Nyheter

EFFEKTIVISERER: Forsvaret oppretter et nytt økonomisenter etter ønske fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen (til venstre) om å endre organiseringen av økonomifunksjonen. – Endringene i Forsvarets økonomifunksjon er en viktig forutsetning for å lykkes med dette, fordi gode økonomiske analyser og kontroll er en forutsetning for god styring, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Dette bildet er tatt i Oslo militære samfund ved en annen anledning.
EFFEKTIVISERER: Forsvaret oppretter et nytt økonomisenter etter ønske fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen (til venstre) om å endre organiseringen av økonomifunksjonen. – Endringene i Forsvarets økonomifunksjon er en viktig forutsetning for å lykkes med dette, fordi gode økonomiske analyser og kontroll er en forutsetning for god styring, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Dette bildet er tatt i Oslo militære samfund ved en annen anledning.

Forsvaret halverer bemanningen av økonomifunksjonen

Antall årsverk som arbeider med økonomi i Forsvaret skal gå ned fra 252 til rundt 120. Effektiviseringen av funksjonen skal spare rundt 130 millioner kroner.

Det går frem i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet torsdag.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Der står det at Forsvaret får nytt økonomisenter som skal styres fra Bergen. I tillegg skal det bygges opp en avdeling i Indre Troms med 30 ansatte og ti årsverk skal plasseres ut i avdelingene.

«Forsvarssjefen har ønsket å endre organiseringen av Forsvarets økonomifunksjon for å spare penger og fordi økonomimiljøene har vært fragmenterte, både med hensyn til hvordan de er organisert og hvordan de arbeider», står det i pressemeldingen.

– Det pågår en styringsreform i forsvarssektoren som skal tydeliggjøre roller og ansvar. Endringene i Forsvarets økonomifunksjon er en viktig forutsetning for å lykkes med dette, fordi gode økonomiske analyser og kontroll er en forutsetning for god styring, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han sier at han er opptatt av at økonomistyring og internkontroll er god, sånn at Forsvaret får helhetlige konsekvensutredninger.

Det står at effektiviseringen av øknonomifunksjonen er ventet å spare 130 millioner kroner, i hovedsak som følge av færre ansatte. Antall årsverk skal gradvis gå ned fra 252 til nærmere 120, og de fleste av dem forsvinner fra Oslo-området. Forsvarsministeren sier at nedbemanningen er mulig ved standardisering, digitalisering og profesjonalisering av oppgavene.

– Målet er at det blir frigjort midler slik at vi kan ha flere ansatte i den spisse enden, sier forsvarsministeren i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS