Nyheter

SKAL RÅDGI KRISTOFFERSEN: Lederen for den nye sentrale varslingsenheten (SVE) skal blant annet være faglig rådgiver for forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Tolv personer vil bli sjef for Forsvarets sentrale varslingsenhet

Den sentrale varslingsenheten skal være faglig myndighet for varsling i Forsvaret. 

Publisert Sist oppdatert

Etter oppmerksomheten rundt en rekke varslingssaker i etaten, har Forsvaret lyst ut stillingen som leder for Forsvarets sentrale varslingsenhet (SVE). 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Etableringen av den sentrale varslingsenheten er ett av tiltakene som er satt i gang som følge av Pwcs eksterne evaluering i 2022. 

Denne skal registrere, undersøke og sluttføre rapporterte saker fortløpende. Enheten skal også være faglig myndighet for varsling i Forsvaret generelt, og undersøkelser av saker vil kunne delegeres til et passende nivå i hver enkelt driftsenhet.

– Forsvaret forlater med denne modellen prinsippet om at varslingssaker alltid skal løses på lavest mulig nivå, skrev forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sin andre rapport om Forsvarets varslingshåndtering.

I stillingsutlysningen for SVEs nye leder, heter det at enheten skal være det faglige tyngdepunktet for varslinger i Forsvaret.

SVE skal bestå av ti årsverk.  

Lederens ansvarsoppgaver blir blant annet å lede og utvikle enheten, bidra til å styrke og profesjonalisere Forsvarets håndtering av varslingssaker, samt bidra til at Forsvaret overholder gjeldende regelverk for behandling av varsler. 

12 personer har søkt på stillingen. Fire kvinnelige søkere er unntatt offentlighet. 

Dette er de øvrige søkerne: 

  • Christoffer Dystland (35), fengselsførstebetjent. 
  • Tora Fæste (54), seniorrådgiver og leder for Sivilombudets forsvarsgruppe. 
  • Kim Bjørnar Christophersen (37), enhetsleder. 
  • Carl Victor Nordahl (46).
  • Mona Berget (55), seniorrådgiver arbeidsrett og HR. 
  • Maren Anna Lervik (48), fagdirektør. 
  • Karl Petter Haugen (54), stabssjef. 
  • Mariann Rønningen (44), enhetsleder. 
Powered by Labrador CMS