Meninger

VERNEOMBUD: Hovedverneombud i Forsvaret Thomas Norman Hansen (i midten) og Sjøforsvarets hovedverneombud Robert Hansen (med ryggen til) er to av innleggsforfatterne. Her er de avbildet under et besøk til KNM Harald Haarfagre på Madla.

Ta ansvar for personellavgangen i Forsvaret

Det er på tide at Forsvaret tar ansvar for personellavgangen og tar grep for å beholde kompetent personell. Det krever en grundig gjennomgang av arbeidsmiljøet, insentivordninger, lønnspolitikk og pensjon.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det er bekymringsfullt å se den økende personellavgangen i Forsvaret. Befalets fellesorganisasjon (BFO) har kalt det en krise, og tallene fra Forsvaret selv bekrefter dette.

Dessverre virker det som om HR og kompetanseansvarlig, Arnt Inge Rolland, ikke tar problemet på alvor. Men Rolland trenger ikke gå lenger enn til sin egen seksjon for å forstå problemet, der har nemlig en rekke nøkkelpersoner sluttet de siste seks månedene.

Når forsvarssjefen ikke får de rådene han trenger på grunn av en stadig avtagende kompetansebase, svekkes Forsvaret som helhet. Dette minner meg om eventyret om keiserens nye klær, der keiseren blir narret av falske rådgivere som overbeviser ham om at han er kledd i usynlige klær. Keiseren går ut blant folket naken, og ingen tør å påpeke sannheten av frykt for å bli sett på som dumme.

På samme måte virker det som om Rolland og dermed Forsvaret unnlater å se den virkelige situasjonen og ta de nødvendige grepene.

Han forsøker å nyansere problemet ved å påpeke at personellavgangen ikke er så alvorlig som det hevdes. Han viser til at det er en forutsigbar økning av militært personell som går av med pensjon. Men det er den tilfeldige avgangen som er mest problematisk, og den har økt med nesten 40 prosent de to siste årene.

Rolland hevder at krigen i Ukraina påvirker om folk velger å fortsette eller slutte. Som hovedverneombud møter vi svært mange ansatte og ingen sier at de vil slutte på grunn av krigen. Men noen sier at det tærer på motivasjonen at de ikke opplever å bli prioritert, selv i en tid med stor utrygghet i vårt nærområde. Spekulasjoner om sluttårsaker knyttet til frykt for krig tror vi ingen er tjent med.

Det er på tide at Forsvaret tar ansvar for personellavgangen og tar grep for å beholde kompetent personell. Det krever en grundig gjennomgang av arbeidsmiljøet, insentivordninger, lønnspolitikk og pensjon. Forsvaret må være en god og forutsigbar arbeidsgiver som verdsetter og tar vare på sine ansatte.

Vi kan ikke fortsette å se på personellavgangen som en uunngåelig konsekvens av eksterne faktorer. Det er et systemisk problem som krever handling. Det er på tide å kle på keiseren og erkjenne at det er behov for en reell endring i Forsvaret for å stoppe personellavgangen og sikre at Forsvaret kan løse sine oppdrag på en effektiv og profesjonell måte.

Powered by Labrador CMS