Nyheter:

KONTROLL: Soldater fra Heimevernet har støttet Politiet med grensekontroll. Anniken Huitfeldt mener forslaget som kan åpne for et portforbud der Forsvarets ressurser kan bli brukt, er svært kritikkverdig.
KONTROLL: Soldater fra Heimevernet har støttet Politiet med grensekontroll. Anniken Huitfeldt mener forslaget som kan åpne for et portforbud der Forsvarets ressurser kan bli brukt, er svært kritikkverdig.

Kraftig motstand mot bruk av Forsvaret under portforbud

– Det er virkelig unorsk om Forsvaret skal settes inn for å begrense nordmenns bevegelsesfrihet internt i vårt eget land, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I helgen utløper fristen for å sende inn høringsinnspill til forslaget om endring i Smittevernloven fra regjeringen. Det kan åpne for at portforbud blir et virkemiddel under pandemien – hvis forslaget får flertall bak seg på Stortinget.

Med portforbud menes det ifølge forslaget et forbud mot å oppholde seg på steder hvor allmennheten kan ferdes.

Politikere Forsvarets forum har vært i kontakt med uttrykker imidlertid at de er sterkt kritiske til forslaget.

Vi har også vært i kontakt med Justisdepartementet som viser til at portforbud og bruk av Forsvarets ressurser bare er aktuelt i «ekstreme tilfeller».

Les svaret fra statssekretær Lars Jacob Hiim lenger ned i saken.

Anniken Huitfeldt er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen.
Anniken Huitfeldt er leder av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Leder av Utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), er blant dem som mener forslaget om portforbud må skrotes. Huitfeldt er også bekymret for at Forsvaret kan spille en rolle under et portforbud.

– Forsvarets rolle er jo det stikk motsatte: Å beskytte og bevare vår alles frihet, skriver Huitfeldt til Forsvarets forum.

Grensekontroll

– Å bruke militærmakt for å kontrollere innbyggerne er i utgangspunktet forbudt etter Grunnloven, men så lenge det har vært snakk om grensekontroll mener jeg det har vært riktig bruk av Forsvaret. Et portforbud er noe helt annet, fortsetter Huitfeldt.

Hun er ikke alene i sin kritikk av forslaget til regjeringen som har møtt kraftig motstand blant annet fra privatpersoner, organisasjoner og politikere.

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes er også bekymret for konsekvensen ved at Forsvaret skal ha en rolle i opprettholdelse av et eventuelt portforbud.

Bjørnar Moxnes er kritisk forslaget fra regjeringen.
Bjørnar Moxnes er kritisk forslaget fra regjeringen.

– Det er flott at Forsvaret kan bidra til å stanse smitten gjennom grensekontroll og annen beredskap, men ikke gjennom å sette dem inn for å kontrollere bevegelsesfriheten til egne innbyggere.

– De bildene vi alle får i hodet av ord som unntakstilstand, portforbud og militæret, viser hvilken vei vi ikke ønsker å gå.

– Ekstreme tilfeller

Forsvarets forum har også vært i kontakt med Justisdepartementet, som sammen med Helse- og omsorgdepartementet, er avsender for forslaget som åpner for portforbud. De viser til at portforbud per nå ikke et aktuelt virkemiddel.

Les også: Sjefen for Sivilforsvaret mener at det er feil bruk av ressursene å sette inn mannskap mot Oslo-boere i påsken.

– Dette er noe vi håper aldri blir nødvendig, og som først vil være aktuelt i ekstreme tilfeller, som hvis det er svært høye smittespredning og et sprengt helse- og omsorgssystem. Slik er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Han viser til at opprettholdelse av et portforbud i utgangspunktet er en oppgave for politiet. Under enkelte omstendigheter kan det likevel bli aktuelt å be om hjelp fra Forsvaret, mener Hiim.

– Politiressursene kan bli utilstrekkelige i en situasjon med portforbud, og høringsnotatet viser at både Heimevernet og Sivilforsvaret vil ha ressurser og forutsetninger for å kunne bemanne kontrollposter eller drive patruljevirksomhet.

Er det aktuelt å be om bistand fra Forsvaret i en eventuell opprettholdelse av et portforbud?

– I hvilken grad det i praksis vil kunne være aktuelt med bistand fra Forsvaret (HV) vil avhenge av hvordan et reelt portforbud innrettes. Det vil også avhenge av i hvilken grad bruk av militært personell til oppgaver overfor publikum under et portforbud vil kunne anses å utfordre Forsvarets rolle og legitimitet. Nærmere vurderinger vil kunne foretas i samråd med Forsvarsdepartementet i oppfølgingen av lovforslaget, svarer statssekretær Hiim.

Forsvarets forum har også vært kontakt med Forsvarsdepartementet i forbindelse med forslaget. De viser til Justisdepartementet som avsender av forslaget.

– Siste virkemiddel

Tidligere har også statsminister Erna Solberg åpnet for at portforbud kan bli et aktuelt virkemiddel.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til.

Det sa Solberg da hun holdt en redegjørelse til Stortinget om smittesituasjonen i Norge forrige uke.

Uttalelsen fra statsministeren møter liten forståelse fra tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet.

Morten Wold sier at FrP er i mot et forslag som åpner for portforbud.
Morten Wold sier at FrP er i mot et forslag som åpner for portforbud.

– FrPs stortingsgruppe har vedtatt at vi ikke ønsker portforbud, blant annet fordi det vil være et ekstremt tiltak, skriver FrPs forsvarspolitiske talsperson Morten Wold.

Han mener derfor at spørsmålet om bruk av Forsvarets ressurser i opprettholdelse av et portforbud er «hypotetisk».

Portforbud har imidlertid nylig blitt innført i Nederland for å begrense smitte. Det er første gang det har blitt iverksatt siden 2. verdenskrig, og det var demonstrasjoner i kjølvannet av portforbudet, skriver VG.

– Skader tilliten

Sosialistisk venstreparti er bekymret for signaleffekten forslaget til regjeringen har. Det er en underkjennelse av innsatsen befolkningen har lagt ned i forbindelse med pandemien, mener SV.

– Folk i Norge har vist at de stiller opp i kampen mot pandemien uten så inngripende forbud. Her er vi enig med FHI og en rekke ledende jurister som har advart mot forslaget. Tillit er en av de viktigste løsningene for å slå ned viruset. Forslag om portforbud vil skade tilliten, skriver SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinsson.

Powered by Labrador CMS