Meninger

PERSONELL: For å kunne lykkes med veksten det legges opp til må Forsvaret evne å holde på så mange ansatte som mulig – så lenge som mulig, skriver innleggsforfatteren.

Rekruttering og utdanning hjelper lite hvis «skuta er lekk»

Forsvaret står i dag midt i en personellkrise, samtidig som nettopp tilgjengelig personell er nøkkelen til vekst.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det er en ambisiøs langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) som er fremlagt. I løpet av en tolvårsperiode skal Forsvaret vokse med 4600 ansatte, og dette skjer med utgangspunkt i en nåværende struktur som opplever store utfordringer med hensyn til personell og kompetanse. 

Forsvaret står i dag midt i en personellkrise, samtidig som nettopp tilgjengelig personell er nøkkelen til vekst.

For å kunne lykkes med veksten det legges opp til må Forsvaret evne å holde på så mange ansatte som mulig – så lenge som mulig, frem mot aldersgrensen for tilsettingsforholdet (T35/T60).

Må gjøre mange grep

Uten å gjøre umiddelbare tiltak knyttet til forbedring av blant annet lønns- og pensjonsvilkår vil man neppe kunne forvente å realisere strukturutviklingen fullt ut slik den fremgår av LTP.

Utover å beholde de vi allerede har må arbeidet med re-rekruttering intensiveres, men også der er man avhengig av gode og konkurransedyktige vilkår for å lykkes. 

Forsvarets utdanningskvoter må umiddelbart økes for å styrke bunnlinjen og skape forutsetning for videre vekst. Det oppleves god ny-rekruttering og stor søknad til grunnutdanningene, men det hjelper lite hvis skuta er lekk og personellet slutter etter relativt kort tid grunnet for dårlige økonomiske betingelser, dårlige bo- og arbeidsforhold og stor belastning. 

Det må etableres mye ny eiendom, bygg og anlegg (EBA) til nye strukturelementer, men også utbedring av nåværende EBA må ha stort fokus skal vi klare å holde på personellet. 

Mye mangler, og det er mangt et bygg som medfører utilfredsstillende arbeidsmiljø og ikke holder «… en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet» slik det kommer frem av arbeidsmiljøloven. 

Brutte forventninger

Fremlagt LTP 2025-2036 representerer en betydelig satsing og investering i forsvarssektoren. Nå gjelder det å få denne endelig forankret og vedtatt i et samlet Storting, som forplikter seg til nødvendig og reell finansiering gjennom alle stortingsperiodene planen dekker. Det er å gå fra godt sagt til godt gjort!

Gledelig nok adresserer LTP også de fleste forhold som er nevnt tidligere i innlegget, det være seg bedrede lønns- og pensjonsvilkår, nødvendigheten av bedre bo- og arbeidsforhold, behovet for å redusere belastning, med mer. 

Dette skaper forventninger, og innfridd vil det kunne gjøre at flere står lengre i yrket, og gjerne løpet ut, slik Forsvaret er avhengig av. Man bør dog huske på at brutte forventninger kan være en sluttårsak. At man her går fra ord til handling er avgjørende for å lykkes, og vi har ikke råd til å feile!

Til våre politikere og Forsvarets ledelse: Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Gå fra «godt sagt» til «godt gjort» og la ord bli til handling – nå må det leveres!

Powered by Labrador CMS