Nyheter

ERSTATTES: Frode Ommundsen ble nylig utnevnt til generalmajor og ny sjef for Heimevernet. Ni personer ønsker å bli hans arvtaker. Her er Ommundsen fotografert under vintertrening i Indre Troms.

Disse vil ta over etter Ommundsen i Hærstaben

Én brigader og åtte oberster har søkt på stillingen som stabssjef for Hærstaben.

Fredag 26. mai ble det vedtatt av Kongen i statsråd at Frode Ommundsen blir Heimevernets nye sjef. Dermed er jakten på hans etterfølger som stabssjef for Hærstaben i gang.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ifølge søkerlisten, som Forsvarets forum har fått innsyn i, er det ni personer som ønsker å ta over stillingen som har tjenestested Rusta leir i Bardufoss.

Disse har søkt på stillingen:

  • Oberst Terje Bruøygard. Jobber nå som sjef for planseksjonen (J5) ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Han har tidligere vært sjef for Telemark bataljon.
  • Oberst Thor Andreas Kårsten. Jobber nå som nestkommanderende ved Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Har tidligere vært sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02).
  • Oberst Steinar Dahl. Er i dag elev ved U.S. Army War College. Har tidligere vært sjef for 2. bataljon.
  • Oberst Sigrid Sturladatter Engebretsen-Skaret, nåværende sjef for Krigsskolen. Har tidligere vært sjef for Militærpolitikompaniet i Brigade nord og har utdanning fra Nato Defense College.
  • Brigader Trond Nilsen. Sjef ved Forsvarsstabens IKT-avdeling. Har tidligere vært sjef for Sambandsbataljonen og seksjonssjef for personalspørsmål (HR) i Forsvarsstaben.
  • Oberst Morten Line Anderssen, nåværende seksjonssjef i Forsvarsdepartementet, ved Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner.
  • Oberst John Olav Fuglem, nåværende sjef for operasjonsavdelingen i Hærstaben. Har utdanning fra blant annet U. S. Marine Corps University.
  • Oberst Kjartan Søyland. Jobber nå som fagsjef for artilleri og luftvern i Hæren. Han har tidligere jobbet ved Natos Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) i Mons, Belgia.
  • Oberst Bjørn Gaute Herlyng. Jobber i dag som sjef for Hærens skole for taktikk og operasjoner ved Hærens våpenskole. Har tidligere jobbet som forsvarsattaché for Norge i Berlin.
Powered by Labrador CMS