Nyheter

SJEFSSKIFTE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ledet sjefsskiftet da Svenn Egil Nyberget Grøtte tok over for Pål Svarstad på Haakonsvern i Bergen.

Ny sjef for FPVS: – Du kan ikke «fighte» geografien

Den nye FPVS-sjefen sier man ikke kan flytte Finnmark til Øst-Norge. Men at man kan tenke nytt. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Brigader Svenn Egil Nyberget Grøtte overtok tirsdag som sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) etter oberst Pål Svarstad.
  • Seremonien ble ledet av forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som uttrykte full tillit til Grøttes evner til å lede avdelingen videre.
  • Grøtte understreket viktigheten av samarbeid med de dyktige fagfolkene i Forsvaret for å takle krevende tider og personellutfordringer.
  • Han peker på behovet for en felles forståelse innad i Forsvaret for å adressere og forbedre personellsituasjonen effektivt.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Brigader Svenn Egil Nyberget Grøtte tok tirsdag over som sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) etter oberst Pål Svarstad. 

Forsvarssjef Eirik Kristofferen ledet seremonien, som fant sted på Haakonsvern i Bergen, og uttalte at han er helt trygg på at Grøtte vil være en dyktig sjef som vil ta avdelingen videre. 

 – Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, men jeg klarer ikke dette uten alle de dyktige fagfolkene i Forsvaret. Jeg er veldig imponert over innsatsen til personellet ute. De gjør en fantastisk innsats. Det er krevende tider og jeg er imponert over fagfolkene, sa Grøtte i sin tale på oppstillinga.

Krevende tider. Personellkrise. Kompetanseflukt. Også ikke så kjære barn har mange navn. 

Slik er det også store oppgaver brigader Grøtte har foran seg. Avdelingen forvalter alt av vernepliktig personell, og har det forvaltningsmessige ansvaret for alle Forsvarets ansatte.

Hva er stegene framover nå?

Felles forståelse

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har vært gjennom en stor omstillingsprosess under Svarstad. Det er det første Grøtte nevner som han må ta videre i den nye jobben.

– Vi har en ny organisasjon fra 1. januar i år, der alt av HR er lagt under FPVS. Vi må videreutvikle avdelingen, få kompetanse i stillingene og få fram de gode tverrfaglige løsningene. Vi har ikke god tid, sier Grøtte til Forsvarets forum. 

Det andre han trekker fram, er det er viktig at alle i Forsvaret må få samme forståelse av hvor skoen trykker når det kommer til personell. 

– Hvilken situasjon er det? Er det en personellkrise? 

– Hvilket ord som brukes varierer. Jeg har ikke hele bildet akkurat nå. Derfor er det viktig at vi får på plass den felles forståelsen, sier Grøtte. 

MÅ FØLGE MED: Forsvaret må bli en mer moderne og fleksibel organisasjon, mener den nye FPVS-sjefen.

Grøtte innrømmer imidlertid at personell- og kompetansesituasjonen er krevende. 

– Forsvaret har en krevende oppgave med å holde på personell, på lik linje med sivile bedrifter. En forskjell er at vi produserer mye kompetanse selv, og valgene du gjorde i 2005 påvirker deg i dag. Vi må finne ut av hvor det egentlige problemet er. Det skaper en felles forståelse av hva som må gjøres. Det er ikke nødvendigvis feil å være en ung organisasjon, sier han. 

Må leve med turnover

Grøtte har ambisjoner om at Forsvaret må være villig til å endre seg – til det mer moderne. 

– Det er en utrolig viktig ting for Forsvaret at vi klarer å skape en attraktiv og moderne arbeidsplass og imøtekomme samfunnsutviklingen. På den måten skaper vi en arbeidsplass der folk vil være, og komme tilbake, sier han. 

Tips oss!

Har du tips eller forslag til hvordan Forsvarets forum kan dekke tematikken personell, lønn og vilkår? 

Send oss en mail på tips@fofo.no eller send direkte til nyhetsredaktør Andrea Rognstrand på ar@fofo.no. 

Fremtidens forsvar må altså være mindre tungrodd og mer fleksibel. For Grøttes del mener han at det at ansatte forlater, for så å komme tilbake, er selvfølgelig. 

– Turnover i seg selv er ikke en utfordring. Vi må heller leve med turnover enn å si at det ikke kommer til å skje. Da jobber vi motstrøms, sier han. 

I bunnen ligger blant annet det han betegner som «livsfasepolitikk». Det betyr at Forsvaret vil ha medarbeidere som er i forskjellige faser i livet. De fleste i Forsvaret slutter for eksempel før de fyller 36 år

– Vi må anerkjenne sivil kompetanse i større grad, der man kan få mer uttelling for kompetanse fra utsiden gjennom lønn eller grad. Om ti til tolv år vil vi ha en viss rotasjon inn og ut. Vi må ta høyde for at arbeidstakere i dag er en generasjon som bytter arbeidsgiver hyppig, sier Grøtte. 

– Kan ikke flytte Finnmark

Han mener Forsvaret trenger å bruke ressurser annerledes, for eksempel for å gjøre det lettere for ansatte med familie. 

– Du kan ikke «fighte» geografien. Du kan ikke flytte Finnmark til Øst-Norge. Vi kan tenke nytt rundt hvordan vi gjør personellforvaltning. Det jobber vi med gjennom lønns- og insentivprosjektet. Det kan være gratis barnehage eller andre pendlerløsninger enn som er i dag, sier FPVS-sjefen. 

– Tiltak som dette er ikke gratis. Vil det bli lagt nok midler inn, slik at alle tiltak som kan fungere kan bli gjort? 

– Det er ikke alt som trenger å være så enormt kostnadskrevende. Det brukes ganske mye penger på eksisterende avtaler, men som kanskje kan brukes på andre tiltak enn vi gjør i dag. Jeg tror det vil legges mer penger på bordet fremover, sier han.  

Grøtte tror grepene forsvarsansatte kommer til å merke raskest, er at organisasjonen vil virke mindre byråkratisk. 

– Så er det noe som vil ta litt lenger tid. Når vi nå evaluerer ordning for militært tilsatte og vi skal skru til på utdanning, må vi bruke nærmeste ett-toårsperiode for å kunne legge til rette for den faktiske retningen vi må ta, sier Grøtte.  

Rettelse: Pål Svarstad ble omtalt som brigader i en tidligere versjon av denne saken. Det riktige er at han er oberst. Rettelsen ble gjort 21.06.24, klokken 09:09. 

Powered by Labrador CMS