Nyheter

REVIDERT: Nå er Forsvarets felles rekruttutdanning signert, og tas i bruk fra 1. august.

Forsvaret har skreddersydd ny rekruttutdanning

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hans sjefssersjant Rune Wenneberg har signert nytt utdanningsprogram for rekrutter. Nå blir fokuset hvordan lære opp rekruttene, ikke bare hva de skal lære.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av juli og begynnelsen av august møter norsk ungdom til førstegangstjeneste i de tre forsvarsgrenene. Da blir de de første til å gjennomføre rekrutten etter det nye utdanningsprogrammet til Forsvaret.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det nye utdanningsprogrammet er en revisjon av utdanningsprogram for Forsvarets rekruttutdanning (FRU) og trer i kraft fra 1. august 2023. Det er et felles program for rekruttutdanning, uavhengig av gren, og er normalt syv uker.

Sjefssersjant Trond Lysholm ved Manøverskolen har hatt hovedansvaret for arbeidet med programmet. Gjennom vinteren har de samlet inn erfaringer og fått tilbakemeldinger på det tidligere programmet. Og resultatet viste at det var behov for endringer.

– FRU-programmet er muligens det viktigste utdanningsprogrammet vi har i Forsvaret. Alle våre 10.000 nye kollegaer gjennomfører det hvert år og det gjør det avgjørende å lykkes med FRU for å møte og utvikle folkene våre på en skikkelig måte, sier Forsvarets sjefssersjant, Rune Wenneberg til Forsvarets forum.

Les også: Kjevebrudd, kragebeinsbrudd og hjernerystelser førte til undersøkelse av nærkamputdanning

Rekruttutdanningen er lagt opp rundt de fem basisferdighetene i soldattreningen: skyting, sanitet, stridsteknikk, overlevelse og robusthet. Den største endringen er at det reviderte programmet er at det er lagt inn en modul som kalles «profesjon».

– Dette går i hovedsak på alt som skal skape forståelse for hva det vil si å være soldat i Forsvaret, sier Wenneberg.

Han forklarer at dette er temaer som verdier og holdninger, hvordan de som soldater skal behandle hverandre. Hvordan de skal opptre som soldater, både disiplinert og som mennesker.

Og ved å legge dette til i fagutdanningen, er det med på å sikre at det ikke blir prioritert bort, dersom rekruttskolene får dårlig tid.

Likevel er det utfordringer med en felles rekruttutdanning fordi de forskjellige rekruttskolene ikke har tilgang på de samme fasilitetene. For noen garnisoner vil tilgang på EBA (eiendom, bygg og anlegg), som skyte- og øvingsfelt og utdanningsbygg, være uproblematisk. Men i andre garnisoner vil de få for dårlig eller ingen tid til repetisjon fordi tilbudet ikke er det samme, eller godt nok.

Wenneberg trekker også frem instruktørenes erfaring som en mulig utfordring, fordi den kan variere på de ulike stedene. Men for å løse dette har de nå dreid det nye programmet fra å handle kun om hva soldatene skal gjennom, til å også forklare hvordan. Dette har de gjort ved å se på hvordan dagens rekrutter har lært å lære. Forsvaret har spurt seg selv: «Hvilke pedagogiske metoder er de vant til med fra skolen?» Og så overført dette til programmet, men tilpasset en soldathverdag.

Powered by Labrador CMS