Nyheter

TALTE TIL NASJONEN: Krigen i Ukraina ble naturligvis et tema i den årlige talen om rikets tilstand i Russland.

Putin truet på nytt med atomvåpen

Vestens Nato-utvidelser truer russiske områder, sier Putin, som ber Vesten holde seg unna Russlands interne anliggender. Samtidig truer han på nytt med atomvåpen.

Publisert

Kortversjon

  • Putin hevdet et overveldende flertall av russere støtter den militære spesialoperasjonen, og hyllet de som kjemper for Russland.
  • Russland er åpen for dialog med USA om strategisk stabilitet, men vil ikke tvinges til samtaler, ifølge Putin.
  • Presidenten advarte om at Russland kan bruke atomvåpen hvis Nato-styrker angriper, i lys av Natos østlige utvidelse.
  • Putin lovet økonomisk fremgang, sikter mot å gjøre Russlands økonomi til en av de fire største, og oppfordret til økt fødselsrate.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

– Et overveldende flertall av russere støtter den militære spesialoperasjonen, sa Russlands president Vladimir Putin i innledningen av sin årlige tale om rikets tilstand.

Han benyttet flere anledninger til å hylle alle som kjemper for Russland. Dette høstet flere runder med full applaus fra salen, der russiske folkevalgte og militære ledere fulgte med.

Videre i talen sa Putin at Vesten forsøker å svekke Russland fra innsiden. Samtidig sa han at Russland er klare for samtaler med USA, men understreket at de ikke vil la seg tvinge inn i slike samtaler. Han nevnte at de var åpne for samarbeid med USA om «strategisk stabilitet».

Truet på nytt med atomvåpen

Han sa også at den vestlige delen av Russland må bli «tilstrekkelig beskyttet» når Nato utvider østover med svenske og finske Nato-medlemskap, og varslet opprustning.

Nato-styrker er «klare for å angripe våre områder», hevdet han før han advarte om hva et slikt angrep vil innebære.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– De må forstå at vi også har våpen, våpen som er i stand til å bekjempe dem på deres egne områder, sa Putin, som også understreket at noe slikt vil kunne utløse bruk av atomvåpen.

– Forstår de ikke det?, spurte han.

Han sa også at vestlige land er ute etter å svekke Russland fra innsiden, at vestlige land anser seg som overlegne og at russofobi blender dem.

– Uten Russland blir det ikke grunnleggende fred i verden, sa Putin.

Lovte økonomisk fremgang

Samtidig tok han for seg status for økonomien i landet, og sa at han akter å gjøre den russiske økonomien til en av de fire største.

– Fornyelsen av vår industri er viktig for å beskytte vår suverenitet, sa Putin i den årlige talen om rikets tilstand, ifølge Sky News.

Han kom med mange lovnader om hvordan den russiske økonomien vil vokse i tiden fremover, og viste til at russisk økonomi har vokst med 19 prosent. Minstelønningene i landet vil øke, og han lovte også skattekutt for små og mellomstore bedrifter.

Putin oppfordret også forretningsdrivende til å investere mer i Russland, i tillegg til å snakke om økte investeringer i russisk KI-teknologi.

Han uttrykte også ønske om mer samarbeid i Eurasia, som er en betegnelse på de geografiske områdene mellom Europa og Asia. I tillegg ønsker Russland et økt samarbeid med land i Midtøsten og Sør-Amerika.

Ba russere føde flere barn

Putin viet en del av talen til å snakke om russeres familieliv og fødselstall. Han understreket viktigheten av å få fødselstallene opp, og sa at det er viktig å hegne om tradisjonelle familieverdier.

– Vi velger livet. Russland forblir bærebjelken når det gjelder tradisjonelle verdier, sa Putin, ifølge BBC.

Fødselstallene har gått ned i Russland over tid. Putin erkjente dette i talen, men påpekte også at dette var en del av en global trend. Det er viktig å føde flere barn for å «utvide vår multietniske nasjon», het det.

Valget i Russland er om to drøye uker. Putin ventes å bli gjenvalgt for seks nye år. I den neste perioden må Russland sikre stabil vekst i fødselstallene for å «forbedre livskvaliteten» i russiske familier, sa han. I talen lovte han høyere barneytelser og annen økonomisk støtte til større familier.

– Vær tålmodig, jeg er bare så vidt i gang, sa Putin.

Talen vises på russiske kinoer

Dette er Putins 19. tale om rikets tilstand. Denne gangen ble den vist i kinoer rundt om i Russland, noe som skal være første gang, ifølge BBC.

Talen skulle opprinnelig begynne klokken 10 norsk tid, men Putin kom spaserende ut til full applaus og fanfare klokken 10.14.

Flere vestlige journalister ble invitert til å dekke talen. De fikk ikke sitte i selve salen, men i et pressesenter i samme bygg, ifølge BBCs reporter som var til stede.

Powered by Labrador CMS