Nyheter:

FORBLIR OFFISER: Major Per Ivar Kjølnes er født i 1966 og beholder dermed offisersgraden.
FORBLIR OFFISER: Major Per Ivar Kjølnes er født i 1966 og beholder dermed offisersgraden.

Flere får beholde offisersgraden

Ingen offiserer født før 1969 blir tvunget til å konvertere. – En klok avgjørelse, mener major Per Ivar Kjølnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– For min del innebærer det at jeg får fortsette som offiser. Det får ikke så stor praktisk betydning. Men at jeg beholder graden innebærer muligens at jeg kan søke på flere stillinger i internasjonale operasjoner enn hvis jeg hadde blitt spesialist , forteller Per Ivar Kjølnes.

I sommer skrev Forsvarets forum om majoren som kan bli tvunget til å bli spesialist.

Kjølnes har vært offiser i over 30 år. Den identiteten vil han ikke gi slipp på.

Forsvarssjefen har besluttet at aldersgrensen for hvem som kan beholde offisersgraden endres fra 1963- til 1969 kullet.
Forsvarssjefen har besluttet at aldersgrensen for hvem som kan beholde offisersgraden endres fra 1963- til 1969 kullet.

– Jeg har vært offiser siden 1987 og kjøper ikke argumentet om at jeg ikke er kvalifisert fordi jeg mangler en bachelorgrad. Jeg kommer til å gjøre den samme jobben om jeg har 180 studiepoeng eller ikke. Fra 1. januar 2021 er det litt over to år til jeg kan gå av med pensjon. Det føles helt feil å bli sersjant på slutten av karrieren, sa major Kjølnes i sommer.

Forsvarssjefen har nå besluttet at aldersgrensen for hvem som kan beholde offisersgraden endres fra 1963- til 1969 kullet.

Det påvirker Kjølnes som er født i 1966.

– Jeg tenker at forsvarssjefen har tatt en klok avgjørelse, sier han.

Motivasjon heller enn tvang

– Vi har vært veldig klare på at man måtte være mer fleksible i overgangsperioden. Man burde motivere ansatte heller enn å bruke tvang. Det ser vi at forsvarsjefen nå kommer med et forslag for å løse, sier Jens Jahren som er leder for Befalets fellesorganisasjon.

Den 1. januar 2016 satte Forsvaret i gang ny ordning for militært tilsatte (OMT) i Forsvaret. Den mest sentrale endringen dreier seg om nye personellkategorier.

Der det tidligere bare eksisterte én enkelt karrierestige for militært personell i Forsvaret, ble det med OMT innført en todeling, med henholdsvis ett løp for offiserer (OF) og ett for spesialister, også kalt Other Ranks (OR). Nå går innføringen av ordningen mot slutten. Fra årsskiftet skal den være på plass.

Leder i BFO Jens Jahren
Leder i BFO Jens Jahren

– For mange kan det være lurt å konvertere fordi det gir mange muligheter. Men for de som absolutt ikke ønsker, har vi ikke ment at tvang eller press er måten å gjøre det på. Vi synes dette er en klok beslutning og at man unngår at flere blir umotiverte på bakgrunn av dette.

– Har dere fått mange henvendelser fra offiserer som ikke ønsker å bytte til OR-søyla?

– Vi har hatt en del, og det har økt mot slutten av innføringsperioden. Mye henger nok sammen med usikkerhet om hva det innebærer å konvertere, blant annet knyttet til lønnsutvikling, sier Jahren.

– Det er mange som har konvertert frivillig og som har sett muligheter innenfor OR-korpset. Men det er også en del som har konvertert etter press. Der har vi fått henvendelser fra enkelte som ønsker å gå tilbake til å være offiser, sier Jens Jahren.

Spørsmål til forsvarsministeren

I slutten av august sendte Bengt Fasteraune (Sp) et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Der pekte han på saken om Per Ivar Kjølnes og spurte:

– Kan statsråden bekrefte at kriteriet om at «…kompetansen til den enkelte, og funksjonen de er satt til å utøve, som avgjør hvem som skal konverteres» fremdeles står ved like, og at offiserer som er tiltenkt å utføre tilsvarende arbeidsoppgave som i dag, ikke kan tvangskonverteres til spesialister?

– Jeg kan bekrefte at det vil være kompetansen til den enkelte, og funksjonen de skal utøve, som vil være avgjørende for hvem som skal konvertere, svarte forsvarsministeren.

– Jeg er opptatt av, og har tillit til, at forsvarssjefen finner løsninger som ivaretar den enkelte arbeidstaker og Forsvarets behov på en god måte, og i tråd med Stortingets forutsetninger.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Kontakt oss på tips@fofo.no

Ønsker motiverte ansatte

– Forsvarssjefen ønsker å bygge opp et kompetent og motivert spesialistkorps hvor det er status å tjenestegjøre. Samtidig har han respekt for de som har jobbet lenge i Forsvaret og har en sterk identitet knyttet til offisersgraden. På bakgrunn av dette valgte han å flytte skillet for de som får lov til å beholde offisersgraden, sier Jon Erling Johansen som jobber i Forsvarsstabens HR-avdeling.

– Har dere en oversikt over hvor mange offiserer dette gjelder i kullene 63-69?

– Av de som har offisersgrad, men mangler grunnleggende offisersutdanning (GOU), er det snakk om 198 personer. Av disse er det 125 stykker som ikke har konvertert til OR per i dag.

Målsettingen er at fordelingen skal være 30 prosent offisers- og 70 prosent spesialiststillinger i den fremtidige strukturen. På sikt vil også personellfordelingen harmoniseres med dette.

– Vi er ganske nærme denne målsettingen. På personellsiden vil det fortsatt ta noe tid. Enkelte vil sitte med offisersgrad i spesialiststillinger en periode. Det vil skape forskjeller på tallene fordelt mellom personell og struktur, sier Johansen.

Han understreker at forsvarssjefen fremdeles har en klar forventning om at personellet konverterer til den søylen de kompetansemessig hører hjemme i innen utgangen av 2020.

– Det er kompetansen den enkelte besitter som er styrende for om man skal være offiser eller spesialist i fremtiden. Men uansett hvilken søyle man tilhører skal man ha gode muligheter for faglig og personlig utvikling, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS