Nyheter:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og ny sjef for Etterretningstjenesten Nils André Stensønes.

– Han forstår hvor viktig tillit og åpenhet er

Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen om den nyutnevnte etterretningssjefen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nils Andreas Stensønes (56) ble i dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han kommer fra stillingen som sjef for Sjøforsvaret. Denne stillingen har han hatt siden august 2017.

Stensønes utnevnes samtidig til viseadmiral. Han tar over sjefsjobben i løpet av høsten, etter nærmere bestemmelse fra Forsvarsdepartementet.

Fakta om E-tjenesten

  • Etterretningstjenesten, ofte kalt E-tjenesten, er Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.
  • Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og myndighet, men løser oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider etter overordnede politiske prioriteringer.
  • Tjenestens tre hovedoppgaver: å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, og å støtte Forsvarets operasjoner ute og hjemme.
  • E-tjenestens hovedkvarter ligger på Lutvann i Oslo. Tjenesten har også stasjoner på Fauske, Andøya, i Vardø, Vadsø og på Ringerike.
  • Generalløytnant Morten Haga Lunde tiltrådte som e-sjef i 2016. I 2020 ble viseadmiral Nils Andreas Stensønes utnevnt til å overta.
  • Kilde: Forsvaret

– Han var den beste kandidaten, forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Forsvarets forum etter pressekonferansen.

– Han har den rette erfaringen fra Forsvarets operative hovedkvarter, han forstår veldig godt betydningen av etterretning, også som sjef for sjøforsvaret, fortsetter Kristoffersen.

Kristoffersen trekker også frem at Stensønes har en god forståelse av verdensbildet, i tillegg til å ha lederegenskaper som etterretningstjenesten trenger i tiden fremover.

Fokus på ny lov

– Det som skiller ham spesielt ut er hans tydelig prioriteringer på hva etterretningstjenesten skal utvikle videre. Det handler først og fremst om den nye etterretningsloven som han har satt seg godt inn i, og får et stort ansvar for å implementere i etterretningstjenesten.

– I tillegg til at han forstår hvor viktig tillit og åpenhet er, også i en tjeneste i sin natur må være hemmelig og skjermet, legger Kristoffersen til

Under pressekonferansen la Stensønes vekt på at en av de viktigste oppgavene nå blir å operasjonalisere det nye lovverket.

Onsdag 22. april ble det lagt frem et nytt forslag til en oppdatert versjon av etterretningsloven, som først ble vedtatt i 1998. Det nye forslaget ble lagt frem et drøyt år etter at Forsvarsdepartementets opprinnelige forslag til ny e-lov ble ettertrykkelig slaktet i høringsrunden.

Det var særlig forslaget om å gi etterretningstjenesten fullmakter til å samle og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som kysser landegrensene, som møtte motstand i høringsrunden. Et bredt flertall på Stortinget sa likevel ja til det omstridt forslaget til ny lov for E-tjenesten.

Krisehåndtering

På spørsmål om hva som blir den viktigste og riktigste retningen for Etterretningstjenesten fremover, svarer Kristoffersen at E-tjenesten må ta inn over seg at ny lov skal implementeres.

– Det innebærer at et økt ansvar for det vi kaller tilrettelagt innhenting, altså stoppe trusler mot Norge og avdekke trusler i cyberdomenet. Det blir en viktig utfordring og den må gjøres i samarbeid med med myndighetene og under god kontroll av EOS-utvalget, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen peker også på at krisen med KNM Helge Ingstad gjør Stensønes godt rustet.

– Jeg lærte veldig mye når jeg mistet en soldat i Afghanistan i 2007 og Stensønes lærte naturlig nok veldig mye av håndteringen av krisen med Helge Ingstad, forteller forsvarssjefen.

– Og det kommer sikkert til å dukke opp nye hendelser fremover, som han som sjef for Etterretningstjenesten må håndtere, så jeg tenker det er en erfaring som han tar med seg videre, og som kommer til å gjøre at han står stødig ved neste hendelse.

– En behaglig fyr

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at en av grunnene til at Stensønes ble valgt til ny E-sjef var på grunn av hvordan han håndterte etterspillet forliset av fregatten Helge Ingstad.

– Av rettssikkerhetshensyn var det viktig at vi ikke satte folk i gapestokken, og forhåndsdømte noen. Det at man er i stand til å lede en sånn prosess og se de prinsippene det har vært viktig i denne ansettelsen, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Han mener Stensønes klarte kombinere en stor grad av åpenhet under en vanskelig situasjon samtidig som han tok vare på sine egne i Sjøforsvaret. Det vil komme godt med som ny sjef for E-tjenesten, sier Bakke-Jensen.

– Han (Stensønes, journ. anm.) bygger gode relasjoner og er en behagelig fyr å være sammen med.

Powered by Labrador CMS