Nyheter:

Regjeringens veteranmelding «Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid» får blandet mottagelse. Her ser vi norske og afghanske soldater på felles patrulje.

Veteranmeldingen: Får blandet mottagelse

Generalsekretær i veteranforbund roser veteranmeldingen, mens partileder i Rødt mener regjeringen svikter veteraner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag ble regjeringens veteranmelding offentliggjort. Regjeringen skriver i meldingen at den vil sørge for at det igangsettes ny forskning på veteranrelaterte spørsmål i årene som kommer. Det ble videre pekt på at flere kommuner bør etablere, utvikle og anvende kommunale veteranplaner. I veteranmeldingen ble det også lovet kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon til hjemmeværende forelder.

Etterlyser konkrete tiltak

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, er kritisk til det han mener er en veteranmelding som skryter mer av regjeringens politikk enn det er grunnlag for.

– Norske veteraner med skader fra krigsoperasjoner i utlandet har de siste årene opplevd en kraftig innstramming, der stadig flere nektes erstatning. Vi hadde forventa at regjeringa skulle lytte til veteranene og veteranmiljøet og ta grep for å rette opp i den uretten, skriver Moxnes i en epost til Forsvarets forum.

I regjeringens veteranmelding bekreftes det også har vært en reduksjon i utbetalinger av kompensasjon de siste årene, fra over av 200 millioner kroner i 2014 til 48 millioner kroner i 2018.

«Dette forklares med at mellom 70 og 80 prosent av søkerne de siste årene har fått avslag. Årsaken til dette er at mange av sakene som nå kommer inn til SPK (Statens pensjonskasse, journ. anm), fremmes på et svakere bevismessig grunnlag enn tidligere», heter det i veteranmeldingen til regjeringen.

– Mangler finansiering

Moxnes mener regjeringens veteranmelding mangler konkrete tiltak, blant annet i forbindelse med en bedre erstatningsordning for veteraner. Han skriver videre at han er kritisk at norske soldater blir sendt ut i USAs «tvilsomme kriger», men at politikere uansett må søre for en verdig behandling av veteranene.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, er kritisk til regjeringens veteranmelding.

Veteranmeldinga mangler finansiering og det blir mer og mer tydelig at regjeringa vil spare penger på å stramme inn praktisering av erstatningsordningene for veteranene.

Bjørnar Moxnes har tidligere vært svært kritisk til at flere veteraner blir nektet erstatning som følge av foreldelse.

– Regjeringa burde kommet med konkrete tiltak for å sikre at deres egne løfter om å ikke bruke foreldelse som påskudd for å nekte veteraner erstatning blir overholdt. Nå ser vi at veteraner med spesialisterklæring fra relevant helsepersonell nektes erstatning, på grunn av en tvilsom praksis vi ikke kan se at det er noen klar hjemmel for, skriver Moxnes videre.

Fikk du med deg at en arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarsdepartementet foreslo å fjerne 20-årsfristen for å søke om erstatning?

– Det jeg ønsket meg

En som imidlertid er fornøyd over innholdet i meldingen er generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Thor Lysenstøen.

– Det jeg ønsket meg kom på lista, så jeg synes dette var kjempebra. Jeg har tenkt mye på hva som har manglet underveis når jeg har vært ute, og det er sikkerhetsnettet. Det får du nå: Forskning, partnersamtaler, lønnskompensasjon. Jeg synes dette var et godt treff, sier Lysenstøen til Forsvarets forum.

Lysenstøen tror at partnersamtaler vil være et viktig tilbud. Det medfører at det er lettere for den som sitter hjemme å ta kontakt før, underveis og etter oppdrag, sier han.

– Det har i svært liten grad vært gjennomført til nå. Ulønnet foreldrepermisjon for hjemmeværende og lønnskompensasjon er også kjempebra. Det vet jeg fra da jeg har vært ute, med tre barn hjemme. Det er ikke et enkelt regnestykke.

Han er også positiv til muligheten for å etablere regionale veterankontakter, løftet om å forske mer på familier og barn, og større fokus på spesialisthelsetjenestens kapasiteter. I likhet med Moxnes ser han at utfordringer knyttet til erstatningsordningen ikke kommer skikkelig frem i meldingen, men Lysenstøen er mindre bekymret:

– Avvisningen av foreldede saker og tilsidesettelse av spesialisterklæringer kan komme i forskrift. Så det er ikke glemt, sier han.

Ser du lysere på fremtiden til veteraner?

– Nå har vi 39000 gjenlevende veteraner. Produksjonen av veteraner fremover blir svært lav. Da jeg var ute på 90-tallet produserte vi nesten 4000 nye veteraner hvert år. I dag er situasjonen en helt annen: Vi har noen hundre som er ute, og tilveksten av veteraner er veldig lav. Nå har vi virkelig sjansen til å ivareta veteranene på en veldig god måte.

– Vi har sett det før

Generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS, Øystein Wemberg, sier at veteranmeldingen fra regjeringen er etterlengtet. Han forteller at det er positivt at sekretariatet til klagenemda flyttes fra Forsvarsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning.

– Det sikrer større legitimitet til klageprosessen.

SIOPS er også fornøyde med at det foreslås å opprette klagenemd for erstatningssaker som faller inn under Forsvarsloven §55, skader som er oppstått etter 2010.

– Vi er glade for at stortingsmeldingen stiller seg bak disse forslagene fra arbeidsgruppen, men vi er skuffet over at det fortsatt vil være usikkerhet med hensyn til bruken av foreldelse og tilsidesettelse av spesialisterklæringer, sier Wemberg.

Wemberg sier at veteranmeldingen, på tross av gode intensjoner, er for lite konkret. Et felt som peker seg ut som uklart er forskning på veteraner og de pårørende, ifølge Wemberg.

– Veteranmeldingen sier mye positivt knyttet til forskning , men det har vi sett fra tidligere meldinger også. Det har skjedd svært lite på dette feltet, sier han.

Han sier at det bør igangsettes forskningsprosjektet opp mot veteranfamilier, barn og pårørende. Og det må settes av penger til mer forskning.

– Vi etterlyser konkrete tiltak og det blir viktig å få omsatt ord til handling, sier Wemberg.

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev med de viktigste oppdateringene hver morgen? Meld deg på her.

Powered by Labrador CMS