Nyheter

REKVIRERING: Nå kan også mindre fartøy og bygninger rekvireres av Forsvaret. Denne uken vil tusenvis av eiere motta brev fra Forsvaret.

Nå kan Forsvaret rekvirere båten eller bygningen din

Flere tusen eiere av biler, båter og bygninger får denne uken brev fra Forsvaret. 

For tredje gang siden moderniseringen av rekvisisjonssystemet, sender Forsvaret ut forberedte rekvisisjoner. I 2022 og 2023 ble det sendt ut mer enn 4000 forberedte rekvisisjoner på kjøretøy. Det nye er at Forsvaret nå også kan rekvirere båten din eller bygninger du eier. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver Forsvaret i en pressemelding. 

I tillegg til at nye ressurser kan rekvireres, økes også antall kjøretøy i de forberedte rekvisisjonene i  2024. Dersom Forsvaret vil rekvirere noe du eier, vil du få brev om dette 19. januar. 

Rekvisisjonsordningen skal sørge for at Forsvaret i en krigssituasjon får tilgang til nødvendige ressurser. Praksisen er hjemlet i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. 

– Når riket er i krig kan militære myndigheter rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den, heter det i loven. 

Det kan gjelde biler, fartøy og hus, men også maskiner, fabrikker og fly. Også «varer og annet løsøre av enhver art» kan rekvireres i henhold til loven. 

Både selskaper og enkeltpersoner plikter å «på enhver måte» bistå til forberedelse og oppfyllelse av militære rekvisisjoner, dersom de blir bedt om det. 

Forsvaret understreker at forberedte rekvisisjoner ikke får «noen særlig praktisk betydning» for folk, så lenge det er fredstid i landet. 

– Vår evne til å forsvare landet er summen av innsatsen til militære og sivile aktører. God planlegging bidrar til å styrke forsvarsevnen og til å sikre koordinert bruk av ressursene ved krig og krise, sier sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg. 

Vi gjør forberedte rekvisisjoner fordi militære avdelinger har behov som i krig og krise ikke er dekket gjennom ressurser vi har i daglig drift i Forsvaret, sier Jernberg. 

Powered by Labrador CMS