Nyheter:

Stopper innrykk av nye soldater til 2. bataljon

På grunn mekaniseringen av 2. bataljon er det besluttet å ikke gjennomføre innrykk av nye soldater i avdelingen i august 2020.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– De ansatte, og de som allerede er inne til verneplikt i bataljonen vil i hovedsak i 2020 fokusere på kompetanseheving, implementering av mekanisert materiell, og konseptutvikling. Dette blir ressurskrevende og lar seg ikke å kombinere med soldatutdanning av nye vernepliktige, sier oberstløytnant Per Espen Strande, som er kommunikasjonssjefen i Hæren.

Les også: 2. bataljon skal mekaniseres innen ett år

Får avtjene verneplikten

Strande sier videre at de som er innkalt til tjeneste i 2. bataljon til høsten vil fortsatt få gjennomføre sin førstegangstjeneste, men ikke ved 2. bataljon.

– Hæren og Forsvaret har behov for personellet, de vil få utfordrende oppgaver og god utdanning ved andre avdelinger. Forsvarets Personell og Vernepliktssenter (FPVS) vil informere de det gjelder, sier Strande og forklarer videre:

– Arbeidet med å mekanisere hele brigadestrukturen vil gi Hæren større kampkraft i de stående avdelingene, samt styrke kompetansen innenfor samvirke og operasjoner med mekaniserte avdelinger. Ved å endre hovedinnrykket for vernepliktige til 2. bataljon fra august til januar vil Hæren få styrket beredskapen. Innrykk til 2. bataljon i januar 2021 planlegges som normalt.

Blir du påvirket av dette eller har du andre tips? Kontakt oss på tips@fofo.no eller kryptert på Signal på +4745204315

Beredskapen fremover

Under endringen av 2. bataljon og fordi man ikke kaller inn vernepliktige i august, så sier Strande at 2. bataljons samvirkesystem vil ha lavere beredskap i omvæpningsfasen.

– Men vi vil fortsatt ha en kompanistridsgruppe tilgjengelig andre halvår 2020. Denne (KP-B) har innrykk nå i januar. Disse soldatene dimitterer desember/januar 2020/21. I tillegg vil beredskap opprettholdes i perioden av Hærens øvrige avdelinger, sier han.

Les også: Slik ser brigadesjefen for seg Brigade Nord i fremtiden

Ansatte i 2. bataljon vil fortsette i sitt ansettelsesforhold, men en mekanisering av 2. bataljon innebærer i praksis en full mekanisering brigaden og samvirkesystemet.

– Det vil naturlig nok bli flyt av både kompetent personell og materiell mellom avdelingen som en konsekvens av disse prosessene. Hvis beslutningen i inneværende langtidsplan som sier at avdelingen skal være mobiliseringsdisponert blir opprettholdt, vil dette på sikt bety noe for personellet, sier Strande.

Visse du at vi sender ut nyhetsbrev mandag til fredag med de viktigste forsvarsnyhetene fra foregående døgn? Meld deg på her

Powered by Labrador CMS