Nyheter

OLONKINBYEN: Cathrine Thorshaug-Wang er sjef for Cyberforsvarets base- og alarmtjenester. Her er hun på Jan Mayen, 10. august 2023. I bakgrunnen skimtes stasjonsbygget fra 1960.

Cyberforsvaret: Har ikke kapasitet til å overta meteorologenes oppgaver på Jan Mayen

JAN MAYEN (Forsvarets forum): Meteorologisk institutt (MET) har gjennom en årrekke sagt at de ønsker å trekke personellet sitt ut av Jan Mayen. Men Cyberforsvaret, som drifter samfunnet på øya, er ikke klare til fylle MET sin rolle.

Publisert

– Vi har ikke kapasitet eller bemanning til å overta oppgaver fra MET. Hvis vi skal overta arbeidsoppgaver må vi ha flere stillinger. Det må bestemmes på departementsnivå, sier oberstløytnant Cathrine Thorshaug-Wang, sjef for Cyberforsvarets base- og alarmtjenester, til Forsvarets forum.

Se svar fra Justisdepartementet nederst i saken.

MET vurderer å fjerne sine fire stillinger på Jan Mayen, skrev Forsvarets forum i 2017.

Noen måneder senere var Forsvaret bekymret for avfolkning av Jan Mayen. Forsvaret sa at de kunne påta seg de tjenestene MET ønsker, mot at MET betaler en ny stilling som driftsoperatør, kom det frem i Forsvarets forum.

– Lav fremdrift

«For å ta ut hele gevinsten med automatisering er MET avhengig av ny avtale om teknisk støtte med Forsvaret. Det er lav fremdrift i arbeidet med ny avtale», står det i MET sin årsrapport for 2021.

Høsten 2022 reduserte MET bemanningen sin på Jan Mayen fra fire til to personer, som en konsekvens av at radiosondetjenesten var blitt automatisert.

Dermed er det bare en sondeleder og en tekniker som rullerer på å gå turnus. Arbeidstiden har gått fra døgnvakt til dagvakt, ifølge den statlige bloggen jan.mayen.no.

Erobringen av den karrige vulkanøya er et merkverdig kapittel i norsk historie: På vegne av Norge okkuperte MET øya på 1920-tallet, og i 1930 ble det lovfestet at «Øen Jan Mayen er en del av Kongeriket Norge.»

MET PÅ JAN MAYEN: Den automatiske sonden på Jan Mayen ble forbedret sommeren 2021, ifølge MET. Bildet viser et manuelt slipp av sonde i anledning at MET markerte 100 års-dagen for den første offisielle observasjonen tatt på Jan Mayen.

– Hypotetisk spørsmål

I dag er det Cyberforsvaret som drifter Jan Mayen-stasjonen på vegne av Justisdepartementet. De to MET-folkene bor på stasjonen med Forsvaret sine 15 ansatte, men har i tillegg et eget bygg tre kilometer fra stasjonen.

Det er bare Justisdepartementet sine bygg på øya som Forsvarsbygg har ansvar for, med daglig vedlikehold delegert til Cyberforsvaret. Forsvarsbygg gjør tyngre vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging, opplyser Thorshaug-Wang.

– Er det gunstigere for Cyberforsvaret å overta driften av MET-stasjonen, enn dagens ordning?

– Det blir et hypotetisk spørsmål. For alle praktiske formål inngår MET i vår besetning, bortsett fra at de har et annet faglig innhold og ansettelsesforhold, sier Thorshaug-Wang.

Hun understreker at Cyberforsvaret har et veldig godt samarbeid med både MET og Justisdepartementet.

– Ingen forutsetninger for å mene noe

Gjermund Haugen er nestleder for Værvarslinga i Nord-Norge ved MET.

– Når regner MET med å avvikle sin bemanning på Jan Mayen?

– Det er dessverre ikke mulig å gi noe estimat på tidspunktet, da det avhenger av samarbeidet med Cyberforsvaret, skriver Haugen i en e-post til Forsvarets Forum.

Byggene på Jan Mayen ble satt opp i 1960, med en beregnet levetid på 10 år.

«Problematikken rundt råteskader og asbest på bygningsmassen er økende», fremgår det i Cyberforsvarets siste Jan Mayen-rapport.

Ifølge Forsvarsbygg kan det nye stasjonsbygget som er under planlegging tidligst stå ferdig i 2026/27.

NRK: Færre søkere

– Anser MET at det er trygt å bo og jobbe på Jan Mayen?

– MET har ingen forutsetninger til å mene noe om tryggheten av å bo på stasjonen ut over den informasjonen og de vurderingene som Cyberforsvaret gjør. MET anser det trygt for vårt personell å jobbe på Jan Mayen, skriver Haugen.

MET er bekymret over få søkere til deres værstasjoner på Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya, rapporterte NRK i mai. Men Haugen opplyser til Forsvarets forum at interessen for å jobbe hos MET på Jan Mayen er som normalt.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er budsjettansvarlig for Cyberforsvarets drift på Jan Mayen. Klima- og miljødepartementet (KLD) er overordnet departement for Meteorologisk institutt.

– Ønsker JD å opprette to nye årsverk i Jan Mayen-budsjettet slik at Cyberforsvaret kan overta MET sitt oppdrag?

«KLD har foreslått å flytte driftsoppgaver på Jan Mayen fra Meteorologisk institutt til Cyberforsvaret. Det pågår et arbeid med å få på plass nye driftsavtaler for brukere på Jan Mayen», skriver pressevakt i JD, Merete Romestrand, i en e-post til Forsvarets forum.

Samfunnet Jan Mayen i dag

 • Samfunnet Jan Mayen omfatter all felles infrastruktur på øya og personellet som driver denne.
 • Samfunnet yter tjenester til MET, bakkestasjonene for EGNOS og Galileo, Telenor Maritim Radio og seismiske stasjoner.
 • Avtalane omfatter bl.a. arbeidsoppgaver som skal utføres av personellet på øya, og dekning av fellesutgifter. Løyvet skal dekke utgiftene til driften av fellesfunksjonene på Jan Mayen. Kilde: Justisdepartementet

Jan Mayens histore

 • Norsk polarøy cirka 1000 km vest for Fastlands-Norge og 550 km nordøst for Island.
 • Flytiden Gardermoen - Jan Mayen er cirka tre timer, og det er omlag 10 flyvninger i året.
 • Øya er 54 km lang og har et areal på 377 km².
 • I 1985 hadde vulkanen Beerenberg (2272 moh.) et utbrudd. Det var også utbrudd fra Beerenberg i 1732, 1818 og 1851.
 • Jan Mayen ble okkupert i 1922 og 1926 av MET på vegne av den norske staten.
 • Det er ingen fastboende på Jan Mayen. Forsvaret ansetter 15 personer som har ansvar for driften av flyplassen og annen infrastruktur.
 • MET har fra høsten 2022 to ansatte på øya (tidligere fire). Mannskapet, inkludert stasjonssjefen, er engasjert for seks måneder av gangen. Kilde: Store norske leksikon.

«Mettens» oppdrag

 • MET-stasjonen på Jan Mayen kalles for «Metten».
 • Den viktigste delen av arbeidsdagen på «Metten» er å slippe ut en værballong med radiosonder to ganger om dagen.
 • Radiosondene gir verdifull informasjon om blant annet temperatur, trykk, vindhastighet, vindretning og fuktighet fra havoverflaten til 30 km opp i atmosfæren.
 • Ballongen er fylt med hydrogen, og under ideelle forhold stiger den med en hastighet på omtrent fem meter i sekundet.
 • Stasjonen gjør også såkalte SYNOPS-observasjoner som gir data om vindretning, vindhastighet, osv. Kilde: jan.mayen.no
Powered by Labrador CMS