Meninger

ETTERRETNING: Dette illustrasjonsfotoet er fra 2013 og viser E-tjenestens installasjoner på Fauske.
ETTERRETNING: Dette illustrasjonsfotoet er fra 2013 og viser E-tjenestens installasjoner på Fauske.

Nei, vi er ikke uetterrettelige

Sikkerhetstjenestene er opptatt av sitt omdømme. Da bør det bekymre at bare halvparten av befolkningen i Norge har høy tillit til at de jobber til det beste for landets innbyggere.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

«Uetterrettelig av Utsyn» heter teksten der Forsvarets mediesenter går i rette med framstillingen av tall fra en undersøkelse om nordmenns forhold til sikkerhetstjenestene.

Sammen med LO Stat spurte vi i UTSYN, en uavhengig organisasjon for å fremme debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, om nordmenn har tillit til at PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeider for innbyggernes beste. 1001 personer ble spurt.

Da tallene var klare ble vi overrasket over at bare halvparten av befolkningen oppgir at de har høy tillit til at PST jobber for innbyggernes beste, ikke minst i lys av dagens trusselbilde med pågående krig i Europa. I tillegg har Norge hatt flere alvorlige hendelser gjennom de siste årene som har satt sikkerhet og beredskap høyt på agendaen. Samtidig er det verdt å merke seg at tallene er stabile i forhold til tidligere målinger fra årene før og etter terrorhendelsen i 2011. Gitt dagens sikkerhetssituasjon, er det likevel overraskende og litt nedslående at disse ikke har økt. Ser man i tillegg på tallene for Nord-Norge er det grunn til bekymring, slik også PST åpent har tatt til orde for, sist i et intervju i NRK i sommer.

Forsvarets mediesenter har som hovedoppgave å styrke Forsvarets «omdømme og profil i den norske befolkningen». De argumenter for at presentasjonen av undersøkelsen burde vært vinklet på de to prosentene respondenter som ikke har tillit til sikkerhetsmyndighetene overhodet. Vi er selvsagt enig i at tallet på den eksplisitte mistilliten er lav og at det er verdt å merke seg.

Vi valgte likevel en annen vinkling blant annet fordi det for det første ville det være svært overraskende om tallet på eksplisitt mistillit til norske sikkerhetsmyndigheter var annet enn svært lav i et land som tross alt kjennetegnes av høy grad av politisk og institusjonell tillit. For det andre er det nettopp i lys av det generelt høye tillitsnivået, at det er viktig å stille spørsmål ved hvorfor bare halvparten har tillit til at sikkerhetsmyndighetene «jobber for innbyggernes beste». Her mener vi at svarprosenten på dette burde være høyere ettersom tjenestene er avhengige av bred tillit i samfunnet for å oppfylle sitt mandat - og undersøkelsen ble avholdt i en tid hvor sikkerhet og stabilitet i Europa er sterkt utfordret.

Det er vanskelig å måle tillit, og en spørreundersøkelse åpner opp for flere spørsmål enn svar.

Vi tror at en av hovedforklaringene på tallene kan være manglende kjennskap til, og kunnskap om, sikkerhetsmyndighetenes arbeid, men det kan også være andre årsaker. Dette vil UTSYN bore videre i gjennom nye undersøkelser og analyser i tida framover.

Jeg er sikker på at både Forsvarets Mediesenter og vi er enige om at vi er tjent med at tjenestene nyter et høyt tillitsnivå, men vi er kanskje ikke helt enige om hvor den lista bør ligge. Og det er helt greit.

Powered by Labrador CMS