Nyheter

STERK SOL: Et kjøretøy driver mekanisk minerydding ved Hydrema utenfor Kabul i 2002. Afghanistans klima er preget av sterk sol og et tørt landskap. Forsvarets helseregister har nå undersøkt om det påvirker kreftforekomst blant norske veteraner.

Forsvaret har undersøkt kreftrisikoen blant Afghanistan-veteraner

Eksponering for sol, og svevestøv fra et varmt klima og militær aktivitet kan påvirke forekomst av kreft. Nå har Forsvarets helseregister undersøkt alle norske menn som har tjenestegjort i Afghanistan.

Veteraner som har tjenestegjort i Afghanistan kan ha vært eksponert for sterk UV-stråling. Landet ligger på lav breddegrad og har over 300 soldager i året. Det tørre klimaet gjør at veteranene kan ha vært utsatt for innhalering av svevestøv. I tillegg kan de ha pustet inn partikler i forbindelse med militær aktivitet, slik som avfallsbrenning i friluft eller kjøretøyer som står på tomgang, står det i Forsvarets rapport «Helse for stridsevne».

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets helseregister har gjort en studie av omtrent 8500 norske mannlige veteraner for å kartlegge hudkreft, lungekreft og andre kreftformer. Grunnen til at studien ikke inkluderer de kvinnelige veteranene, er at den gruppen består av omtrent 700 veteraner, noe som gjør at det er for få til å gi resultatene «statistisk styrke».

Studien er omtalt i rapporten «Helse for stridsevne», som Forsvaret gir ut hvert år.

Forskerne har sammenlignet opplysningene om de norske Afghanistan-veteranene med kreftforekomst som er forventet blant den øvrige norske mannlige befolkningen med samme alderssammensetning.

Konklusjonen er at det ikke er noe større forekomst av kreft blant Afghanistan-veteranene enn den øvrige befolkningen.

Det var 192 tilfeller av kreft blant veteranene de undersøkte. De vanligste kreftformene var testikkelkreft og prostatakreft, med 32 tilfeller av hver. Det var 23 tilfeller av føflekkkreft. Ingen av kreftformene forekom i større grad hos veteranene enn hos befolkningen for øvrig.

Veteranene var mellom 18 og 65 år da tjenesten i Afghanistan begynte. Den gjennomsnittlige tjenestetiden var 258 dager.

Forsvarets helseregister mener at den samme studien bør gjøres på nytt om fem år.

Powered by Labrador CMS