Nyheter:

Slik ser brigadesjefen for seg Brigade Nords framtid

– Omgjøringen 2. bataljon til en mekanisert bataljon betyr at brigaden må få tilført mer materiell på sikt, sier brigadesjef Lars Lervik.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Innen januar 2021 skal 2. bataljon være mekanisert. Det vil si at bataljonen går fra å være lett infanteri til en bataljon oppsatt med kampvogner. Mekaniseringen involverer hele Brigade Nord, men vil medføre de største endringene for 2. bataljon og tilhørende samvirkesystem.

– I fremtiden så ser jeg for meg at vi går i retning av det forsvarssjefen har anbefalt i det fagmilitære rådet. Det vil si en mekanisert brigade. Så får vi se hvordan det blir seende ut. Det avhenger av hvilken langtidsplan som blir besluttet av politikerne til våren, sier brigader Lars Lervik, sjef for Brigade Nord.

Har du tips eller innspill i denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no eller kryptert på +4745204315

Styrker beredskapen

I det fagmilitære rådet er forsvarssjefen tydelig på at han ønsker en Brigade Nord med fire mekaniserte kampbataljoner. Det betyr at 2. bataljon omgjøres, samtidig som det opprettes en ny bataljon.

Lervik sier de bataljonene i så fall vil alle ligne på det Panserbataljonen og Telemark Bataljon er i dag.

– Vi utruster og organiserer 2. bataljon med pansret materiell. Da bruker vi materiell som i dag står på lager. Hensikten er å øke kampkraften med det vi har. Vi styrker dermed beredskapen vår, men vi bygger også kompetanse for å kunne være i stand til å vokse videre mot et bilde likt det forsvarssjefen har beskrevet med en mekanisert struktur, sier Lervik.

– Hva tenker du da om det mekaniserte materiellet blir spredt rundt på mange bataljoner?

– Det betyr at vi kan fokusere litt mer ensrettet mot det mekaniserte materiellet og mekanisert strid. Det ser jeg på som en stor fordel. Og det samme gjelder kampkraft, sier Lervik.

– Men vi er også veldig tydelig på at vi bruker noe reservemateriell som tilhører andre deler av brigaden for å gjøre dette. Det betyr at vi må få tilført mer materiell på sikt, som også er i tråd med det forsvarssjefen anbefaler. Men å bygge kompetanse tar tid og det er derfor vi ønsker å starte nå. Så kan vi fylle på med mer materiell etter hvert.

I første omgang blir det blant annet CV90-vogner og kampstøttevogner som for eksempel 113-vognene som blir tilført 2. bataljon. Stridsvognen Leopard kommer ikke med det første.

Øker hele brigaden

I tillegg må støttebataljonene, som Sanitetsbataljonen, Stridstrenbataljonen, Sambandsbataljonen og Ingeniørbataljonen tilpasses.

Skal vi øke til fire mekaniserte kampbataljoner så blir alle de andre støttebataljonene øket med en fjerdedel. Det er derfor vi sier at det vi skal gjøre nå er å mekanisere hele brigaden. Ja, 2. bataljon er en viktig del av det. Men også resten av elementene rundt må vi se på i samme åndedrag, sier brigadesjefen.

Les også: Stopper innrykk av nye soldater til 2. bataljon

2. bataljon har vært en het potet siden forrige langtidsplan ble lagt fram. Brigadesjefen forventer reksjoner både internt og eksternt på omleggingen som nå skal skje.

– Jeg opplever internt hos mine sjefer at dette blir sett på som veldig positivt. De ser at det gir oss økt kampkraft og gjør det enklere å drive utdanning og trening fordi bataljonene blir mer lik. Jeg forventer noen gode diskusjoner på hvordan vi skal gjøre dette, sier brigadesjefen, som ber alle være tålmodige under omleggingen.

Visse du at vi sender ut nyhetsbrev mandag til fredag med de viktigste forsvarsnyhetene fra foregående døgn? Meld deg på her

Riktig valg

– Mister man noe med å fjerne en infanteribataljon?

– Ja, det gjør vi. Men jeg mener likevel at valget vi gjør er riktig. Hadde det vært opp til meg skulle vi hatt enda mer. Samtidig har forsvarssjefen vært tydelig i det fagmilitære rådet på at vi skal først og fremst skal mekanisere Brigade Nord. Så ønsker han å bygge opp en brigade nummer to som er lettere, sier Lervik, som mener Brigade Nord skal være klar med omleggingen av 2. bataljon innen tidsfristen som er innen januar 2021.

– Jeg mener vi skal klare å ta to gode skritt fram nå og være klar til ved årsskiftet 2021 å ta i bruk en ny organisert bataljon. Så må det bygges opp skritt for skritt etter det, fastslår Lervik.

Powered by Labrador CMS