Meninger

Ansatte i Sjøforsvaret har havner i et rettsløst rom, skriver arbeidsplasstillitsvalgt Espen Skare.

– Ansatte blir ikke vernet gjennom lov

Sjøforsvaret har inntatt et standpunkt som gjøre at ansatte havner i et rettsløst rom, skriver Espen Skare.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag skal Prop. 68L (2020-2021) til første behandling i Stortinget.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Dette er en endring i arbeidsmiljøloven som klargjør at loser og innaskjærs yrkesdykkere ikke er en del av unntaket for «sjøfart» i arbeidsmiljøloven sin § 1-2 andre ledd.

Sjøforsvaret har i den siste tiden inntatt det standpunktet at militært personell om bord på Sjøforsvarets fartøy også er omfattet av unntaket for «sjøfart».

Ved å gjøre dette har de samtidig inntatt et standpunkt som gjør at arbeidstakere om bord Forsvarets skip havner i et rettsløst rom.

Helt feil

Personlig mener jeg at dette standpunktet er feil, og ikke i tråd med hvordan unntaket skal forstås. Hvis vi ser på uttrykket «sjøfart» og hva det omfatter i lys av i arbeidsmiljøloven har Forsvaret etter min vurdering aldri vært omfattet av «sjøfart».

– Jeg mistrives med hvordan systemet gang på gang feiler i forvaltningen av personellet vårt, skriver arbeidsplasstillitsvalgt Espen Skare.

Uttrykket ble introdusert i Arbeidervernloven av 1936, og skulle fange opp de som allerede hadde sitt vern i tre andre særlover. Samtlige av disse tre lovene var Forsvaret i sin helhet unntatt, altså har Forsvaret aldri vært en del av dette uttrykket.

Faller utenfor

Videre er det slik at i forarbeidene til skipsarbeidsloven fremkommer det klart og tydelig at det er lovgivers intensjon at ingen skal falle utenfor vern i lov. Ved at lovgiver i samme lov klart og tydelig unntar Forsvaret fra denne loven, sier lovgiver også da implisitt at Forsvaret er underlagt den andre loven, som er arbeidsmiljøloven, noe som oppfyller intensjonen om at ingen skal bli stående uten vern i lov.

Hadde jeg vært kvinne ville jeg også spurt om Sjøforsvaret faktisk mener at jeg ikke har en lovmessig rett til svangerskapspermisjon og gjennomføring av svangerskapskontroll.

Jeg vil derfor spørre Sjøforsvaret om de faktisk mener at jeg ikke har en lovmessig rett til omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel, foreldrepermisjon, permisjon ved barn og barnepasser sin sykdom?

Et lovløst rom

Har jeg heller ikke rett til permisjon for å yte omsorg og pleie til nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase, utdanningspermisjon og permisjon til å oppfylle møteplikten i offentlige organer?

Les også: Vi vil i tiden fremover fortsette prosessen med å få på plass faste kontrakter, skriver flaggkommandør Oliver Berdal.

Hadde jeg vært kvinne ville jeg også spurt om Sjøforsvaret faktisk mener at jeg ikke har en lovmessig rett til svangerskapspermisjon og gjennomføring av svangerskapskontroll. For det er det som er konsekvensen av dette nye standpunktet.

Dere plasserer store deler av arbeidstakerne deres inn i et lovløst rom. Ja, mange av disse rettighetene fanges opp av hovedtariffavtalen i staten, men det er ikke det samme som å være vernet gjennom en lov. Så jeg spør igjen, mener dere virkelig dette?

Sjøforsvaret er forelagt kritikken i innlegget til Espen Skare.

Powered by Labrador CMS