Desemberdrillen

PENSJON: Ubåtoffiseren lar seg motivere inn i det nye året av årlig ubåtkonferanse og julelunsj i godt lag.
PENSJON: Ubåtoffiseren lar seg motivere inn i det nye året av årlig ubåtkonferanse og julelunsj i godt lag.

#Luke 25: Øyvind henter motivasjon til det nye året i ubåt-miljøet

I desember bruker han ekstra tid på å minnes og savne de som har gått bort.

Publisert Sist oppdatert

I spalten «Desemberdrillen» stiller Forsvarets forum ulike folk med tilknytning til Forsvaret, seks spørsmål rundt desember, tradisjoner og året som har gått. Spalten tar for seg en ny forsvarspersonhver dag i hele desember - som en forlenget julekalender.


Hva betyr desember for deg?

Navn: Øyvind Lavoll

Alder: 34

Yrke: Kapteinløytnant, ubåtoffiser

Sted: Ubåttjenesten

Mer tid med familie og gledelige gjensyn med gamle venner i Flekkefjord. Jeg tenker også mer på gode minner sammen med de som har gått bort og som jeg savner.

Hvilken forsvarsperson ville du gitt julegave til, og hva hadde du pakket inn?

Våre nyansatte visekonstabler, korporaler og -spesialister. Til dem ville jeg gjerne pakket inn pensjonsgivende tillegg og flere muligheter for videreutdanning. Vi må ta i bruk flere virkemidler for å stimulere til økt ståtid i et forsvar som har behov for å styrkes betydelig. Å beholde tungt opparbeidet kompetanse vil være et kritisk bidrag.

Ditt mest minnerike sted å tilbringe desember måned/feire jul?

Julefeiring på vakt om bord i ubåt ved Ramsund orlogsstasjon: vakre nord-Norge, fint samvær med gode kolleger, nordlys, isbading og nydelig julemat fra kjøkkenet ved ROS og deres alltid like blide medarbeidere.

Hva må du ha i desember?

Den årlige ubåtkonferansen med påfølgende julelunsj gir meg mye motivasjon for det nye året. Dette er en utrolig viktig arena for ubåtmiljøet hvor vi påminnes det viktige arbeidet som gjøres i alle deler av organisasjonen for at ubåtene våre skal kunne levere kampkraft.

Samspillet mellom ubåtene og de som driver vedlikehold, utvikling, logistikk, økonomi, utdanning og P-forvaltning er kritisk. Disse tannhjulene smøres når vi får innblikk i hverandres hverdag, seire og utfordringer - både gjennom faglige innlegg og muntert, sosialt samvær.

Hvilken nyhetssak fra året som har gått, har gjort mest inntrykk på deg? Hvorfor?

Reportasjen hvor Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj filmes sammen med sine nærmeste regjeringsmedlemmer i Kyivs gater kort tid etter fullskala-invasjonen.

Det gjorde sterkt inntrykk å se en leder som til de grader lener seg forover og samler nasjonen sin. Den karakteren han viste da har han videreført gjennom året som har gått, og jeg blir ydmyk over å se ukrainernes vilje og evne til å forsvare hjemlandet sitt.

Hva er ditt nyttårsforsett?

Mitt nyttårsforsett er å identifisere mitt mulighetsrom for å gjøre grep som styrker offerviljen til mine medarbeidere og deres familier som venter hjemme.


Powered by Labrador CMS