Nyheter

ÅPNER OPP: Ukraina sliter med å rekruttere soldater og åpner for å gi amnesti til straffedømte som verver seg til landets væpnede styrker.

Ukraina vil rekruttere soldater fra fengsler

Ukraina gjør som Russland og åpner for å løslate straffedømte fra landets fengsler mot at de verver seg som soldater.

Publisert

Den ukrainske hæren sliter med å rekruttere nok soldater. Anslagsvis 650.000 menn i stridsdyktig alder har forlatt landet, og andre ligger lavt i håp om å unngå mobilisering.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj medga i februar at 31.000 soldater til da var drept i krigen, mens USA i alt august i fjor anslo at nærmere 70.000 ukrainske soldater til da var drept og opptil 120.000 var såret.

Ny lov

Onsdag stemte et flertall i Ukrainas nasjonalforsamling for en ny lov som åpner for at enkelte grupper av straffedømte slipper å sone dersom de lar seg verve.

– Nasjonalforsamlingen har stemt for frivillig mobilisering av fanger, opplyser lederen for Zelenskijs parti Folkets tjenere, Olena Sjuljak.

– Loven åpner for at visse kategorier av fanger som ønsker å forsvare landet sitt, kan få slutte seg til forsvarsstyrkene, sier hun.

Drapsdømte

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tilbudet gjelder kun for dem som har under tre år igjen å sone, og innsatte som er dømt for seksuelle overgrep, drap på mer enn to personer eller alvorlig korrupsjon, omfattes ikke av den nye loven.

Det gjør heller ikke høytstående tjenestemenn eller politikere som soner dommer, ifølge Sjuljak.

Den nye loven vil tre i kraft straks den er undertegnet av presidenten i den ukrainske nasjonalforsamlingen, samt av Zelenskyj.

Ukrainske myndigheter har tidligere kritisert Russland for å innvilge amnesti til domfelte som sendes til fronten i Ukraina.

Powered by Labrador CMS