Nyheter

LOKALE BEDRIFTER: Forsvarsbygg har inngått kontrakter med lokale aktører til oppgraderingen på Garnisonen i Porsanger, som per nå står i en gjennomføringsfase.

Oppussing i Porsangmoen leir forsinket etter konkurs 

Oppgraderingen av leiren har en ramme på 1,5 milliarder norske kroner. Ett prosjekt er berørt av konkursen.

Publisert

Så langt har Forsvarsbygg inngått avtaler med lokale og regionale bedrifter i Finnmark i oppgraderingen av Garnisonen i Porsanger (GP). Alta-selskapene Tecto og Kivijervi Entrepenør gikk konkurs i desember 2023, skriver  NRK. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Konkursene har liten påvirkning på framdrift av oppbygging av leiren, sier totalprosjektleder Jens Hugo Leiknes i Forsvarsbygg.

Bedriften Tecto hadde ansvaret for tre bygg med totalt 72 befalshybler.

Kivijervi Entrepenør har bygd kvarter for mannskapene i leiren med 192 sengeplasser. Arbeidet med disse var i sluttfasen og har ble overtatt da bedriften gikk konkurs, og vil derfor ikke bli berørt. Det er Tectos underentrepenører som skal gjøre disse kvarterene helt ferdig.

– Det ferdigstilles jevnt bygg og anlegg samtidig som det er oppstart på nye byggeprosjekter som er viktig for utvikling og etablering av Finnmark landforsvar, sier Leiknes. 

Da Kivijervi Entrepenør gikk konkurs mistet 56 personer jobben, skriver NRK.  

Forsvarsbygg ønsker å bidra til lokal næringsvekst og samarbeid med lokale aktører. De opplyser om at et nytt prosjekt vil bli lagt ut anbud på anleggsarbeid i forbindelse med Halkavárre skytefelt. 

Det er planlagt at oppgraderingen på Garnisonen i Porsanger skal stå ferdig innen 2025. Porsangerbataljonen vil da kunne bestå av 400 soldater. 

2

Powered by Labrador CMS