undersøkelsen følges opp med konkrete tiltak.

Da jeg leverte en foreløpig rapport til forsvarsministeren 23. juni i år om tiltak for å komme videre i arbeidet om mobbing og seksuell trakassering ble rapporten gjort tilgjengelig for alle som ville lese den.

Forsvaret kommer også til å være ærlige og åpne om de tiltakene vi gjør fremover. Derfor vil for eksempel den eksterne evalueringen som PwC gjennomfører være offentlig tilgjengelig.

Ubehagelige sannheter

Åpenhet medfører også ubehagelige sannheter. Jeg er fullstendig klar over at åpenhet og debatt også avslører svakheter i Forsvaret. Disse svakhetene må jeg og vi i Forsvaret rydde opp i og nettopp derfor bidrar åpenhet til forbedring.

Jeg har ingen grunn til å betvile det oberstløytnant Lena Kvarving beskrev at hun opplevde. Det er ikke sånn vi skal ha det i Forsvaret.

Jeg er en forkjemper for åpenhet. Gjennom åpen og ærlig debatt får vi et enda bedre forsvar.

Powered by Labrador CMS