Nyheter

SKYTEBANE: I Trandumskogen ligger det blant annet en skytebane for stridsvogner, som ble bygget av tyskerne under krigen. Stedet er nå et fredet krigsminne.

Trær i Trandumskogen ble hogd ved en misforståelse

Undersøkelseskommisjonen konkluderer med at det har foreligget «alvorlige mangler» i planleggingen av trefellingen i Trandumskogen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den fredede skogen ved massegravene ved Trandum ble ifølge en kommisjon hogd fordi de ansvarlige ikke forsto at fredningen også gjaldt trærne.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I juni i år hugget Forsvarsbygg fredede trær i Trandumskogen. Les mer om det her!

I etterkant av hendelsen satte Forsvarsdepartementet ned en undersøkelseskommisjon, med oppgave å avdekke hva som gikk galt da de fredede trærne ble hugget ned. Mandag var konklusjonen klar.

Kommunikasjonsproblemer

Det var TV 2 som omtalte saken først. Ifølge kanalen kommer det fram at kommunikasjonsproblemer mellom oppdragsgiveren Forsvarsbygg og forvalteren som skulle gjennomføre hogsten, var avgjørende for at hele skogen ble felt.

– Slik kommisjonen forstår hendelsesforløpet, var skogforvalteren kjent med at området var fredet og hva fredning innebærer, men h*n misforsto fredningens betydning for trærne i Trandumskogen, og mente at hogsten som ble planlagt, avtalt og iverksatt var tillatt, står det i rapporten.

Kommisjonen understreker likevel at Forsvarsbygg har hovedansvaret for feilen som ble gjort.

Forsvarsbygg har tidligere beklaget og akseptert et forelegg på 100.000 kroner.

Trandumskogen ble fredet av Riksantikvaren i 2020. Les mer her!

Peker på flere mangler

Kommisjonen konkluderer i rapporten med at rutinene og prosessene til Forsvarsbygg ikke har «sikret involvering av rett kompetanse».

– Dette har ført til alvorlige mangler ved planleggingen av tiltakene som rutinene og prosessene heller ikke har fanget opp og korrigert før hogsten ble igangsatt, skriver kommisjonen.

Videre peker de på følgende feil og mangler:

  • Manglende oppdatert og dekkende oversikt over kulturminner.
  • Manglende involvering av rett fagkompetanse.
  • Manglende kontroll i forkant av tiltaket.
  • Manglende avklaring med fagkompetanse under utførelsen av oppdraget.
  • Manglende dokumentasjon og formalisering av trinn i prosedyrene.

I rapporten legges det frem hele ti anbefalte tiltak, til henholdsvis forvaltning av fredet skog og anleggsvirksomhet i vernet naturområde. Disse inkluderer blant annet oppdatert og dekkende oversikt over kulturminner, involvering av rett fagkompetanse og merking i felt.

Les også: Sivilisten som lærte spesialsoldatene å skyte.

Powered by Labrador CMS