Nyheter

MILITÆRT ANSATT: Seniorrådgiver Siri Schøldberg jobber innen HR i Forsvaret.

Siri (53) er født fire timer for sent til lukrativ pensjon fra Forsvaret

En ny pensjonsavtale gjør at en attraktiv mulighet for tidlig pensjon faller bort for Siri Schjølberg, som er født 1. januar 1970.

Publisert Sist oppdatert

Seniorrådgiver Siri Schjølberg er militært ansatt innen HR i Forsvaret. Hun er født i 4-tiden om morgenen 1. januar 1970.

I den nye pensjonsavtalen mellom regjeringen og partene i offentlig sektor ligger det en såkalt avkorting i pensjon.

Schjølberg vil være omfattet av dette, dersom hun har inntekt utover 1 G. Og dette skyldes at hun er født fire timer for sent fordi den nye regelen med avkorting gjelder fra fødselsdato 1. januar 1970.

Et annet punkt i avtalen er utfasing av 85-års regelen. Denne ordningen har gjort det mulig for offentlig ansatte å gå av med pensjon ved tidligst 57 år, hvis alder pluss jobbansiennitet er 85 år eller mer.

I den nye særalderspensjonsavtalen er 85-års regelen fjernet, men med en utfasingstid på tre år. Dette treffer i praksis de som er født mellom 1970 og 1972.

Schjølberg tilhører perioden som er definert i utfasingsregelen. Men siden hun er født i januar 1970 vil hun fortsatt kunne gå av på 57. For de født etter 1. februar 1970 vil tidligste avgangsalder øke med en måned per måned. De som er født i desember 1972 vil maksimalt kunne gå av en måned før 60-års grensen.

– Absolutt viktig sak

– Hva synes du om at 85-årsregelen fases ut?

– Jeg kan bare snakke på vegne av meg selv, og jeg har ikke noen interesse av å slutte å jobbe når jeg blir 57. Derfor har jeg ikke brukt så mye tid på å tenke på 85-års regelen.

Og hun legger til:

– Men jeg ser jo at dette absolutt er en viktig sak for å kunne gå av på det tidspunktet. Eller for de som har hatt en krevende tjeneste gjennom mange år, sier Schjølberg til Forsvarets forum.

Schjølberg understreker at hun ikke har rukket å sette seg fullstendig inn hva hele avtalen innebærer.

Samtidig peker hun på at det er en forskjell på å være 57 og 60 hvis man skal finne en jobb utenfor Forsvaret.

– Vil denne avtalen få noen konsekvenser for deg? Vil du ha mindre lyst til å jobbe Forsvaret?

– Ja, jeg synes det forringer mine muligheter. Det er en mulighet som blir borte, som jeg kunne ha brukt.

Schjølberg har også et annet poeng når det gjelder hennes egen karriere.

– Uten stabsskole er det meget begrensende og ingen karrieremuligheter på sentralt nivå, altså mitt nivå innen HR i Forsvaret. Det gjør det meget relevant å gå av på 57, sier Schjølberg.

Statssekretær: Sikrer en god pensjon

Befalets fellesorganisasjon (BFO) tok dissens på pensjonsavtalen. BFO-leder Dag Stutlien har på organisasjonens nettsider listet opp en rekke krav som han ønsker en løsning på.

Forsvarets forum har tidligere omtalt hva den nye avtalen sier om avkorting av pensjon.

Et annet punkt i avtalen som Stutlien kritiserer er skjebnen til den såkalte 85-års regelen.

– Vi må ha en lang overgangsperiode for å sikre forutsigbarhet for dem som i lang tid har stolt på denne muligheten til å gå av ved en bestemt alder, skriver Stutlien.

Da avtalen ble presentert i forrige uke sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at regjeringen og partene har strukket seg langt for å komme til enighet.

– BFO-leder Dag Stutlien mener blant annet at avtalen ikke gir BFO-medlemmer god nok pensjon for de som er født i 1970 og senere. Hva er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persens budskap til ansatte i Forsvaret født etter 1970?

– Regjeringen har inngått en avtale med partene i offentlig sektor som vil gi ansatte i Forsvaret med særaldersgrense et særskilt påslag til livsvarig pensjon, som løfter kompensasjonsnivået med 7,7 prosent sammenlignet med de reglene som gjelder nå, skriver statssekretær Tomas Norvoll (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i en e-post til Forsvarets forum

Norvoll mener at dette sikrer BFOs medlemmer en «god livsvarig pensjon».

Han skriver videre at kjernen i kritikken fra BFO handler om avkortingsregler for tidligpensjonsordningen for de som har plikt til å fratre ved aldersgrensen.

Avtalen anerkjenner at de som har pliktig fratreden står i en særstilling, og det er avtalt en egen prosess for å avklare særregler for denne gruppen, skriver Norvoll.

Regjeringen og de øvrige partene er enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved aldersgrensene. Denne prosessen skal avsluttes innen 1. juli 2024.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken har Forsvarets forum skrevet at Schjølberg mister muligheten til å gå av med pensjon når hun blir 57 år gammel, etter de nye pensjonsreglene. Dette er ikke korrekt. Forsvarets forum har i ettertid blitt gjort oppmerksom på at hun primært ikke rammes av 85-års regelens utfasingstempo, men av såkalt avkorting av pensjon. Saken er endret 30.08.2023, klokken 16.09.

Powered by Labrador CMS