Nyheter

INGENTING: Inne på et av rommene på kaserne Sannan sjekker hovedtillitsvalgt for Hæren, Viktor Fladmoe om det kommer trekk fra ventilasjonen. Han konkluderer med at det ikke kommer noe i det hele tatt.

Dårlig ventilasjon på kaserne:
– Problematisk å leve her

SKJOLD: (Forsvarets forum): Flere titalls soldater har rapportert at de blør neseblod om natten. En delvis løsning for dem har vært å dele på vakter for å åpne og lukke vinduene på forlegningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Soldatene har sagt at de blir friskere når de drar ut i felt på øvelse på grunn av luftkvaliteten inne på kasernen. Det blir utrolig tett luft når man bor sammen inne på et lite rom med dårlig ventilasjon, forteller hovedtillitsvalgt i Hæren, Viktor Fladmoe, til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

På Skjold leir er det seks kaserner som brukes av soldater som er inne til førstegangstjeneste. Kaserne Sannan har vært til hodebry for både soldatene og de tillitsvalgte.

Vakt på natta

Det er den dårlige ventilasjonen som er det største problemet, ifølge den tillitsvalgte. Han sier at et godt inneklima har mye å si for soldatenes velvære. 

På Sannan rullerer soldatene på å være ansvarlig for å åpne og lukke vinduene om natten, forteller han. Er det lukket, blir luftkvaliteten dårlig, men det kan bli veldig kaldt med et åpent vindu.

– Det gjør at det blir problematisk å leve her. Soldatene sier at de gleder seg til å reise hjem på perm, for da kan de sove ordentlig.

118 tilfeller av neseblod

Tidligere tillitsvalgt for 2. bataljon, Theodor Dokken, forsøkte å ta tak i saken da han var i førstegangstjenesten. Han utførte blant annet en undersøkelse på hvor mange av soldatene som blødde neseblod i løpet av en uke.

Dokken skriver i en melding til Forsvarets forum at undersøkelsen fant sted i mai 2022 og at det i den perioden var 34 som meldte om sykdomstegn. 29 av disse var dårlige hele uken.

Undersøkelsen det refereres til er uformell og ble gjort på eget initiativ fra de tillitsvalgte.

– De syke følte på hodepine, sår og vond hals med kraftig hoste. Det var også oppsiktsvekkende mange tilfeller av neseblod, også blant soldater som ikke har hatt noen form for problemer med dette tidligere.

SANNAN: Kasernen huser soldatene fra 2. bataljonen på Skjold leir. Det er Forsvarsbygg som drifter ulike bygg for Forsvaret, blant annet kasernene på Skjold.

Det var 118 tilfeller av soldater som blødde neseblod i den respektive perioden. Dokken sier at det er svært høy sannsynlighet for at det vil være mørketall.

Undersøkelsen ble gjennomført på soldatene i ett av to kompanier som bor på kasernen. Det vil si at 99 av 130 soldater deltok på undersøkelsen.

Dialog med Brigaden

Forsvarets hovedverneombud, Thomas Normann Hansen kjenner til forekomsten av neseblod blant soldatene på Skjold. Han har selv vært i dialog med Forsvarsbygg knyttet til dårlig inneklima og hva der fører til.

– Likevel skal boforholdene være slik at soldatene kan yte optimalt. På kasernen skal de restituere, ikke bli dårlig, sier han.

Forsvarets forum har fremlagt påstandene for Forsvarsbygg om at soldater blør neseblod på grunn av inneklimaet, at de må ha vaktordning på nettene for å åpne vinduene, at problemet er blitt meldt inn tidligere uten særlige resultater og at ventilasjonssystemet ikke fungerer.

– Forsvarsbygg er kjent med at bruker har fokus på inneklima, herunder også ventilasjon på kaserne Sannan, skriver Erlend Kroken i Forsvarsbygg til Forsvarets forum.

ET TEMA: (T.v.) Tidligere avdelingstillitsvalgt i Brigade Nord, Torgeir Stemsrud og HTV Hæren, Viktor Fladmoe sier at luftkvaliteten på kasernen stadig er et tema blant soldatene.

Han opplyser at det har vært gjennomført kanalrengjøring på ventilasjonsanlegget og innregulering av anlegget vil utføres i nærmeste fremtid.

– Forsvarsbygg har over tid hatt en dialog med Brigaden (verneombud), Trenregimentet og bedriftshelsetjenesten rundt inneklimaet og aktuelle tiltak på brigadens kaserner i Indre Troms.

Forsvarsbygg skriver at folkene i Forsvaret skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Kasernestandarden skal være nøktern, men oppfylle gjeldende krav. Det er stor variasjon mellom kasernene i Norge i dag, noen er helt nye og tilpasset dagens krav til funksjonalitet, andre er bygget på 1950-tallet.

Det er et stort etterslep når det gjelder de gamle forlegningene. De siste årene er det bevilget ekstra midler for å bedre bo- og arbeidsforhold.

– For de ekstra midlene har Forsvarsbygg til i 2022 satt i gang og fullført en rekke prosjekter for å utbedre kaserner og kvarter på Skjold, Bardufoss og Setermoen leir i Indre Troms, skriver Kroken.

FEILMELDING: På hver dør til rommene henger det et slikt feilmeldingsskjema hvor beboerne skriver hva som er feil på rommet.
Powered by Labrador CMS