Meninger

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøkte personell som rykket ut til skredet i Gjerdrum kommune.

Trives folk i Forsvaret?

Jeg vet at vi har utfordringer, men samtidig viser undersøkelser over flere år at det er høy jobbtilfredshet i Forsvaret, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

NRK har rettet oppmerksomheten på hvorvidt Forsvarets ansatte trives. NRK baserer seg på en undersøkelse i regi av Befalets fellesorganisasjon (BFO).

Det hevdes at kun en av ti ansatte vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass.

General Eirik Kristoffersen har skrevet dette meningsinnlegget.

Jeg har ikke sett undersøkelsen til BFO, men tallgrunnlaget stemmer ikke med de undersøkelsene Forsvaret regelmessig gjør. Jeg vet at vi har utfordringer, men samtidig viser undersøkelser over flere år at det er høy jobbtilfredshet i Forsvaret.

To årlige undersøkelser

Jeg vil derfor nyansere det bildet som NRK på bakgrunn av BFO sin undersøkelse tegner.

Forsvaret gjennomfører hvert år en omfattende medarbeiderundersøkelse som sendes ut til samtlige ansatte. Undersøkelsen har høy svarprosent og er valid. Tilsvarende undersøkelse gjøres blant dem som gjennomfører førstegangstjeneste (vernepliktsundersøkelsen).

Begge undersøkelsene gir oss i Forsvaret god innsikt i hvordan det står til.

Jeg vil trekke frem noen resultater som er relevante i lys av oppslaget til NRK.

73 prosent av Forsvarets ansatte sier til sine venner at Forsvaret er en god organisasjon å jobbe i. 60 prosent sier at Forsvaret inspirerer den enkelte til virkelig til å yte sitt beste. 78 prosent er stolt av det arbeidet de gjør.

Flere enn 8 av 10 som er inne til førstegangstjeneste oppgir at de trives godt eller meget godt. 35 prosent av disse sier de mest sannsynligvis vil søke videre utdanning eller tjeneste i Forsvaret.

Disse resultatene stemmer godt med mitt inntrykk i møte med folk i Forsvaret. Forsvarets medarbeiderundersøkelse gir selvsagt også god informasjon om forhold jeg ikke er fornøyd med.

53 prosent svarer at det er nødvendig å arbeide i et høyt tempo, og 40 prosent svarer at arbeidsbelastningen er ujevn slik at arbeidet hoper seg opp. Disse to eksemplene er forhold som jeg og resten av Forsvaret følger opp for å oppnå bedre resultater.

Våre militært ansatte bytter stilling i Forsvaret med jevne mellomrom. 42 prosent av alle ansatte (militære og sivile) oppgir at de ønsker å skifte stilling i løpet av de neste to årene. Andelen som ønsker å slutte helt er på 20 prosent.

Yngre bytter jobb oftest

Hvis jeg sammenligner Forsvaret med samfunnet for øvrig så er tallene gjenkjennbare. En undersøkelse gjennomført av rekrutteringsselskapet Randstad Employer Brand Research i 2019 viser at 42 prosent av de som skiftet jobb i Norge i 2018, planla å skifte jobb igjen i 2020.

Det er de yngre generasjonene som bytter jobb oftest, og hovedårsaken til at disse bytter jobb er ønsket om karrieremuligheter. Sammenlignet med undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet er det derfor ikke flere enn det som er vanlig ellers som slutter i Forsvaret.

Forsvaret jobber allikevel med tiltak for å beholde våre ansatte lengre enn det vi opplever i dag fordi kompetansen hos våre dyktige kvinner og menn er noe Forsvaret trenger.

Menneskene er vår viktigste ressurs, men som en god venn av meg har sagt; prisen ved å ansette flinke folk er at de ofte får nye tilbud.

Utfordringene knyttet til boforhold i Finnmark som NRK har skrevet om tidligere er reelle og kjent for både Forsvarsbygg som forvalter byggene og meg som forsvarssjef. Arbeid er i gang med å pusse opp forlegninger og det bygges nye boliger. Det skal investeres betydelig i Finnmark i tiden som kommer, bare i bygg og anlegg er summen på over 1,5 milliarder kroner. Situasjonen vil bli bedre, selv om det tar noe tid.

Trives folk i Forsvaret?

Mitt klare inntrykk er ja, noe jeg baserer på valide undersøkelser og de tilbakemeldingene jeg får fra sjefer og ansatte. Jeg er fornøyd med at 73 prosent av våre ansatte sier til sine venner at Forsvaret er en god arbeidsplass.

Samtidig vet jeg at vi hele tiden må forbedre oss. Mitt inntrykk er at Forsvarets sjefer på alle nivå er gode på det som er kjernen i militært lederskap; vi løser oppdrag og tar vare på folkene våre.

Powered by Labrador CMS