Nyheter

AUTONOMI: Viking 2.2 er én av to autonome bakkekjøretøy Hærens skole ved etterretning og elektronisk krigføring har testet de siste månedene.

Prøvekjører nye autonome kjøretøy: – Enormt bruksområde

SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT: (Forsvarets forum) Alt fra frakt av utstyr, ammunisjon og såret personell til kartlegging og angrep. Ubemannede kjøretøy har et enormt bruksområde, mener major Jo Fredrik Mæhre.

Publisert

I lett snø rygger én av to typer ubemannede kjøretøyer (UGV), som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gått til innkjøp av, ned fra tilhengeren ved Setermoen skyte- og øvingsfelt. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

De ubemannede bakkekjøretøyene er på utlån fra FFRI til Hærens skole for etterretning og elektronisk krigføring, som siden august i fjor har testet UGV-ene.

– I dag har vi testet det autonome kjøretøyet Viking 2.2. UGV-en er levert av IDV-R (IVECO Defense Vehicle Robotics) og er en av to UGV-er vi har testet siden vi mottok dem, forteller Jo Fredrik Mæhre. 

Mæhre er fagoffiser for forskning og utvikling ved Hærens skole for etterretning og elektronisk krigføring. 

UGV står for Unmanned ground vehicle og disse testes for tiden hardt, før valget om en større anskaffelse skal tas til sommeren.

Mæhre forklarer at autonomien fungerer slik at operatørene legger inn veipunkter i UGV-ens datamaskin. 

– Den følger ikke blindt på GPS-sporene, men lager heller en korridor som UGV-en følger. Deretter prøver den å finne ut hvor den kan og bør kjøre. Det er derfor litt utfordrende i snø, som vi har i dag, da hvitt område tolkes som flatt. 

– Maskinen blir usikker på om den er på veien, veiskulderen eller lignende, sier han.

Trekantsamarbeid

På bakgrunn av dette, samarbeider derfor leverandøren, forskerne og sluttbrukeren, i denne sammenheng FFI og Hærens skole, godt for å oppnå maksimalt utbytte.

– Den engelske leverandørens programmerere sitter i England hvor snøforholdene er helt annerledes, og hvor de ikke møter de daglige utfordringene vi gjør her i Norge, forklarer Mæhre. 

TREKANTSAMARBEID: (F.v) Oberstløytnant Mikkel Gorsetbakk, seksjonssjef for Morgendagens kampenhet og stabssersjant Per Kveli, og major Jo Fredrik Mæhre under testkjøringen av det autonome kjøretøyet.

Dermed er trekantsamarbeidet mellom industri, FFI og brukerne sentralt, sier han. 

– Slik forstår de våre behov og vi begrensningene plattformen har. I fellesskap finner vi ut hva som må gjøres videre. 

Også oberstløytnant Mikkel Gorsetbakk, sjef for Combat Lab ved Hærens våpenskole på Rena,  var å finne på Setermoen under testen.

– Utviklingen øker voldsomt når samspillet og kommunikasjonen går lett mellom alle partene. Her får vi sett problemstillinger og gitt tilbakemeldinger til leverandøren som de ellers ikke hadde klart å tenke seg til selv, forklarer Gorsetbakk

PRØVEKJØRING: Viking 2.2 under en test ved Setermoen skyte- og øvingsfelt tidligere i Januar.

«Buy and try»

Den siste uken har både Gorsetbakk og flere andre involverte vært på besøk på Setermoen for å se de nye autonome kjøretøyene i bruk, og selv opparbeide kunnskap og erfaringer rundt kjøretøyet.

Gorsetbakk forteller at det innen kort tid også vil komme en lignende UGV til den nye avdelingen Morgendagens kampenhet ved Hærens Våpenskole.

– Prinsipielt vil de gjøre mye av det samme som etterretningsbataljonen. Morgendagens kampenhet vil dog se mer på samspillet mellom ubemannet kjøretøy og mekaniserte avdelinger, sier han og legger til:

– Vi ser fortsatt at veldig mye er felles, det er derfor veldig nyttig for oss å komme opp til Setermoen og besøke Etterretningsbataljonen og trekke på den erfaringen som de har gjort med UGV til nå. 

Jo Fredrik Mæhre forklarer at både dem og Morgendagens kampenhet foretar det de kaller «buy and try» hvor de tester maskinene før de eventuelt går til innkjøp av en større flåte.

De to ulike modellene Mæhre og resten av avdelingen nå tester, er ifølge majoren to ubemannede kjøretøy i ulike størrelser og med ulike egenskaper.

– Vi har mottatt og tester ut én liten og én stor UGV. To forskjellige leverandører, som har to forskjellige egenskaper i forhold til fremkommelighet hvor sommer og vinter, utholdenhet, bærevekt, autonomi og andre faktorer kommer inn i bildet, sier han og  fortsetter:

– Det er veldig lærerikt. Ved en eventuell anskaffelse har vi grunnlag for å ta et valg basert på hva vi trenger og hva som fungerer.

ALLSIDIG: Den elektriske og dieseldrevne Viking 2.2 kan brukes til det meste, blant annet frakte utstyr med en vekt opp til 750 kilogram.

– Ingen begrensninger

Bruksområdet til de ubemannede kjøretøyene er ifølge Mæhre og Gorsetbakk enorme, og kun fantasien setter grensene.

– Det er egentlig ikke noen begrensninger. Du må bare prøve, se og forstå hva mulighetene faktisk er, sier Mæhre og ramser opp: 

– Logistikkoperasjoner, evakuering av skadde, en kjempe-powerbank for tilførsel av strøm. Det kan også monteres våpen og gjøre det mulig og komme til områder som ikke egner seg å sende personell til.

Det er noe Gorsetbakk stiller seg bak. Han forteller videre om UGV-enes bruksområder i de ulike avdelingene av Forsvaret: 

– Hovedkonseptet med ubemannede plattformer og autonome plattformer er «dull, dirty and dangerous work», altså ting som er kjedelige, slitsomme, grisete eller farlige. For vår del er det kanskje å kunne kjøre fram en sensor der du ikke ønsker å ha folk, eller å få opp en effektor. 

– For andre kan det være transport og bæring, slik at soldatene ikke trenger å ha tungt utstyr på ryggen, sier Gorsetbakk. 

Powered by Labrador CMS