Nyheter

NORSK BISTAND: USA har bedt flere land, deriblant Norge om å delta i operasjonen Prosperity Guardian for å sikre sivil skipsfart i Rødehavet.

Norge deltar i internasjonal operasjon i Rødehavet 

Norge styrker bidraget til Combined Maritime Forces hovedkontor i Bahrain med inntil ti stabsoffiserer. 

Publisert

Norge vil bidra med flere stabsoffiserer til den internasjonale innsatsen for å sikre sivil skipsfart i Rødehavet, opplyser regjeringen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

USA har bedt flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Operasjonen kalles Prosperity Guardian og etableres innenfor rammen av den internasjonale maritime koalisjonen i området, Combined Maritime Forces (CMF).

Norge vil styrke bidraget til hovedkvarteret til CMF i Bahrain med inntil ti stabsoffiserer.

– Norge har en av de største handelsflåtene i verden, og det er i norsk interesse å bidra til å sikre trygg ferdsel til sjøs. Vi har unik kompetanse innen maritime operasjoner og har erfaring fra tidligere operasjoner i Rødehavet og Adenbukta. De norske stabsoffiserenes oppgaver blir å koordinere med og sørge for trygg passasje for sivile fartøy, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Totalt uakseptabelt

Det norske bidraget kan bli justert.

– Etter hvert som vi har mer informasjon om både situasjonen og den nye operasjonen, vil vi kunne vurdere andre typer bidrag, sier Gram.

Situasjonen i Rødehavet har tilspisset seg den siste tiden. Norge har fordømt på det sterkeste alle angrep mot sivil skipsfart.

– Houthi-bevegelsens angrep mot sivil skipsfart i Rødehavet den senere tid, også mot norskeide skip, er totalt uakseptabelt. Mannskapet blir utsatt for dødelig fare. Uskyldige parter lider store økonomiske og materielle tap. Vi er alle avhengige av at handelsveiene til sjøs er trygge, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Naturlig at Norge tar ansvar

Norge samarbeider nært med allierte, både politisk og militært, for å sikre fri og trygg ferdsel til sjøs. Norske myndigheter har også tett kontakt med Rederiforbundet.

– Fri og trygg ferdsel for sivile skip er også av stor direkte betydning for Norge. Det er til enhver tid rundt 40 norskkontrollerte skip i området. Det er i vår interesse å bidra til maritim regional sikkerhet og stabilitet i og rundt Rødehavet, og det er naturlig at Norge tar ansvar sammen med andre land i denne operasjonen, sier Eide.

Powered by Labrador CMS