Nyheter

OVERLEVERING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport av tidligere forsvarssjef Harald Sunde mandag formiddag.
OVERLEVERING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport av tidligere forsvarssjef Harald Sunde mandag formiddag.

Vil bruke Forsvarets ressurser på sivil beredskap

– Forsvarets ressurser må i størst mulig grad kunne utnyttes også i en samfunnssikkerhetskrise, sier lederen for Totalberedskapskommisjonen.

Publisert

– Tiden for å prioritere sikkerhet og beredskap er nå, slår leder for Totalberedskapskommisjonen Harald Sunde fast.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I januar 2022 opprettet regjeringen en en kommisjon som skulle se på Norges samlede beredskap. Litt over en måned senere gikk Russland til angrep på Ukraina, og snudde opp ned på sikkerhetsbildet i Norge og Europa. Med dette bakteppet overleverte tidligere forsvarssjef Sunde kommisjonens rapport «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid» til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Totalforsvarskonseptet må styrkes. Det betyr at forsvarets ressurser i størst mulig grad må kunne utnyttes også i en samfunnssikkerhetskrise. Til svar må forsvaret definere på en langt tydeligere måte hvilke behov de har fra samfunnet for å understøtte sin rolle, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde, som leder Totalberedskapskommisjonen.

3. mai la Forsvarskommisjonen frem sin rapport, der kommisjonen anbefalte en økning i forsvarsutgiftene på flere titalls milliarder årlig. Totalberedskapskommisjonen kommer ikke med noe estimat på hva hvor mye de vil øke budsjettene, men anbefaler at Forsvarets ressurser skal bli. bedre tilgjengelig for å håndtere sivile kriser.

– Forsvaret har mye og dyrt materiell, og det må være raske avveininger og korte beslutninger for at det stilles til rådighet og disposisjon. Og vi må ha prioritet, fordi vi bruker milliarder av kroner på utstyr og materiell til forsvaret som ikke kan være på lager, dersom samfunnet blir rokket av en krise i fred, sier Sunde.

Svakheter

Kommisjonen anbefaler også «å styrke det sivil-militære samarbeidet og totalforsvaret i møte med et sammensatt risiko- og sårbarhetsbilde og et stadig dypere sikkerhetspolitisk alvor».

– Forsvar er en del av vårt samfunn og en del av vår sikkerhet. På tilsvarende måte er samfunnssikkerheten og statssikkerheten og forsvaret tett vevet sammen, særlig på ressurssiden. Men det er viktig å skille mellom forsvarets oppgaver og de sivile oppgaver som politi og sivilforsvar og nødetatene har i fred, sier Sunde.

– Ser du noen svakheter du ved hvordan Forsvaret deltar i totalberedskapen?

– Av og til har vi registrert at det har vært uklarhet om tilgjengelighet av ressurser ved anmodninger. Når det anmodes, når forsvarets ressurser anmodes om når de sivile ressursene er uttømt. Og vi har registrert at det trengs å gjøres tydeligere og klarere linjer, slik at man unngår tap av tid i støtte fra Forsvaret.

Kjøp sammen

Sunde mener også at Norge kan spare penger ved at Forsvaret samordner materiellanskaffelser med andre offentlige etater.

RASKE BESLUTNINGER: Det må være raske avveininger for at når Forsvarets materiell stilles til rådighet for sivil innsats, mener Harald Sunde.
RASKE BESLUTNINGER: Det må være raske avveininger for at når Forsvarets materiell stilles til rådighet for sivil innsats, mener Harald Sunde.

– Kjøper vi helikoptre, kanskje skal vi kjøpe helikoptre til politiet også. Slik at vi får en mer kosteffektiv anskaffelse av utstyr. Og det kan også være at i kravspesifikasjonene så kan det være små ting på Forsvarets materiell som har stor betydning når de innsettes for sivil beredskap, sier han.

– Regjeringen har varslet at forsvarsbudsjettene vil øke fremover. Er det også med på å gjøre sikkerheten i samfunnet mer avhengig av Forsvaret, når flere av ressursene går dit?

– Nei, med den styrking som skjer i forsvarssektoren, så må også sivil sektor styrkes. Derfor kaller vi denne utredningen for «Nå er det alvor». Det er jo et klart signal om at nå er det ikke noe ventetid, nå er det alvor. Nå må vår beredskap styrkes. De tiltakene vi her anbefaler, de må gjennomføres dersom beredskapen skal bli bedre.

Powered by Labrador CMS