Nyheter:

2. bataljon er en lett infanterinbataljon – enn så lenge. Foto: Ylva S. Berge/ Forsvarets forum

2. bataljon mekaniseres innen ett år

Natos styrkemål krever fire mekaniserte bataljoner i brigaden. Hæren har per i dag materiell til to.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Innen januar 2021 skal 2. bataljon være mekanisert. Det vil si at bataljonen går fra å være lett infanteri til en bataljon oppsatt med kampvogner . Mekaniseringen involverer hele Brigade Nord, men vil medføre de største endringene for 2. bataljon og tilhørende samvirkesystem.

– Jeg er fornøyd. Nå jobber vi knallhardt med å finne ut hvordan vi skal gjøre dette og hva får vi til. Det handler om hvilket materiell som er tilgjengelig, hva klarer vi å utdanne og bygge kompetanse på, samt hva har vi råd til? Men jeg er helt sikker på å mekanisere brigaden er å ta to solide skritt inn i framtiden, sier brigader Lars Lervik, som er sjef for Brigade Nord.

Les hele intervjuet med brigadesjefen her.

2. bataljon består i dag av rundt 160 ansatte og 460 vernepliktige

Reservebataljon eller ikke

Flertallet på Stortinget har tidligere vært enig i at 2. bataljon i Brigade Nord skal gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på stor grad av mobiliseringsdisponert personell. Det vil si at 2. bataljon tømmes for soldater, og man baserer seg på å kalle inn reservister om det blir nødvendig.

Men flere politikere har imidlertid signalisert at 2. bataljon skal fortsette fullt oppsatt, det vil si ikke å bli basert på mobiliseringsdisponert personell.

I det fagmilitære rådet som ble lagt fram i fjor høst har i tillegg forsvarssjefen ønskes seg fem nye manøverbataljoner. Det rimer dårlig med å gjøre 2. bataljon om til reserveavdeling.

– I innværende langtidsplan og Stortingets proposisjon 2s er det besluttet at 2. bataljon skal være mekanisert og basert på stor grad av mobiliseringsdisponert personell. Hæren har fått i oppdrag fra forsvarssjefen å realisere dette innen utgangen av 2021, sier oberstløytnant Per Espen Strande, som er kommunikasjonssjef i Hæren.

Han tilføyer:

Brigadesjef Lars Lervik. Foto: Øivind Baardsen/Forsvaret
Per Espen Strande, kommunikasjonssjef i Hæren. Foto: Jonny Karlsen/Forsvarets forum

– Forsvarssjefen har i alle alternativer i sitt fagmilitære råd anbefalt at Brigade Nord styrkes og blir oppsatt med i alt fire mekaniserte manøverbataljoner med tilhørende samvirkeressurser.

At briagaden har høy oppsettingsgrad, vil si et relativt lite innslag av reservepersonell, forklarer Strande.

– Hæren støtter dette og ser fram til at dette behandles i ny langtidsplan denne våren, herunder videreutviklingen av 2. bataljon

Materiell bare til to

Brigade Nord er et stort system, hvor de ulike avdelingene gjensidig støtter hverandre i operasjoner. Det stilles forskjellige krav til kompetanse og materiell for å samvirke med en mekanisert avdeling sammenlignet med å støtte en lett infanteriavdeling. 

Les også: Stopper innrykk av nye soldater til 2. bataljon

Mekaniseringen av 2. bataljon innebærer derfor også en omorganisering og ytterligere mekanisering av de andre bataljonene og støttefunksjonene, med andre ord en fullmekanisering av hele brigaden.

– Med mekaniseringen av 2. bataljon fordeles materiellet vi har i dag på tre bataljoner. For å møte styrkekravene vil Hæren trenge mer materiell av alle kategorier. Mekaniseringen er også krevende innenfor eiendom, bygg, anlegg, verksteder og kompetanse. Listen er ikke uttømmende, sier Strande.

Har du tips angående denne saken? Ta kontakt på desken@fofo.no eller kryptert på Signal på +4745204315

Materiell og kostnad

Brigaden vi omfordele materiell mellom avdelingene og hente ut lagret styrkestrukturmateriell for å mekanisere 2. bataljon så langt budsjettet gjør det mulig, og materiell på lager er tilgjengelig.

– Brigaden, støttet av Hærstaben, vil i perioden fremover i februar kostnadsberegne «merkostnad» for et mekanisert 2. bataljon samvirkesystem. Vi har ikke tilgjengelig tallgrunnlag per nå. Hæren vil melde inn estimerte merbehov for 2021 i budsjettprosessen mot Forsvarsstaben når dette er beregnet, sier Strande.

Ambisjonene for Hæren er å ha strukturelementet for brigadens tredje mekanisert bataljonsstridsgruppe på plass fra januar 2021. Avdelingen vil da være klar til strid, men med mangler, blant annet innenfor materiell, eiendom, bygg, anlegg, verksteder og kompetanse.

– Avdelingen vil uansett, allerede fra januar 2021 ha initial operativ kapasitet og gi brigaden økt kampkraft og styrket beredskap, samt være klar for eventuell ytterligere vekst, sammenlignet med dagens situasjon, forklarer Strande.

Visse du at vi sender ut nyhetsbrev mandag til fredag med de viktigste forsvarsnyhetene fra foregående døgn? Meld deg på her

Fakta om 2. bataljon i dag:

* 2. bataljon er en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger.

* Bataljonen er lokalisert på Skjold leir i Målselv kommune, og består av rundt 160 ansatte og 460 vernepliktige.

* 2. bataljon er i hovedsak utstyrt med lettere kjøretøy med stor mobilitet, slik som snøskutere, sekshjuling og beltevogn. Avdelingen skal slåss til fots, med skarpskyttere og panserbekjempende våpen, støttet av ild fra bombekastere, artilleri, stormpanservogner og stridsvogner.

* Avdelingen utdanner også soldater til å betjene det toppmoderne våpensystemet Javelin.

* I dag koster driften av 2. bataljon på Skjold om lag 220 millioner kroner i året.


Powered by Labrador CMS