Nyheter

NOF-LEDER: Torbjørn Bongo.

Enighet om pensjonsregler: NOF er skuffet

– Det vi er mest skuffet over er at man innfører en avkortning på pensjon, sier Torbjørn Bongo, leder i Norsk offisersforbund (NOF).

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser, skriver regjeringen i en pressemelding i dag.

– Avtalen er en langsiktig og god løsning. Den sikrer pensjonsnivået til store grupper av offentlig ansatte og et sosialt bærekraftig pensjonssystem, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i pressemeldingen.

Det står videre at avtalen sikrer pensjonsnivået for personer som går av tidlig på grunn av særaldersgrenser. Samtidig er partene enige om at aldersgrensen også for de som har lavere aldersgrense enn 70 år skal økes.

NOF: – Forsvarsansatte må jobbe mer

NOF-leder Torbjørn Bongo mener at avtalen har både positive og negative sider.

De som er i 30-årene som militært ansatte i Forsvaret måtte frem til i dag regne med å få med seg et pensjonsnivå som er rundt 40 prosent av sluttinntekt, ifølge Bongo.

– Det positive er at vi har klart å avtale et pensjonsnivå som er akseptabelt, omkring 60 prosent. Det er en levealdersjustering av særaldersgrense på 60 år, sier Bongo til Forsvarets forum.

Han forklarer at etterhvert som levealderen øker, vil aldersgrensen også øke. Levealderen vil i gjennomsnitt øke med omlag ett år per 10 år.

– Vi har også noe som heter 85-års regelen. Militært ansatte i dag kan gå av når de fyller 57. Den ordningen fjernes. En som er født i 1985, vil forventes å jobbe til 62 år. Det man får igjen er et pensjonsnivå som er levelig.

Bongo oppsummerer dette slik:

– Forsvarsansatte må jobbe mer, men får en bedre pensjon.

Avkorting på pensjon

Men Bongo peker også på det han kaller problematiske sider ved avtalen.

Han mener at i den nye avtalen blir 85 års-regelen fjernet raskere en det er praksis for: Den burde vært utfaset over flere år. Overgangsordninger bør ha lengre varighet, mener han.

– Det vi er mest skuffet over er at man innfører en avkortning på pensjon. En som går av ved 60 år og vil ta en sivil jobb, får ikke avkortning. Der vil det komme en innstramming.

– Hvis du etter å ha jobbet i Forsvaret får en sivil jobb som gir deg samme lønn som i Forsvaret, mister du mesteparten av den pensjonen, i henhold til den nye avtalen. Dette gjelder de som er født etter 1970. De som er født til og med 1969 beholder gamle avkortningsregler.

– Bryter med prinsipp

Bongo sier at den nye avtalen bryter med et prinsipp som gjelder for pensjon, at du skal både kunne jobbe og få pensjon. Den fjerner man nå for militært ansatte.

– Det blir dermed lite lukrativt for militært ansatte å ta en sivil jobb. Det bryter med arbeidslinja. Det vil være lite lukrativt for dem å bidra i samfunnet.

Ifølge Bongo jobber ansatte i Forsvaret i snitt 1,4 årsverk per år, så hvis man jobber fra man er 20 til 61-62, så har man jobbet i 40 år.

– Hvis man ganger dette med 1,4 årsverk har man jobbet like mye som en statsansatt som har gått av i en alder av 76 år. Det mener vi er urimelig, sier Bongo.

Han forklarer videre at plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense ble fjernet i 2021 for alle andre offentlig ansatte med særaldersgrenser. Disse kan fratre når de når særaldersgrensen i sitt yrke, men de ikke.

For ansatte i Forsvaret med særaldersgrense ble imidlertid plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense beholdt med basis i Forsvarets behov og yrkets krav, presiserer Bongo.

– Men hvis vi skal fjerne særaldersgrensen i Forsvaret må vi har 1300 retrettstillinger. Det vil koste milliarder, sier Bongo.

En retrettstilling er et alternativ til bruk av etterlønn.

Ikke helt i havn

Regjeringen og de øvrige partene er enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særegler for de som har pliktig fratreden ved aldersgrensene. Denne prosessen skal avsluttes innen 1. juli 2024.

– Under den nye avtalen vil vi ha mindre disponibel inntekt fra 60 til 67 enn en vanlig statsansatt. Derfor bør vi kunne jobbe for å få en vanlig inntekt. Det står i avtalen at vi skal ha en fortsatt prosess for å se på avkortingsreglene.

Bongo er bekymret for hvordan ansatte i Forsvaret vil oppfatte dette:

– Det kan bety ytterligere personellflukt. Derfor håper jeg at videre forhandlinger ikke trekker ut i tid.

Det har ikke lykkes Forsvarets forum å få en kommentar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fredag.

Powered by Labrador CMS