Nyheter

I MØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer blant annet Høyre i møte når han nå inviterer til et bredt politisk forlik om langtidsplanen for Forsvaret.

Støre inviterer til bredt forsvarsforlik på Stortinget

Alle partier på Stortinget skal involveres når regjeringen utarbeider langtidsplanen for Forsvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha et bredt forlik.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg vil i dag si at alle partiene på Stortinget fra regjeringens side vil bli invitert til en samtale om hvordan dette skal utmeisles. Her kan vi ha ulike syn, og det skal vi høre på underveis. Men at vi samles om forsvarsplanen er veldig viktig, sier Støre i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Han kommer blant annet Høyre i møte. Partiet etterlyste i våres et initiativ fra regjeringen om å involvere Stortinget på et tidlig stadium i arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret.

Forsvarskommisjonen har nå leverte sine anbefalinger, forsvarssjefen har redegjort for de behovene han ser og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har overrakt sitt sikkerhetsfaglige råd.

– Vi skal i gang med langtidsplanen, som er den viktigste vi skal vedta i historien etter den andre verdenskrigen. Vi må gå igjennom det nye trusselbildet – både forholdet til Russland, nye trusler på cyberområdet og andre angrepsformer. Det er fundamentale spørsmål. Det dreier seg om forsikringspremien vi skal betale, sa Støre.

Høyre: – Vi vil takke ja

Høyres forsvarspolitiske talsperson og leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide mener det er positivt at statsministeren nå, etter flere oppfordringer fra Høyre, inviterer alle partiene til samtaler om den kommende langtidsplanen.

Hun var blant annet tydelig på at hun ønsket å bli involvert lenge før selve proposisjonen var klar til framleggelse for Stortinget, da hun stilte spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) i den muntlige spørretimen.

– Vi vil takke ja til invitasjonen. Høyre har siden 3. mai bedt regjeringen om å ta dette initiativet fordi det er svært viktig at beslutninger om betydelige bevilgningsøkninger og innretningen av Forsvaret står seg over lang tid. Fram til i dag har regjeringen vært avmålt til vårt initiativ, så det er bra at de nå endrer standpunkt, sier Eriksen Søreide.

Venstre positive

Også Venstre stiller seg «i utgangspunktet positive til forlik». Partileder Guri Melby er så langt lite imponert over regjeringens vilje «til å gjøre de styrkingene som trengs».

– Jeg synes det er betryggende at regjeringen tar bladet fra munnen og bekrefter at de ønsker seg et bredt forsvarsforlik. Det har Venstre etterlyst lenge. Men et forlik må fylles med innhold, og bidra til å gjøre oss bedre rustet for urolige tider, sier hun til NTB.

Det ligger an til store bevilgninger til Forsvaret over mange år fremover, hvis regjeringen følger rådene som er kommet inn denne forsommeren.

– Høyre mener vi må bruke samme metode som under forhandlingene om Ukraina-pakken, der regjeringen kom til Stortinget før proposisjonen ble lagt fram. Det fungerte godt, legger hun til.

Dette er rådene

  • Forsvarskommisjonen felte en hard dom over tilstanden i det norske Forsvaret og anbefalte at forsvarsbudsjettet økes med 30 milliarder kroner umiddelbart.
  • Deretter er det behov for 40 milliarder kroner i året i ti år, mener kommisjonen.
  • *Forsvarssjefen mener det er behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med rundt 8 milliarder kroner i året fra 2025 til 2031.
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) framhever i sitt råd blant annet økningen i digitale trusler, samt økt etterretningsvirksomhet, mot det norske samfunnet og behovet for betydelig oppgradering av den digitale forsvarsevnen.

– Et alvorlig og omfattende trussel- og risikobilde krever at norske myndigheter oftere og på en mer direkte måte må motvirke aktivitet fra trusselaktører som kan skade nasjonal sikkerhet, står det i rapporten med sikkerhetsfaglige råd fram mot 2030.

Powered by Labrador CMS