Nyheter

NORSKE PENGER: Denne 100 meter lange atomubåten i Victor II klassen ble hogga opp ved marineverftet Nerpa for norske penger. Dette var den første ikke-strategiske atomubåten som ble hogget opp i Russland med finansiering fra andre land, i 2003.

Norges atomsikkerhetssamarbeid med Russland har opphørt

I tre tiår har Norge samarbeidet tett med Russland for å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning. Nå har arbeidet stoppet helt opp.

Publisert Sist oppdatert

– Atomsikkerhetssamarbeidet med russiske myndigheter har opphørt både på politisk og teknisk nivå, skriver regjeringen i en ny stortingsmelding om atomsikkerhetssamarbeid.

Russland har mye atomvirksomhet, og mye av det er plassert nær grensen til Norge. Derfor har Norge samarbeidet tett med Russland om flere prosjekter for å begrense risikoen for ulykker.

Men etter Russlands annektering av Krym i 2014 har dette gradvis blitt trappet ned, og nå er det full stans, ifølge regjeringen.

Russland trappet ned varslingsøvelser

Allerede etter invasjonen av Ukraina i 2022, frøs Norge finansieringen av prosjekter i Nordvest-Russland.

– Russland stilte da øvrig samarbeid på dette feltet i bero, med unntak av samarbeid under den bilaterale varslingsavtalen om atomhendelser. Russisk vilje til å følge opp varslingssamarbeidet kan imidlertid ikke tas for gitt, skriver regjeringen.

Norge og Russland har en avtale om å varsle hverandre om atomulykker, og dette systemet testes ved årlige øvelser. Dette har Norge fortsatt med også etter at Russland invaderte Ukraina.

– Russisk side har etter februar 2022 i mindre grad enn tidligere fulgt opp sin del av avtalen når det gjelder informasjonsutveksling. Det er i norsk interesse at disse varslingsøvelsene og informasjonsutvekslingen om atomanlegg fortsetter, skriver regjeringen.

– Ikke politisk ønskelig

Regjeringen vedgår at det kan være i Norges interesse å samarbeide mer Russland for å redusere risikoen fra russiske atominstallasjoner, uavhengig av den politiske utviklingen.

– I dagens situasjon er det imidlertid ikke politisk ønskelig eller praktisk mulig å opprettholde prosjektsamarbeidet med russiske myndigheter på dette feltet, skriver regjeringen.

Det understrekes at støtten til sivilsamfunnet i Russland er videreført i den grad det er praktisk mulig.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS