Nyheter

FORKLARER: Statenes pensjonskasse har anket rettssaken om pensjon på fartøy- og vakttillegg.

Derfor anker staten pensjonsdommen

Statens pensjonskasse valgte å anke den såkalte «pensjonssaken». De mener det er for mye usikkerhet knyttet til dommen.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ble det klart at Statenes pensjonskasse (SPK) anker saken der to tidligere ansatte i Kystvakten vant frem i lagmannsretten med at vakt- og øvelsestillegg er pensjonsgivende. 

Ettersom ankefristen gikk ut mandag kveld, avventet Statens pensjonskasse å bekrefte anken før etter utløpstiden. I en pressemelding sendt ut tirsdag morgen forklarer de hvorfor de hvorfor de valgte å anke. 

Der peker de på at lagmannsrettens dom gjør det vanskelig å vurdere hva som regnes som pensjonsgivende tillegg. Det er på grunn av denne usikkerheten de har anket dommen.

– I henhold til avtale om arbeidstidsbestemmelser for Forsvaret (ATF) er tilleggene er kompensasjon for overtid. Overtid er ikke pensjonsgivende inntekt etter lov om Statens pensjonskasse. Lagmannsretten konkluderte imidlertid med at fartøy- og vakttillegg skal anses som faste pensjonsgivende tillegg. Her er lagmannsretten og vi uenige, sier Rune H. Kristoffersen, juridisk direktør i SPK i pressemeldingen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Kristoffersen sier Forsvaret ikke har behandlet disse tilleggene som pensjonsgivende de siste årene.

– Arbeidsgiver rapporterer ikke vakt- og fartøytillegg som pensjonsgivende inntekt til oss. Forsvaret har heller ikke betalt pensjonspremie og de ansatte er ikke trukket to prosent medlemsinnskudd til SPK av tilleggene, uttaler han.

Konklusjonen fra Statens pensjonskasse er at dommen er for generell og bygger på feil rettslig grunnlag, og at derfor Høyesterett skal avgjøre saken. 

– Det er viktig å skille mellom pensjonsgivende inntekt i folketrygden, pensjonsgrunnlag i privat sektor og hva som er pensjonsgivende etter lov om Statens pensjonskasse. Dommen bygger i stor grad på en tidligere høyesterettsdom om forståelse av lov om foretakspensjon, som gjelder for privat sektor. I tillegg definerer ikke dommen skillet mellom hva som er pensjonsgivende inntekt i SPK og hva som faller utenfor. Alt dette skaper uklarhet i hvordan vi skal tolke regelverket, og hvordan vi beregner riktig pensjon til medlemmene og riktig premie til arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS