Nyheter:

Belastning: – Vi merker at vi utnytter enhetene våre maksimalt og vi utnytter personellet vårt maksimalt. Det er ikke så veldig mye mer å hente nå, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Belastning: – Vi merker at vi utnytter enhetene våre maksimalt og vi utnytter personellet vårt maksimalt. Det er ikke så veldig mye mer å hente nå, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Vi utnytter enhetene maksimalt

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener størrelsen på Forsvaret begynner å bli en utfordring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarssjefen sier at en «tilspisset» situasjon mellom Nato og Russland medfører en større belastning for Forsvaret. Tirsdag 23. april presenterte han Forsvarets årsrapport for 2018.

Hele årsrapporten kan leses her.  

Han peker på at Russland de siste årene har brutt internasjonale avtaler, og simulert angrep på Norge samt allierte styrker som trener i landet.

– Russland utplasserer langtrekkende presisjonsvåpen i Arktis og langs grensen mot Vest-Europa, de har gått bort fra INF-avtalen, de har utviklet mellomdistanse kjernevåpen som er en helt ny trussel for det europeiske kontinent.

– Det gjør at det fleste Nato-land ser den sikkerhetspolitiske situasjonen mer alvorlig nå enn for noen år siden.

– Antall fly, fartøy og avdelinger i Hæren – alt er på et minimumsnivå (forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen).

Forsvarssjefen viser til bruk av GPS-jamming under Nato-øvelsen Trident Juncture der Norge ble rammet sivilt og militært.

Medfører utviklingen et større press på ressursene Forsvaret har?

– Ja, det gjør det. Med økt aktivitet krever det større tilstedeværelse for å drive effektiv overvåkning, for å hevde våre rettigheter og våre interesser. Det krever flere tilgjengelige enheter til en hver tid og der begynner volumet i Forsvaret å bli en utfordring for oss.  

Har Forsvaret kunnet løse oppgavene likevel?

– Vi sier at vi har løst dem tilfredsstillende. Vi merker at vi utnytter enhetene våre maksimalt og vi utnytter personellet vårt maksimalt. Det er ikke så veldig mye mer å hente nå.   

På Et minimum

Admiral Bruun-Hanssen sier at Forsvaret den nærmeste tiden vil jobbe med løsninger for et mer robust forsvar, blant annet i forbindelse med utformingen av nytt fagmilitært råd. 

– Det er ikke så veldig mye mer å hente nå (forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen).   

Han vil ikke konkretisere hvilke plattformer det kan være aktuelt å styrke eller skaffe. Likevel peker han på at mer utstyr vil kreve mer personell.  

– Vi er nødt til å se på flere områder og ikke bare ett. Vi har fokusert på å være effektive i mange år og vi har ikke noe ekstra personell. Vi har akkurat nok til å løse jobben. Når det krever mer å løse jobben, da vil det kreve mer personell for å kunne løse det på en tilfredsstillende måte. Antall fly, fartøy og avdelinger i Hæren – alt er på et minimumsnivå.

– Skal vi løse flere oppgaver må vi øke antall plattformer.

I alle forsvarsgrener?

– Vi må i hvert fall vurdere det i alle grener. Når du øker plattformer må du øke på personell og antall støttefunksjoner

Stridsvogner og korvetter

Anniken Huitfeldt (Foto: Stortinget). 
Anniken Huitfeldt (Foto: Stortinget). 

Anniken Huitfeldt (Ap) mener at tiden er moden for å fatte en beslutning for hvilke stridsvogner Hæren skal ha. Det har blitt utsatt i for lang tid.  Hun mener videre at situasjonen i Forsvaret krever at Kystkorvettene som er planlagt utfaset i 2025, utsettes.

Huitfeldt er også kritisk til pålegget om å interneffektivisere i Forsvaret. I 2018 sparte Forsvaret 436 millioner kroner på effektiviseringstiltak, viser årsrapporten. Det er sparetiltak som svekker Forsvaret, mener Huitfeldt.

– Ostehøvelprinsippet der det kuttes litt i hele Forsvaret fungerer dårlig. Det må prioriteres tydeligere, sier Huitfeldt.  

Doble besetninger: For å kunne seile fregattene mer etter forliset av Helge Ingstad, må KNM Maud trolig seile med doble besetninger. Det skjer først i 2020.
Doble besetninger: For å kunne seile fregattene mer etter forliset av Helge Ingstad, må KNM Maud trolig seile med doble besetninger. Det skjer først i 2020.

Svekket av forliset

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at forliset av fregatten Helge Ingstad, har svekket Forsvarets operative evne. Han mener at logistikkfartøyet KNM Maud som tidligere i år kom til Norge, kan minske tapet av fregatten. 

– Hvis vi ønsker å hente så mye som mulig ut av de gjenværende fregattene med flere seilingsdøgn per fregatt, da blir det viktig å understøtte dem med drivstoff slik at de slipper å gå til land. Vi kan også støtte med reservedeler på sjøen. Hvis vi skal gjøre det må vi ha en dobbel besetning på Maud slik at den kan være ute i tilstrekkelig grad til å støtte fregattene. 

Kan Forsvaret gjøre det i år?

– Vi satser på at vi kan det når Maud er operativ i 2020.

Du sier at verdien av Helge Ingstad er nedskrevet til null kroner. Hva betyr det?

– I regnskapet har alle plattformer en verdi. En ny fregatt hadde en verdi på fire milliarder kroner. Den var to milliarder kroner og nå har vi skrevet det ned til null. Helge Ingstad har ingen verdi slik den er nå.

Den er ikke avskrevet – bare nedskrevet?

– Den er nedskrevet fordi vi har ikke tatt en beslutning om hva vi gjør med Helge Ingstad.  

Powered by Labrador CMS