Meninger

REKRUTTERING: Den økningen innen personell som langtidsplanen (LTP) legger opp til, krever at Forsvaret gis rammer for å rekruttere og utdanne nytt personell.

Slik kan Forsvaret beholde personell

For å stanse det vi opplever som kompetanseflukt må det gjøres umiddelbare grep for å vise personellet at de faktisk er Forsvarets viktigste ressurs.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarssjefen er klar i sin tale når han sier at: «Vi kommer til å lykkes».

Det håper jeg han har rett i. Ikke minst støtter jeg utsagnet til forsvarssjefen, fordi vi ikke har noe valg. Vi må lykkes for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er positive til den massive satsingen på Forsvaret, men ser utfordringer innen det som omhandler den foreslåtte personellveksten. Dagens situasjon er slik at personellet allerede er presset grunnet en økt tilfeldig avgang samt fravær som skyldes kurs og utdanning. 

Forsvaret står også ovenfor store årskull som nå når pensjonsalder og årskullene som skal etterfylle er vesentlige mindre. I tillegg opplever Forsvaret en betydelig økning innen tilfeldig avgang. Dette gjelder ungt personell, men også personell med 10-15 års erfaring og kompetanse som det tar lang tid å erstatte. 

Den økningen innen personell som langtidsplanen (LTP) legger opp til, krever at Forsvaret gis rammer for å rekruttere og utdanne nytt personell. Dette skal gjennomføres samtidig med at Forsvaret opprettholder sine daglige leveranser, og det er dermed lett å forestille seg at det blir en ytterlig belastning på en personellstruktur som allerede er strukket. 

Skal dette la seg gjøre må det iverksettes umiddelbare tiltak innen flere områder. 

Det må tas hurtige grep for å øke utdanningskapasiteten for befal og offiser. Flere må få muligheten til å gjennomføre befalsskole og kapasiteten ved krigsskolene må økes. Satsingen innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) og tilførsel av årsverk må derfor komme raskt.

For å stanse det BFO opplever som en kompetanseflukt må det gjøres umiddelbare grep for å vise personellet at de faktisk er Forsvarets viktigste ressurs. Slike tiltak kan være:

  • Særaldersdiskusjonen, inkludert nye regler for de med særalder, for militært tilsatte utsettes med ti år for å skape ro og forutsigbarhet. 

  • Gi pensjonsopptjening på variable tillegg som seiling, vakter og øvelser.

  • Forsvarets virkemidler for å tilrettelegge for ansattes livssituasjon må korrigeres kraftig og det må legges tilstrekkelige ressurser inn i arbeidet.

  • Gi alt personell som er på T-35 tilbud om å gå over på T-60 og samtidig beholde bonusen.

Powered by Labrador CMS