Nyheter

KJØLIG: Det skal ha blitt registrert nedimot 14 grader inne på en av kasernene på Rena leir i vinter. Bildet er tatt i 2016.

Forsvarsbygg om iskalde ansatte:
– De har ikke fryst forgjeves

For å spare strøm har Forsvarsbygg nedjustert innetemperaturen i Forsvarets leirer. På Rena leir har ansatte og soldater sett seg nødt til å krype under dyna for å holde varmen. Uverdig, mener Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). 

Publisert Sist oppdatert

– Det står helt klart dårligst til for de som bor i de eldste bygningsbrakkene på Rena. Dette er ikke verdige boforhold for noen, sier forbundssekretær i NOF Lasse Henriksen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Fra 1. november 2022 innførte Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet strakstiltak for å redusere energibruken på eiendom, bygg og anlegg (EBA). 

Tiltaket er et samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsmateriell som en kampanje for Forsvarets klima- og miljøstrategi. 

Et av tiltakene var reduserte innetemperaturer i bygg i Forsvarets leirer. Forsvarsbygg har satt makstemperaturen om vinteren i de fleste arbeids- og oppholdsrom til 19 grader. I boliger og kvarter er makstemperaturen om vinteren satt til 20 grader.

«I retningslinjene fra Forsvarsbygg oppfordres alle til å ha «så lav temperatur som mulig, og kompenser heller med bekledning».

Kjølige ti prosent 

– Dette er et strakstiltak som har blitt gjort for å redusere energiforbruket til EBA med minst ti prosent. Dette ga raskt gode resultater forrige vinter, der sektoren sparte mye energi og meget store summer, forklarer avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen.

Johansen forklarer videre at strakstiltakene førte til en energireduksjon på 17 982 939 kilowattimer sammenlignet med referanseåret 2020. 

– Dette tilsvarer rundt 35 millioner kroner, eller forbruket til cirka 720 eneboliger, opplyser han. 

Forsvarets forum har blitt opplyst om at det på en av kasernene i Rena leir har blitt registrert ned til tolv grader innetemperatur på det laveste. 

 Hvis det stemmer at det er tolv grader i en kaserne, er det uansett en feil, og ikke et sparetiltak. Klimatiltakene skal uansett ikke svekke arbeidsmiljø og bomiljø, legger han til. 

Kalde kvarter  

Folkehelseinstituttet anbefaler at normal innetemperatur i et vanlig hjem skal være mellom 20-22 grader. Arbeidstilsynet anbefaler innetemperaturer mellom 19-26 grader på arbeidsplasser med lett arbeidsaktivitet. 

– Temperaturene er innenfor Arbeidstilsynets anbefalinger og kan justeres ved behov. De lave temperaturene har vi undersøkt konkret og vi kan ikke finne noe som tilsier at temperaturene på kasernene er for lave, forklarer han. 

Han legger til at det per i dag ikke er noen kjente feil på varmeanlegget i Rena leir. 

– Den positive effekten av dette har vært stor. Generelt kan vi si at dersom noen har fryst i våre lokaler, har de ikke fryst forgjeves, sier Johansen. 

– Setter ikke mennesket i fokus 

Hovedverneombud i Forsvaret Thomas Norman Hansen reagerer sterkt på uttalelsen fra Forsvarsbyggs avdelingsdirektør, og er bekymret for hvilket budskap det sender ut til Forsvarets ansatte.

– Slike utsagn setter ikke mennesket i fokus. Forsvarsbygg skal tross alt betjene Forsvaret, og jeg er svært misfornøyd med denne type holdning til vårt personell, sier han. 

Han legger til at soldatene ofte er utsatt for mye kulde i tjenesten for øvrig, og at det da er veldig viktig at de ikke fryser i den tiden de skal slappe av og restituere.

Hansen mener man i ytterste konsekvens kan komme til å se at et slikt tiltak kan gå utover viljen til å være i tjeneste og å velge Forsvaret som yrke. 

– Når man kjenner på kroppen at folk ikke er så viktige, da velger man ikke dette som sin fremtid, sier han. 

Skivebom

– Folk i leir blir provoserte over dette tiltaket, fordi mange bor i ti til tjue år gamle brakker, som er dårlig isolerte og som allerede er kjølige fra før. Det er en uholdbar løsning til det som skal fungere som hjemmene til folk, sier Henriksen i NOF. 

Han forteller om svært lave temperaturer i vinterhalvåret, og når man kommer inn fra minus 15 eller 20 grader er det fint å kunne finne varmen, men mange klarer ikke det før de skal ut igjen dagen etterpå. 

REAKSJON: Leder i Norges Offisers- og Spesialistforbund, Torbjørn Bongo, sier sparetiltakene fremstår smålige.

– En mulig konsekvens er at folk kommer til å gå til innkjøp av egne varmekilder. Da vil jeg tro at den energibesparelsen vil forsvinne ganske fort, forklarer han. 

Henriksen påpeker at det sentralfyrte anlegget allerede er svært miljøvennlig og at dette tiltaket umulig kan ha en positiv påvirkning av folks lyst til å stå videre. 

– Når vi allerede har den personellkrisen vi har, så blir dette enda en ting som kan bikke folk over i det sivile og ut av Forsvaret, sier han. 

Leder i NOF, Torbjørn Bongo, tror at de ansatte på Rena skjønner både behovet for energieffektivisering og å spare penger, men at Forsvarsbygg har bommet på tiltaket. 

– Min vurdering er at det fremstår litt smålig. Jeg mener man burde tenke en større helhet enn at man skal spare penger på at folk skal være nødt til å fryse i sitt eget hjem, sier han. 

Svekket forsvarsevne 

Hansen forteller at lave temperaturer i Rena leir ikke er ukjent for ham. 

– Det har tidligere blitt meldt inn til oss om kalde lokaler på Rena, blant annet på kontorer og andre arbeidsbygg, forteller han.

Han er bekymret for trivselen, men også de helsemessige konsekvensene av at soldatene fryser hjemme. 

– Konsekvensene av lav temperatur er at vi kan bli mer mottakelige for sykdom. Når vi puster inn kald luft er det mindre blodgjennomstrømning i nesen, slik at færre immunceller kan bekjempe infeksjoner, forklarer han. 

Det er også forskjeller på kvinner og menn når det kommer til lav trivselstemperatur. 

– Kvinner er ekstra utsatt og har ofte en trivselstemperatur som er et par grader høyere enn menn. Med en gang det blir for kaldt på arbeidsplassen, er kvinnene de første som sier ifra og det må man ta på alvor, understreker han.

– Det kan visst se ut som jeg må ta meg en tur opp til Rena snart, avslutter Hansen.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen var det ikke presisert at den justerte temperaturen var 19 grader. Dette har nå blitt presisert. Rettet 08. januar 2024 kl. 13:21

Powered by Labrador CMS