Meninger

NYANSER: Det er skapt et inntrykk av en personellflukt i Forsvaret. Det er det behov for å nyansere, da dataene ikke viser en slik trend, skriver Arnt Inge Rolland.

Tilfeldig avgang er krevende

I 2023 kan vi ikke tegne et negativt bilde av personer som ønsker å tilegne seg kompetanse utenfor Forsvaret, men heller stille oss positive til at de kan komme tilbake for å bidra igjen på et senere tidspunkt.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Som både Forsvarskommisjonens rapport og Forsvarssjefens fagmilitære råd påpeker, er det svært viktig for Forsvaret å beholde personell vi allerede har rekruttert og tilført kompetanse. Det er også viktig å legge til rette for at Forsvaret skal tilsette og utdanne mer personell for å få full effekt av investeringer i kapabiliteter.

Det er skapt et inntrykk av en personellflukt i Forsvaret. Det er det behov for å nyansere, da dataene ikke viser en slik trend. Det er likevel riktig at Forsvaret hvert år mister dyktig personell som det har tatt tid å tilføre kompetanse og å utvikle.

Flere går av med pensjon

Forsvaret vil få en økning av militært personell som går av med pensjon i årene framover. Hvor bratt denne økningen blir avhenger av om personellet går av på 57 år eller om de står til aldersgrensen. Fordelen med denne avgangen er at den er relativt enkel å forutsi og dermed kan planlegges for.

Det er den tilfeldige avgangen som er mest krevende for Forsvaret. Tilfeldig avgang har over tid variert mellom 3,1 prosent i 2013 til 3,73 prosent i 2022. Den laveste avgangen i nyere tid så vi i 2016 da den var nede på 1,52 prosent. Den tilfeldige avgangen var også spesielt lav i Covid-året 2020, med 2,19 prosent.

Vi skal ikke stikke under stol at dette er «de store talls lov», og at det finnes enkelte fagfelt i Forsvaret – som i samfunnet ellers – som er mer sårbare enn andre. Samtidig er det verdt å ha med seg at tallene våre viser en svært lav avgangsrate i forhold til andre virksomheter. Å benytte absolutte tall for å beskrive alvorligheten i tilfeldig avgang blir feil når antall ansatte i samme periode øker.

Ulike årsaker påvirker valg om å slutte

Tilfeldig avgang påvirkes av omgivelsene rundt oss og forventningene fra Forsvarets ansatte. Det er ikke tvil om at krig i Europa, omstilling, arbeidsbelastning og pendling fra bosted, er noe av det som påvirker den enkeltes beslutning om å bli eller slutte.

Dette forsterkes av at enkelte kompetansekategorier blir spesielt påvirket av konjunkturer, som maritim næring, eller påvirket av enkelt-hendelser som datainnbrudd og IKT-sikkerhet.

Synliggjøre muligheter

Derfor er det viktig for Forsvaret å være en god og forutsigbar arbeidsgiver. Sammen med de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene er Forsvaret i gang med å videreutvikle både personell- og lønnspolitikk, videreutvikle insentivordningene, arbeide for økt mangfold og sørge for at de som er hos oss trives og ikke blir utsatt for uønskede hendelser.

Samtidig må vi bli bedre på å synliggjøre de mulighetene for utvikling og kompetanseheving Forsvaret allerede har. Det er ingen enkle svar på hva som motiverer ansatte til å bli. Det er derfor heller ingen enhetlig kur som hindrer dyktige kolleger fra å slutte.

Situasjonsforståelsens betydning

Selv om tallene på tilfeldig avgang i Forsvaret ikke viser alvorlig personellflukt, er det helt på sin plass å anerkjenne bekymringene som kommer hver gang en hører om en kollega som skal slutte for å gjøre noe annet.

Vi kartlegger fortløpende sluttårsaker, bruker rapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt og jobber sammen med grensjefene om dette. Som en del av å holde kontakt med personer som har permisjon eller har sluttet i tjenesten blir det årlig invitert til møter for å informere om muligheter for å komme tilbake til tjeneste, noe vi stadig ser gode eksempler på.

I 2023 kan vi ikke tegne et negativt bilde av personer som ønsker å tilegne seg kompetanse utenfor Forsvaret, men heller stille oss positive til at de kan komme tilbake for å bidra igjen på et senere tidspunkt. Det er også et faktum at personell med bakgrunn og utdanning fra Forsvaret er attraktive i andre deler av samfunnet, noe som er en anerkjennelse av kompetansen man tilegner seg i sin tjeneste.

Powered by Labrador CMS