Nyheter:

Stortinget varslet om datainnbrudd 24. august

Regjeringen beskylder Russland for datainnbrudd på Stortinget

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har kalt den russiske ambassaden inn på teppet etter dataangrep-anklagene, som regjeringen bygger på etterretningsanalyser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Søreide møtte pressen utenfor Utenriksdepartementet kort tid etter at hun offentliggjorde at regjeringen mener Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget.

– Våre sikkerhets- og etterretningstjenester sitter sammen og sammenstiller informasjon og gjør analyser, det er de analysene vi baserer vår beslutning på, og de analysene er tydelige. Så er det for oss viktig å holde Russland ansvarlige, det er fordi denne typen hendelsen er uforsvarlige, sier Søreide.

– Jeg har sammen med forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren informert Stortingets organer. Vi har også kalt inn den russiske ambassaden til UD, og de har fått beskjed om vår attribusjon. Dette gjør vi som en sterk og tydelig reaksjon, sier Søreide.

Historisk anklage

Hun mener en attribusjon, som i det diplomatiske fagspråket handler om plassering av skyld, skiller seg fra etterforskningen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) står for.

Dette er første gang Norge går ut med en slik attribusjon etter et dataangrep.

– Etterforskningen og en såkalt attribusjon har forskjellige formål. Dette er noe vi bruker når vi med stor grad av sannsynlighet kan si at det er et land eller en aktør som står bak, sier Søreide.

Utenriksministeren vil ikke si noe om hvorvidt Norge vil komme med noen ytterligere reaksjoner overfor Russland.

Ønsker pragmatisk forhold

– Det at vi går ut som vi gjør i dag, og gjør det for første gang når norske interesser rammes så direkte i cyberdomenet, er i seg selv et veldig klart og utvetydig signal. Det har vi formidlet til russiske myndigheter i dag, sier Søreide.

Hun understreker at Norge ikke aksepterer denne typen atferd fra Russland.

– Vi ønsker å ha et pragmatisk og godt forhold til Russland, men vi kan samtidig ikke la være å reagere når et angrep treffer Stortinget og de viktige, demokratiske interessene som Stortinget representerer, sier Søreide.

Utenriksministeren understreker også at etterretningstjenestenes åpne rapporter advarer mot at vi kan se flere slike angrep i framtiden.

– Alvorlig hendelse

Stortinget varslet om datainnbruddet 24. august.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide.

Hun opplyser at sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen.

– Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater, sier hun.

Private opplysninger

Tidligere har det kommet fram at hackerne bak angrepet kan ha fått tilgang til private opplysninger om flere stortingsrepresentanter. Men foreløpige analyser har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie.

– Vi har sammen med de rammede arbeidet med å skaffe oss oversikt over hva som ligger i epostkontoene, og danne oss et best mulig bilde av hva som potensielt kan være på avveie, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen til NTB i forrige uke.

– Den største trusselen

De norske etterretningstjenestene har gjentatte ganger pekt på Russland i sine trusselvurderinger, hvor de har advart mot økt etterretningstrykk fra fremmede stater.

– Utenlandske etterretningstjenester vil i 2020 rette sin aktivitet mot blant annet norske myndigheter, næringsliv, forsvar og beredskap, og norske forskningsmiljøer. Russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet utgjør den største trusselen, heter det i Nasjonal trusselvurdering for 2020.

Powered by Labrador CMS