Meninger

MOST-ARBEID: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og generalmajor Elisabeth Michelsen på vei ut av et MOST-statusmøte i mars. Sistnevnte skal lede et team som følger opp Forsvarets arbeid mot mobbing og seksuell trakassering.

Forsvarssjefen: Styrker arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering

Vi vet at arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering krever kontinuerlig innsats. Det finnes ikke en enkelt løsning, men en samlet innsats vil gi resultater.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det siste året har flere modige kvinner stått frem og fortalt sine historier tilbake fra 2009 og frem til i fjor. Historier om hvordan vi ikke skal ha det i Forsvaret. Historier som har gjort vondt langt inn i hjertet på oss alle som er stolt over Forsvaret vårt. Historier som klart stiller krav til endring, og et bedre Forsvar for den enkelte og for vår felles sikkerhet.

Forsvaret forstod viktigheten av å gjøre noe etter «metoo». Derfor gjennomførte Forsvaret i 2018 en unik undersøkelse om mobbing og trakassering (MOST). Forsvarets egen MOST-undersøkelse går lengre enn tradisjonelle medarbeiderundersøkelser fordi den også avdekker flere forhold enn de opplagt alvorlige. For å få bukt med de alvorlige tilfellene må vi starte med det som er upassende oppførsel, men som mange tenker ikke er alvorlig nok til at den enkelte faktisk rapporterer.

Vi har forstått alvoret

I 2019 iverksatte Forsvaret en rekke tiltak. Viktige steg i riktig retning, men som MOST-undersøkelsen i 2020, og eksempler på nyere saker i media har vist, er vi ikke i mål. Målsetningen har vært tydelig – det skal være nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering. Ethvert tilfelle er ett tilfelle for mye.

Tiltakene har siden 2019 fulgt to hovedlinjer. Forebygging og håndtering. Forebyggende arbeid skal bidra til at uakseptabel oppførsel ikke skjer. Hvis overtredelser likevel skjer, skal håndtering av saker, fra varsling, oppfølging til sanksjoner, behandles skikkelig. God forebygging og god håndtering skaper endring og et trygt arbeidsmiljø for alle.

Eksempler på forebyggende tiltak er holdningskampanjer, gruppesamtaler, felles program for rekrutter i sitt første møte med Forsvaret, tett samarbeid med tillitsvalgte, sjefer som sitter lengre i sin stilling og ledersamlinger om forebygging. Endring tar tid, men jeg er overbevist om at vi er på rett veg. Vi i Forsvaret har forstått alvoret.

Reaksjoner og konsekvenser

Når det gjelder håndtering av saker, viser både våre egne undersøkelser, og en ekstern evaluering, at Forsvaret må forbedre mottak, oppfølging og håndtering av varsler. Vi har styrket det eksisterende varslingsinstituttet, og siden i fjor sommer er deling av informasjon om status i varslingssaker forbedret. Basert på evalueringer og innspill fra blant annet vårt hovedverneombud, skal varslingsinstituttet ytterligere forbedres.

Hensikten med endringene som skal være innført senest før høsten, er å sikre en bedre oversikt og uavhengig behandling av varsler samt en mer ensartet praksis av reaksjoner og konsekvenser. Lovbrudd skal selvsagt politianmeldes. Forsvaret skal følge opp med reaksjoner og konsekvenser innenfor hele spekteret av virkemidler som er tilgjengelig for å slå ned på uakseptabel oppførsel.

Forsvaret har også noen risikoer i organisasjonen som må minimeres. Forsvaret er fortsatt mannsdominert. Vi tjenestegjør ofte på steder der skillet mellom arbeid og fritid flyter sammen. Vi får inn minst 10.000 nye mennesker hvert eneste år. Mennesker med ulik bakgrunn som møter et hierarki der ansvar og roller er definert.

Våre vernepliktige gjennomfører en pliktig tjeneste for oss alle. De har ikke muligheten til å velge bort å bo på rom med andre eller ta fri når det passer dem. Vi trener opp hele organisasjonen i maktbruk, samtidig som vi skal ha full tillit til at denne makten ikke misbrukes. Jeg kunne nevnt flere. Bevisstgjøring om risikoer gjør oss bedre i stand til å håndtere og minimere hver eneste risiko.

Les også meniges mening: Er det framleis kult å seie at ein jobbar i Forsvaret?

Må gjøre mer

Forebygging og håndtering har vært de to hovedsporene Forsvaret har fulgt for å få bukt med uakseptabel adferd, men vi må gjøre mer. Derfor setter jeg enda mer ressurser på arbeidet. Våre verdier var min høyeste prioritet som sjef Hæren og jeg har videreført det som forsvarssjef. Forsvaret prioriterer en av våre generalstillinger til å jobbe videre med vår kultur og profesjon.

Generalmajor Elisabeth Michelsen har takket ja og hun vil jobbe tett sammen med meg. Hun skal ha ressurser nok til å følge opp tiltak, følge opp utvikling av kulturen i Forsvaret og måle effekten av arbeidet. Kort og godt sikre oss at vi etterlever det vi faktisk sier. Vi skal forsterke og støtte det viktige arbeidet våre ledere, ansatte og tillitsvalgte gjør hver eneste dag.

Jeg skal gjøre alt jeg kan for at Forsvaret skal lykkes. Vi som har lederansvar må være tydelige, tilgjengelige og til stede for folkene våre. Våre ansatte, verneombud, tillitsvalgte og vernepliktige støtter fullt opp om kampen mot oppførsel som ødelegger for oss alle. Vi vet at arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering krever kontinuerlig innsats - det finnes ikke en enkelt løsning, men en samlet innsats vil gi resultater.

Powered by Labrador CMS