Meninger

F.v. I debatt på Arendalsuka 2023: Johan Hovde (leder Parat Forsvar) og Dag Stutlien (leder BFO), Jens B. Jahren (leder YS Stat), Bjørn Arild Gram (forsvarsminister). Foto: Øyvind Førland Olsen/ Offisersbladet.
DEBATT: Leder i Parat Forsvar Johan Hovde, leder i BFO Dag Stutlien, leder YS Stat Jens B. Jahren og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i debatt på Arendalsuka 2023.

Slik styrker du Forsvaret, minister

Vi må utdanne flere og sørge for bedre arbeidsvilkår for ansatte i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Vi er helt enige i budskapet fra forsvarsministeren om at Forsvaret må ha flere folk framover. Konklusjonene til Gram at det er helt avgjørende å styrke evnen til å beholde og utdanne flere, er helt korrekt. Dessverre møter vi en hverdag hvor situasjonen er langt unna disse ambisjonene om å beholde ansatte og utdanne flere.

God situasjonsforståelse og bevissthet rundt svakhetene i dagens forsvar er viktig for den kommende langtidsplanen. Det er et paradoks at det er stor avstand mellom uttrykte ambisjoner for å beholde ansette og tilsette flere og det handlingsrommet som faktisk finnes.

Dette paradokset har vi gjennom de siste ti årene møtt i større og større grad. Ved en gjennomgang av våre innspill til de årlige forsvarsbudsjettene har vi fremmet krav om flere ansatte, bedre evne til å utdanne flere og bedre vilkår knyttet til personellrelatert eiendom, bygg og anlegg (EBA).

Ved våre besøk ute i avdelingene og gjennom tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte har situasjonen blitt verre de seneste årene. Det er stadig vanskeligere å beholde dyktige ansatte, flere og flere stillinger settes ned i grad og det er fortsatt slik at for mange går av med pensjon så raskt de kan.

Mange utfordringer

Det situasjonsbilde som forsvarsministeren viser til med økende utfordringer med å rekruttere og beholde, og store årskull som går av med pensjon de kommende årene, har vært vi pekt på i årevis. Samtidig med dette budskapet har det vært gjennomført omfattende grep som har redusert evnen til å møte en samfunnsutvikling med større kamp om arbeidskraft og kompetanse.

Ting tar lang tid. Selv der det blir tilført kapital, som regjeringens milliardinvestering mot Nammo, vil det angivelig ta seks år før full effekt er oppnådd. Før en offiser blir bataljonssjef eller skipssjef på fregatt, har vedkommende om lag 20 år med kvalifiserende tjeneste. Kanskje er det først nå vi ser konsekvensene av omstillingen av Forsvaret tidlig på 2000-tallet? Konsekvensene av endringer i nyere tid ser vi kanskje først om noen år.

Kompetanse- og utdanningsreformen bygde ned Forsvarets evne til å utdanne for mange år framover, insentivstrukturen er kraftig forverret de siste årene, det er gjort store endringer på særalderspensjon og opptjening i nytt pensjonssystem gjør at ansatte i Forsvaret behandles dårligere enn andre ansatte i staten. Dette er bare noen av de store utfordringene vi møter hver dag.

Felles for alle disse eksemplene er at det har vært en villet politisk utvikling. Derfor er det nå bra at forsvarsministeren så kraftig tar til orde for at det må gjøre store grep i den kommende langtidsplanen for å rette opp tidligere feil. Det kan bidra til bedre evne til å sikre og utvikle et sterkere forsvar framover.

Vi skal støtte oppunder dette arbeidet på en god måte og komme med våre innspill. Samtidig har vi også forventninger om at det gjøres grep som virker nå og hver dag framover. Mange av de problemer som blir tatt opp av forsvarsministeren løses ikke først og fremst i langtidsplanen som kommer.

Flere forslag til tiltak

Vi mener at følgende kan gjøres raskt:

  • Sørg for opptjening av variable tillegg i ny offentlig tjenestepensjon
  • Øk antall nye årsverk ytterligere utover det som ligger i gjeldende langtidsplan
  • Jobb fram incentiver for å beholde flere ansatte som kan gå av på aldersgrense og i større grad sett pris på den kompetanse de har opparbeidet
  • Erstatt midlertidige bygg med permanente
  • Stopp nedleggelsen av Kjevik, Forsvaret trenger velfungerende baser i tiden som kommer
  • Øk satsningene på utdanning på alle nivå raskt og sett av midler til flere årsverk, nye bygg og bedre boforhold, fasiliteter og vilkår for de som er elever og studenter
  • Ta en gjennomgang av alle effektiviseringstiltak og sjekk de opp mot faktoren økt evne til å beholde og rekruttere ansatte
  • Erkjenn at effektivisering ikke bare er kutt og nedskjæring, men også kan innebære økt ressursbruk for levere forsvarsevne med høyere kvalitet

Dette er noen eksempler vi mener kan iverksettes raskt bare det er politisk vilje. Det å vise gjennom handling at personellet er den viktigste ressursen er sannsynligvis noe av det viktigste som skjer akkurat nå. Det å ikke ta konkrete grep raskt vil straffes hardt blant alle de som allerede nå har mistet troen og ser etter andre alternativer. Det at vi deler samme situasjonsbilde er en styrke for å kunne få det til.

Powered by Labrador CMS