Nyheter

KAMPFLY: Morten «Dolby» Hanche i F-35 på Luke Air Forces Base i 2015. Hanche peker på at en dagpendler som bor i Trondheim og dagpendler til Brekstad på Ørland, gjerne bruker tre timer på reising.

F-35-pilot: – Et valg mellom å ha familie eller ikke

Flyver Morten «Dolby» Hanche advarer om at jobbsituasjonen på Ørland ikke er bærekraftig. Det er for tungvint og tidkrevende for pendlere å komme seg til og fra Ørland flystasjon på Brekstad, mener han.

Publisert Sist oppdatert

– En kort arbeidsdag for en som bor i Trondheim og dagpendler til Ørland er tolv timer. Vi jobber ofte overtid. For å få treningen til å gå i hop så holder ikke en åtte timers arbeidsdag, sier Morten «Dolby» Hanche til Forsvarets forum.

Hanche har tidligere flydd F-16, og ble i 2015 første nordmann som fikk fly F-35. I dag er han fagsjef for kampfly ved Luftoperativt inspektorat (LOI) og flyr fortsatt på Ørland som en del av jobben.

– Vi har mange unge folk som etablerer seg og har familie i Trondheim. Det blir gjerne sånn at mor må ta seg av barna. Ofte drar far hjemmefra klokken halv seks, og kommer i beste fall hjem klokka halv seks på kvelden.

Han presiserer at dette er et eksempel på en kort dag på jobb. Den erfarne piloten mener at situasjonen ikke er bærekraftig, og henviser blant annet til tre timers daglig pendling mellom Trondheim og Ørland.

– Vi mister mange folk som egentlig trives godt i jobben, men de holder ikke ut lenger.

Hanche skrev nylig en kronikk om dette temaet i Adresseavisen.

– Ivrige folk takker for seg

Operativt personell innen F-35 jobber mellom halvannet og to årsverk, avhengig av hvilket år man gjør opp status, ifølge Hanche.

Utover en åttetimers arbeidsdag må de ofte gjøre forberedelser etter arbeid. Han ramser opp nattflyvning og øvelser der man blir deployert vekk, samt vaktdøgn på Evenes.

– Totalen av dette er at mange flinke og ivrige folk som trives veldig godt i jobben til slutt sier takk for seg. Det blir et valg mellom å ha familie, eller ikke, sier Hanche, og minner om at det koster drøyt 10 millioner dollar å nyutdanne en F-35 flyver.

Han understreker at den prekære situasjonen omfatter flyteknikerne med spisskompetanse og spesialister innenfor IT og data, altså personell som også er ettertraktet i sivil sektor.

– Systemene som understøtter F-35 er tunge å drifte. Der flymaskinen er veldig god, er støtteverktøyene ikke like gode. Det er for dårlig opplæring og dokumentasjon og gammeldagse tekniske løsninger.

Han mener at «alt dette» bidrar til at terskelen for å bli god i jobben blir høyere.

Hanche har også noen synspunkter på Ørland som sted.

– Hvis vi tror at Russland er farlige og vi allerede har bundet veldig mye penger i F-35, så er det kanskje dumt å ikke klare å bemanne det systemet. Den store arbeidsbelastningen henger sammen med at vi er få mennesker på Ørland.

I korte trekk mener Hanche at hvis man skal skaffe nok folk til å drifte F-35, trengs ikke bare en lang rekke tiltak mot næringsliv og samferdsel, men også en større organisasjon.

PIONÉR: Fra en reportasje om den første flyturen med en norsk F-35 i USA. Morten Hanche var pilot.

Jobb til partner

Ørlands rolle som forsvarskommune er en het potet i høstens kommunevalg. F-35 kampfly er en av nasjonens viktigste strategiske militære ressurser, skriver Eirik Lundemo i Ørland Høyre i et debattinnlegg i Fosna-Folket.

Lundemo mener at nødvendig personell i administrasjonen bør få sikkerhetsklarering slik at de kan ta del i trusselforståelsen som Forsvaret besitter i dag.

For øvrig er han opptatt av å «legge mest mulig til rette» for forsvarsansatte: En tilværelse uten pendling er best, og da må man stimulere til at partner kan få napp i jobbmarkedet, skriver Lundemo.

Ørland Arbeiderparti har noen lignende punkter i partiprogrammet sitt. De vil legge til rette for at Forsvaret får de «optimale omgivelsene» for å kunne etablere en god og trygg virksomhet. Dessuten vil de ha fokus på buss, båt og fly.

Les også: Bli med om bord på verdens største hangarskip

Gram: Balanse mellom jobb og fritid

Kampflybasen på Ørland er avgjørende for Forsvarets operative evne, skriver Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en e-post til Forsvarets forum. Regjeringen ønsker å styrke Forsvaret mer enn det inneværende langtidsplan legger opp til, herunder «forsere oppbemanningen», ifølge Gram.

– Økning av bemanningen i Forsvaret er et tiltak som kan bidra til å bedre balansen mellom jobb og fritid for den enkelte ansatte. Jeg er trygg på at forsvarssjefen ivaretar personellet i Forsvaret på en helhetlig og god måte.

Forsvarsdepartementet har et eget prosjekt gående sammen med arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret, som ser på hvordan man kan gjøre det mer attraktivt å tjenestegjøre ved Forsvarets baser i distriktene, opplyser Gram.

TRØNDER: Forsvarsmininster Bjørn Arild Gram (Sp) er vokst opp på en gård i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Bildet er fra november 2023.

Ny flygfaglinje

Fra Forsvarsdepartementets side legges det stor vekt på at personellet skal tilbys gode boforhold, ifølge Gram.

– På Ørland er det kjøpt boliger og fremskaffet boliger i et prosjekt for offentlig/privat samarbeid. I tillegg leies boliger i markedet på korttidsleie. Det gjennomføres også et prosjekt for oppgradering av boliger i Forsvarets eksisterende boligportefølje.

Gram fremhever den nyopprettede flyfaglinjen ved Fosen videregående skole som et viktig tiltak for å øke rekrutteringen av flyteknikere med lokal tilhørighet.

– Hva vil du si til forsvarsansatte som vurdere å slutte i jobben på Ørland?

– Kompetansen den enkelte ansatte har, er en forutsetning for at Forsvaret skal kunne utvikle seg. Jeg ønsker å understreke at hver og en av dere utgjør en særdeles viktig del av Forsvaret som helhet, svarer Gram.

Det har ikke lykkes Forsvarets forum å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet i denne saken.

Ørland flystasjon

  • Frem mot 2025 skal Norge ta imot 52 F-35 kampfly som skal operere under 132 luftving på Ørland.
  • De første flyene landet på Ørland i 2017.
  • Kampflybasen har gått gjennom omfattende modernisering og utbygging de siste årene.
  • Flystasjonen har fått lengre rullebane, nytt skvadronbygg, vedlikeholdsbygg – i tillegg til nye forlegningar, hangarar og forsyningsbygg.
  • Flystasjonen er jevnlig vertskap for store internasjonale og norske øvelser. Nato har en framskutt lokalitet for sine AWACS overvakingsfly, og har derfor et solid fotavtrykk på flystasjonen. Kilde: Forsvaret
Powered by Labrador CMS