Nyheter:

Soldater fra HV-02 støttet det sivile samfunn med forskjellige oppgaver på Oslo lufthavn i forbindelse med koronautbruddet.

HV-soldat fikk påvist smitte en snau uke etter oppdrag på Gardermoen

Og tre heimevernssoldater har blitt testet for koronaviruset, men har fått negativt svar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I over tre uker stod Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV02) i ankomsthallen på Gardermoen. Først bistod de med mottakskontroll på oppdrag fra Ullensaker kommune, og etter kort tid gikk innsatsen over til å handle om utvidet grensekontroll, på oppdrag fra politiet.

7. april ble oppdraget avsluttet, og soldatene pakket sammen. En av de som hadde deltatt, fikk påvist smitte en snau uke etter hjemkomst.

– Det er påvist smitte hos én person som har tjenestegjort på Gardermoen. Det ble påvist en ukes tid etter at vedkommende avsluttet oppdraget, så det kan ikke utelukkes at det hadde med oppdraget å gjøre, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen.

Fulgt opp av kommunen

Personen som ble smittet skal ha blitt fulgt opp av HV og sivilt helsevesen i tråd med rutinene. På spørsmål om hvorvidt de som har jobbet sammen med eller sovet sammen med vedkommende også ble testet eller satt i karantene, svarer kommunikasjonssjefen følgende:

– Smittevern er et kommunalt ansvar og i denne saken var det Ullensaker kommune som fulgte opp i forhold til smittesporing og varsling.

Per Gunnar Grosberghaugen, kommunikasjonssjef i Heimevernet.

– De som har jobbet med vedkommende har blitt varslet, og bedt om å melde ifra dersom de har symptomer, sier han videre.

Grosberghaugen legger til at prosessen har vært i tråd med Folkehelseinstituttets (FHI) regler for hva som skal skje med eventuelle nærkontakter til en som får påvist smitte . På FHIs hjemmesider står det at nærkontakter er «personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut og til personen er avisolert. Disse er etter covid-19 forskriften pålagt å være i karantene».

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Selvrapportering for soldatene

Det er altså mange av heimevernssoldatene som har bistått på Oslo lufthavn, som ikke er testet for koronaviruset.

– Men vi vet at tre soldater har vært testet og fått negativt svar, og så er det da én soldat som har fått positivt svar.

Områdesjefene i HV02 har hatt løpende dialog med personellet på flyplassen, sier Grosberghaugen. Det er soldatene selv som skal rapportere inn dersom de har følt seg dårlig.

– For dette personellet som alle andre, er det de selv som har meldt ifra dersom de har hatt symptomer. Og da har man fulgt retningslinjene med karantene eller evt. Isolasjon.

– Hvordan har boforholdene vært blant soldatene, har de bodd tett på hverandre?

– De som har jobbet på terminalene har bodd innendørs der, i fasiliteter som har stått tomme. Der har vi fulgt rutinene med avstand og hygiene og så videre, sier Grosberghaugen.

Det foreløpig ikke meldt om noen smittede blant HV-soldatene som har stått ved grenseovergangen til Sverige.

Usikkerhet rundt karantene

– Har dere mottatt noen klager fra soldatene?

– Det var som du kjenner til noen som stilte spørsmålstegn ved hvorvidt det var fare for å bli smittet. Det har vi svart ut fortløpende. Etter det har jeg ikke registrert noen flere spørsmål rundt dette, sier kommunikasjonssjefen.

Forsvarets forum har tidligere skrevet om at soldatene ikke hadde på seg smittevernutstyr da de bistod reisende på flyplassen. Flere av HV-soldatene regnet med at de måtte i karantene etter oppdraget.

– Vi står tett på folk fra alle mulige land, så det er ikke rart om vi havner i karantene, sa troppssersjant Stephan Lund da Forsvarets forum møtte ham på Gardermoen i midten av mars.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

I en artikkel skriver Aftenposten at flere soldater var kritiske til avgjørelsen om at de ikke skulle i karantene, men at de ikke skal ha blitt hørt av befal. Soldatene skal blant annet ha merket seg at det var vanskelig å opprettholde en meters avstand til reisende til enhver tid, og at både bordplater og penner i ankomsthallen på flyplassen ble berørt av både Forsvarets folk og de reisende.

Ifølge avisen sendte sanitetsbefalet i Heimevernet senere et brev til soldatene fordi det var kommet spørsmål om det var trygt å reise hjem til familiene.

Her står det at bare de som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19, skal settes i karantene. Nærkontakt defineres som å ha vært mindre enn to meter fra en som får påvist smitte, i mer enn 15 minutter. Videre står det at oppgavene inne i ankomsthallen ikke gav grunnlag for karantene.

– Hvor trygge er dere på smitteverntiltakene dere iverksatte?

– Det er vel gullspørsmålet. Vi har forholdt oss til tiltakene som FHI har beskrevet, og antar at det er godt nok. Det er alltid en avveining i forhold til å få løst oppdraget, men med utgangspunkt i at vi ikke har flere rapporterte tilfeller, kan det synes at tiltakene har vært rimelig gode, sier Grosberghaugen.

Powered by Labrador CMS